Yaxşı vəziyyətə dair sertifikat

Biznesə başlamaq və fərdi aktivlərin qorunması xidmətləri.

Daxil ol

Yaxşı vəziyyətə dair sertifikat

İcazə sertifikatları və ya yaxşı vəziyyət sertifikatları şirkətin konkret bir dövlətdə qurulduğunu, bütün lazımi sənədləşmə və qeydiyyat xərclərini ödədiyini və dövlət daxilində ticarəti həyata keçirmək səlahiyyətinə sahib olduğunu ifadə edən rəsmi sənədlərdir. Birləşdirilmiş şirkətlər əlli ştatın hər hansı birindən yaxşı bir sertifikat əldə edə bilər.