Buitelandse kwalifikasie

Opstartings- en persoonlike beskermingsdienste vir bates.

Word opgeneem

Buitelandse kwalifikasie

Doen sake in 'n ander staat

Korporasies word hoofsaaklik op 'n staatgrondslag gereguleer. As sodanig is daar drie benamings; binnelandse, vreemde en vreemde. 'N Binnelandse korporasie is 'n korporasie wat sake doen in die staat van oprigting. As hierdie korporasie 'n kantoor in 'n ander staat wil behou, sal hy eers by die staat moet indien en sal dit as 'n 'buitelandse' korporasie beskou word. 'N Korporasie wat in 'n ander land georganiseer is, sal as' vreemd 'beskou word. Companies Incorporated sal help met die voorbereiding van die nodige dokumentasie vir u om in aanmerking te kom vir buitelandse status, sodat u LLC of korporasie in 'n ander staat mag werk.

Om u ingelyfde onderneming in 'n ander staat te kwalifiseer, moet u 'n sertifikaat van goeie status in u vaderland bestel en saam met u artikels van buitelandse kwalifikasie na die vreemde staat gestuur word. Hierdie diens vereis dokumente en liassering by al die betrokke state. Companies Incorporated vergemaklik hierdie proses, vertel ons net waar u opgeneem is, 'n paar besonderhede oor u onderneming en watter state u wil hê.