Geregistreerde Agent Diens

Opstartings- en persoonlike beskermingsdienste vir bates.

Word opgeneem

Geregistreerde Agent Diens

'N Geregistreerde agent is 'n wetlike vereiste deur 'n korporasie of 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid in byna alle jurisdiksies. Die geregistreerde agent aanvaar amptelike dokumente en kan help om te verseker dat sekere dokumente ingedien word om die maatskappy in 'n goeie status te hou. As sodanig behoort die geregistreerde agent beskikbaar te wees by die fisiese adres wat in die openbare rekords gelys is, vanaf 9 tot 5 pm weeksdae. Companies Incorporated bied geregistreerde agentdienste aan in al vyftig state en verskeie oorsese plekke. Kontak 'n medewerker om meer oor hierdie diens uit te vind. Geregistreerde agente word wettiglik deur die meeste jurisdiksies vereis.

Companies Incorporated bied die eerste jaar GRATIS geregistreerde agentdienste aan met alle inkorporeerpakkette.