Yaxşı vəziyyətə dair sertifikat

İşə başlama və fərdi aktivlərin qorunması xidmətləri.

Birləşdirin

Yaxşı vəziyyətə dair sertifikat

Yetkilendirme Sertifikatları və ya Yaxşı Durum Sertifikatları, şirkətin müəyyən bir dövlətdə qurulduğunu, bütün lazımi sənəd və qeyd haqqlarını ödədiyini və dövlət içərisində iş görməyə icazə verildiyini ifadə edən rəsmi sənədlərdir. Birləşdirilmiş şirkətlər, əlli əyalətdən hər hansı birinin yaxşı vəziyyətə dair bir sertifikatını təşkil edə bilər.

Son Yeniləmə 15 İyun 2019 tarixində