Удостоверение за актуално състояние

Услуги за започване на бизнес и защита на лични активи.

Включете се

Удостоверение за актуално състояние

Сертификатите за разрешение или сертификатите за добро състояние са официални документи, в които се посочва, че дружеството е регистрирано в определено състояние, че е платило всички необходими такси за регистрация и регистрация и е упълномощено да осъществява сделки в рамките на държавата. Компаниите, които са включени, могат да организират сертификат за добро състояние от всеки от петдесетте щата.