Членове на изменението

Услуги за започване на бизнес и защита на лични активи.

Включете се

Членове на изменението

Необходима е статия за изменение, за да се промени записаната информация за вашата корпорация. Статията се подава в канцеларията на държавния секретар по същия начин, както включването. Основните причини за подаване на членове за поправки за корпорации са:

  • Промяна на името на корпорацията
  • Промяна в размера на оторизираните акции
  • Промяна на номиналната стойност на корпоративните акции
  • Добавяне или премахване на директори, служители, акционери

Подават се изменения и се вписват промени в устава ви. Компаниите Incorporated ще ви съдействат при подготовката и представянето на изменения в някоя от държавите 50.

Процес на внасяне на изменения

Можете да се обадите на фирмите, които са включени в поръчката, и да поръчате услуга за промяна и нашите правни служби ще подготвят документите ви. Можете да прегледате и подпишете вашето изменение и след като бъде одобрено, ще подадем статиите във вашия държавен офис. По принцип всички държави ще се променят с времето на подаване, но след като подадете вашите корпоративни документи трябва да бъдат актуализирани с изменението.

Член на службата за поправки

Плащате само таксата за обслужване от 199 щ.д. и таксата за регистрация на държавата за целия процес и записите на вашата корпорация ще бъдат променени с една лесна стъпка.

Последно актуализирано на 15 юни 2019 г.