Sertifikaat van goeie status

Opstartings- en persoonlike beskermingsdienste vir bates.

Word opgeneem

Sertifikaat van goeie status

Magtigingsertifikate of sertifikate van goeie status is amptelike dokumente wat verklaar dat die maatskappy in 'n spesifieke staat ingelyf is, dat hy alle nodige liasseer- en registrasiefooie betaal het, en dat dit gemagtig is om sake binne die staat te verrig. Companies Incorporated kan reël vir 'n sertifikaat van goeie status van enige van die vyftig state.