Чуждестранна квалификация

Услуги за започване на бизнес и защита на лични активи.

Включете се

Чуждестранна квалификация

Правете бизнес в друга държава

Корпорациите се регулират предимно на държавна основа. Като такива има три обозначения; домашни, чужди и чужди. Вътрешната корпорация е корпорация, осъществяваща дейност в състояние на регистрация. Ако тази корпорация иска да поддържа офис в друга държава, тя първо трябва да подаде заявление в държавата и ще се счита за „чужда“ корпорация. Корпорация, организирана в друга държава, ще се счита за „извънземна“. Компаниите, които са включени, ще съдействат за подготовката на необходимата документация, за да можете да се класирате за чужд статус, така че вашето LLC или корпорация да може да оперира в друга държава.

За да може чуждестранното да отговаря на вашия регистриран бизнес в друга държава, трябва да бъде поръчано удостоверение за добро състояние във вашата държава и да бъде изпратено с вашите статии с чужда квалификация до чуждата държава. Тази услуга изисква документи и архивиране с всички участващи държави. Компаниите, които са включени, улесняват този процес за вас, просто ни кажете къде сте регистриран, няколко подробности за вашата компания и в кои държави искате да бъдете квалифицирани.