Şərtlər və Qaydalar

İşə başlama və fərdi aktivlərin qorunması xidmətləri.

Birləşdirin

Şərtlər və Qaydalar

Veb sayt şərtləri və şərtləri

Bu şərtlər bu veb-saytın istifadəsini idarə edir; Bu veb səhifəni istifadə edərək, bu şərtləri və şərtləri tam olaraq qəbul edirsiniz. Bu şərtlərə və şərtlərə və ya bu şərtlər və şərtlər ilə razılaşmıyorsanız, bu veb səhifəni istifadə etməməlisiniz.

Bu veb saytdan istifadə etmək üçün ən az 18 yaşınız olmalıdır. Bu veb saytdan istifadə edərək və bu şərt və şərtləri qəbul edərək ən az 18 yaşında olduğunuza zəmanət verirsiniz.

Bu veb sayt çərəzlərdən istifadə edir. Bu veb saytdan istifadə edərək və bu şərtləri qəbul edərək şirkətimizin şərtlərinə uyğun olaraq çərəzlərdən istifadə etməsinə razı olursunuz. Vəkillər Limited gizlilik siyasəti / çərəzlər siyasəti.

Veb saytdan istifadə lisenziyası

Başqa bir şərt göstərilmədiyi təqdirdə, Legal Limited (bir Nevada şirkəti) və / və ya lisenziyalaşdırıcıları, Şirkətlər Birləşdirilmiş markasını idarə edir və veb saytdakı və veb saytdakı materialdakı fikri mülkiyyət hüquqlarına sahibdir. Aşağıdakı lisenziyaya əsasən, bütün bu əqli mülkiyyət hüquqları qorunur.

Aşağıdakı və bu şərtlərdə başqa yerlərdə göstərilən məhdudiyyətlərə riayət edərək yalnız önbelleğe alma məqsədləri üçün yükləyə və səhifələrinizi və ya digər məzmunu öz şəxsi istifadəniz üçün çap edə bilərsiniz.

Sən etməməlisən bu veb saytdakı materialları yenidən nəşr etmək (başqa bir veb saytında respublika daxil olmaqla); veb saytdan material satmaq, icarəyə götürmək və ya alt lisenziya almaq; veb saytdakı hər hansı bir materialı kütləvi şəkildə göstərmək; kommersiya məqsədi ilə bu veb saytdakı materialları çoxaltmaq, çoxaltmaq, kopyalamaq və ya başqa şəkildə istismar etmək; veb saytdakı hər hansı bir materialı redaktə edin və ya başqa bir şəkildə dəyişdirin; və ya xüsusi olaraq açıq şəkildə bölüşdürülməsi üçün mövcud olan məzmunun xaricində bu veb saytdakı materialları yenidən yaymaq.

Məzmunun xüsusi olaraq yenidən bölüşdürülməsi üçün təqdim edildiyi təqdirdə, yalnız bir Nevada korporasiyasının Legal Limited şirkətinin rəhbərinin yazılı icazəsi ilə bölüşdürülə bilər.

Məqbul istifadə

Bu veb saytdan saytın zədələnməsinə və ya səbəb olmasına və ya saytın mövcudluğu və ya əlçatanlığının pozulmasına səbəb olan hər hansı bir şəkildə istifadə etməməlisiniz; qanunsuz, qanunsuz, saxta və ya zərərli olan və ya qanunsuz, qanunsuz, saxta və ya zərərli məqsədi və ya fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı bir şəkildə.

Bu saytdan hər hansı bir casus proqram, kompüter virusu, troyan atı, qurd, keystroke logger, rootkit və ya başqa bir şeydən (və ya əlaqəli) ibarət olan hər hansı bir materialın surətini çıxarmaq, saxlamaq, yerləşdirmək, ötürmək, göndərmək, zərərli kompüter proqramı.

Bu saytda və ya onlarla əlaqəli olaraq, Legal Limited-in açıq yazılı razılığı olmadan sistematik və ya avtomatlaşdırılmış məlumat toplama fəaliyyəti (məhdudlaşdırmadan qırpma, məlumat hasilatı, məlumat hasilatı və məlumat yığımı daxil olmaqla) həyata keçirməməlisiniz.

İstənməyən ticari ünsiyyəti ötürmək və ya göndərmək üçün bu veb səhifədən istifadə etməməlisiniz.

Bu veb saytdan, Marketing Limited şirkətinin açıq yazılı razılığı olmadan marketinqlə əlaqəli hər hansı bir məqsəd üçün istifadə etməməlisiniz.

Məhdud giriş

Bu veb saytın müəyyən sahələrinə giriş məhduddur. Legal Limited, bu veb saytın digər sahələrinə və ya həqiqətən bütün veb saytlara, Legal Limited-in mülahizəsinə əsasən məhdudlaşma hüququnu özündə saxlayır.

Legal Limited sizə bu veb saytın və ya digər məzmununun və ya xidmətlərin məhdud ərazilərinə daxil olmaq üçün bir istifadəçi identifikatoru və şifrə təqdim edərsə, istifadəçi identifikatorunun və şifrəsinin gizli saxlanılmasını təmin etməlisiniz.

Legal Limited, istifadəçi identifikatorunuzu və şifrənizi Hüquqşünaslar Limited-in mülahizəsinə əsasən bildiriş və izahat vermədən söndürə bilər.

İstifadəçi məzmunu

Bu şərtlər və şərtlərdə, "istifadəçi məzmunu" bu veb səhifəyə təqdim etdiyiniz materialları (mətni, şəkillərini, audio materialı, video materialı və audio-vizual materialları da daxil olmaqla) nəzərdə tutur.

Hüquqşünaslar Limited-ə, istifadəçi məzmununuzu istifadə etmək, çoxaltmaq, uyğunlaşdırmaq, yayımlamaq, tərcümə etmək və mövcud və ya gələcək mediada yaymaq üçün dünya səviyyəsində, geri qaytarılmayan, müstəsna olmayan, telifsiz bir lisenziya verirsiniz. Siz həmçinin Limited Limited şirkətinə bu hüquqların alt lisenziyası və bu hüquqların pozulmasına görə iddia qaldırılması hüququ verirsiniz.

İstifadəçi məzmununuz qeyri-qanuni və ya qanunsuz olmamalı, hər hansı bir üçüncü tərəfin qanuni hüquqlarını pozmamalı və ya sizə, ya da Legal Limited-ə və ya üçüncü bir şəxsə qarşı (hər hansı bir tətbiq olunan qanuna əsasən) qarşı məhkəmə əməliyyatına səbəb ola bilməməlidir.

Heç bir təhlükəli və ya faktiki məhkəmə icraatının və ya digər oxşar şikayətin mövzusu olan və ya əvvəlcədən veb saytına heç bir istifadəçi məzmunu təqdim etməməlisiniz.

Legal Limited bu veb sayta təqdim edilmiş və ya Legal Limited serverlərində saxlanılan və ya bu veb saytda yerləşdirilən və ya nəşr olunan hər hansı bir materialı düzəltmək və ya çıxarmaq hüququnu özündə saxlayır.

Hüquqşünaslar Məhdud istifadəçilərin məzmunu ilə əlaqəli bu şərtlər altında olan hüquqlarına baxmayaraq, Hüquqşünaslar Məhdud saytı bu məzmunun bu veb sayta təqdim edilməsinə və ya bu məzmunun yayımlanmasına nəzarət etməyi öhdəsinə götürmür.

Zəmanət yoxdur

Bu veb sayt açıq şəkildə və ya zəmanət verilmədən “olduğu kimi” təqdim olunur. Legal Limited, bu veb sayt və ya bu veb saytdakı məlumat və materiallarla əlaqəli bir açıqlama və ya zəmanət vermir.

Yuxarıdakı bəndin ümumiliyinə xələl gətirmədən, Legal Limited bu veb saytın daima mövcud olmasına və ya ümumiyyətlə mövcud olmasına zəmanət vermir; və ya bu veb saytdakı məlumatlar tam, doğru, dəqiq və ya yanıltıcı deyil.

Bu veb saytdakı heç bir şey hər hansı bir tövsiyəni təşkil etmir və ya təşkil etməyi nəzərdə tutmur. Hər hansı bir hüquqi, vergi, maliyyə və ya tibbi məsələ ilə bağlı məsləhət tələb edirsinizsə, uyğun bir mütəxəssisə müraciət etməlisiniz.

Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

Legal Limited, bu veb saytın məzmunu və ya istifadəsi və ya bununla əlaqədar başqa bir şəkildə sizinlə (əlaqə qanunu, istismar qanunları və ya başqa bir şəkildə) cavabdeh olmayacaq:

hər hansı bir birbaşa itkiyə görə veb saytın pulsuz olduğu və ya verilmədiyi dərəcədə;
hər hansı bir dolayı, xüsusi və ya nəticəli zərər üçün; və ya
gəlir, gəlir, gəlir və gözlənilən əmanətlər, müqavilələrin itirilməsi və ya işgüzar əlaqələri, şöhrət və ya qudvilin itirilməsi və ya məlumatın və ya məlumatın itirilməsi və ya korlanmaması üçün.

Bu məsuliyyət məhdudiyyətləri, hüquqşünaslar Limited-ə potensial zərər barədə açıqca məlumat verildiyi halda tətbiq olunur.

İstisnalar

Bu veb saytdakı heç bir imtina istisna etməməsi və ya məhdudlaşdırmasının qanunsuz olacağına dair qanunda nəzərdə tutulmuş zəmanəti istisna etməyəcək və məhdudlaşdırmayacaq; və bu veb saytdakı imtina ilə bağlı heç bir şey, Legal Limited şirkətinin hər hansı birinə görə məsuliyyətini istisna etməyəcək və ya məhdudlaşdırmayacaqdır:

Legal Limited şirkətinin səhlənkarlığı nəticəsində ölüm və ya şəxsi xəsarət; Legal Limited şirkətinin saxtakarlıq və ya saxtakar təhrif; və ya hüquqşünasların məhdud olaraq məsuliyyətini istisna etməsi və ya məhdudlaşdırması və ya istisna etməsinə və ya məhdudlaşdırmasına cəhd göstərməsi və ya qanunsuz olmasına baxmayaraq.

Masonluq

Bu veb saytdan istifadə edərək, bu veb saytdan imtina etmə qaydasında müəyyən edilmiş istisnaların və məhdudiyyətlərin məqsədəuyğun olduğuna razısınız.

Onların ağlabatan olmadığını düşünürsənsə, bu veb saytdan istifadə etməməlisən.

Digər Tərəflər

Bir məsuliyyəti məhdudlaşdıran müəssisə olaraq Nevada korporasiyası olan Legal Limited şirkətinin zabitlərinin və işçilərinin şəxsi məsuliyyətinin məhdudlaşdırılmasında maraqlı olduğunu qəbul edirsiniz. Veb saytla əlaqəli zərərlərinizlə əlaqədar olaraq, Limited Limited-in zabitlərinə, direktorlarına və ya işçilərinə qarşı şəxsən hər hansı bir iddia qaldırmayacağınıza razılaşırsınız.

Yuxarıda göstərilən paraqrafa xələl gətirmədən, bu veb saytdakı imtina şərtlərində göstərilən zəmanət və məsuliyyət məhdudiyyətlərinin, Legal Limited şirkətinin zabitlərini, işçilərini, agentlərini, törəmə şirkətlərini, varislərini, vəzifələndiricilərini və alt podratçılarını, eləcə də Legal Limited şirkətini qoruduğunu qəbul edirsiniz.

İcazəsiz müddəalar

Bu veb saytın rədd edilməsinin hər hansı bir müddəası, tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq icra olunmayan olduğu aşkar edilərsə, bu veb saytın rədd edilməsinin digər müddəalarının tətbiq edilməsinə təsir etməyəcəkdir.

təzminat

Bununla siz Limited Limited-ə təzminat verirsiniz və hüquqşünasların hər hansı bir zərər, ziyan, xərclər, öhdəliklər və xərclər (məhdudlaşdırılmadan məhkəmə xərcləri və Məsləhət əsasında bir iddia və ya mübahisənin həllində üçüncü tərəfə ödədiyi hər hansı bir məbləğ daxil olmaqla) ödənilməsini təmin etməyi öhdəsinə götürürsünüz. bu şərtlərin hər hansı bir müddəasını pozduğunuzdan və ya bu şərt və şərtlərin hər hansı bir müddəasını pozduğunuzdan irəli gələn hüquqşünasların çəkdiyi və ya məruz qaldığı hüquqşünasların hüquq məsləhətçilərinin.

Bu Qaydaların və şərtlərin pozulması

Bu şərt və şərtlər daxilində Legal Limited-in digər hüquqlarına xələl gətirmədən, bu şərtləri hər hansı bir şəkildə pozursanız, Legal Limited, hüquqşünasların məhdud sayda pozuntu ilə məşğul olmağı məqsədəuyğun hesab etdiyi, veb saytına girişinizi dayandırma da daxil olmaqla hərəkət edə bilər. veb saytına girişinizi, IP adresinizdən istifadə edən kompüterlərin veb saytına girişini qadağan etməyinizi, internet xidmət təminatçınızla veb saytınıza girişinizi əngəlləmələrini istəməsini və / və ya sizə qarşı məhkəmə araşdırmalarını başlatdığınızı.

Variasiya

Legal Limited bu şərtləri vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçirə bilər. Yenidən işlənmiş şərtlər və şərtlər bu veb saytda dərc olunduğu tarixdən bu veb saytın istifadəsinə şamil ediləcəkdir. Cari versiya ilə tanış olduğunuzdan əmin olmaq üçün bu səhifəni mütəmadi olaraq yoxlayın.

tapşırıq

Hüquqşünaslar Limited sizə xəbərdar etmədən və ya razılığınızı almadan bu şərtlər altında Hüquqşünaslar Məhdud hüquqlarını və / və ya öhdəliklərini təhvil verə bilər, alt müqavilə bağlaya bilər və ya başqa şəkildə məşğul ola bilər.

Bu şərtlər və şərtlər daxilində hüquqlarınız və / və ya öhdəliklərinizlə köçürmək, sub-müqavilə və ya başqa şəkildə məşğul ola bilməzsiniz.

Bölünebilirliği

Bu şərtlərin müddəası hər hansı bir məhkəmə və ya digər səlahiyyətli orqan tərəfindən qanunsuz və / və ya icra olunmayan olduğu müəyyən edilərsə, digər müddəalar qüvvədə qalacaqdır. Qeyri-qanuni və / və ya məcbur edilə bilməyən bir müddəanın bir hissəsi silibsə qanuni və ya tətbiq edilə bilər, həmin hissə silinmiş hesab ediləcək və qalan müddəa qüvvədə qalacaq.

Bütün Saziş

Bu şərtlər bu veb saytdan istifadə etməyinizlə əlaqəli sizinlə və Hüquqşünaslar Limited arasındakı bütün müqaviləni təşkil edir və bu veb saytdan istifadənizlə əlaqədar əvvəlki bütün razılaşmaların yerinə qoyulur.

Hüquq və yurisdiksiya

Bu şərtlər Florida qanunlarına uyğun olaraq tənzimlənəcək və təfsir ediləcək və bu şərt və şərtlərlə əlaqəli mübahisələr Florida ştatının Broward dairəsindəki məhkəmələrin müstəsna səlahiyyətinə tabe olacaqdır.

Qeydlər və səlahiyyətlər

Legal Limited şirkətinin təfərrüatları

Legal Limited şirkətinin tam adı Legal Limited şirkətidir.

Citizens Limited Nevada'da qeydiyyatdan keçib.

Citizens Limited-in qeydiyyatdan keçmiş ünvanı 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Poçt ünvanı 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

İnfo@companiesinc.com elektron poçt ünvanına Legal Limited ilə əlaqə qura bilərsiniz.

Son Yeniləmə 23 İyul 2021 tarixində

Pulsuz məlumat tələb edin