Фирми за обществена употреба за продажба

Услуги за започване на бизнес и защита на лични активи.

Включете се

Фирми за обществена употреба за продажба

Най-бързият и лесен начин за това вземете публично вашата компания е да закупите a обществена черупка, Обществена черупкова компания е вече учредено предприятие, което е регистрирано в SEC за продажба на акциите си на обществеността. Разполагаме с един от най-големите запаси на шелф компании за продажба. Можете да направите вашата обществена черупкова компания или стара корпорация само за 24 часа.

Публични компании за продажба

След като закупите една от нашите публични черупкови компании, се изготвят и подават документи за сливане. Когато сливате частна компания с публично дружество, запазвате името на преживелия бизнес. Вашите документи за сливане са юридическите форми, които съчетават вашите две компании, оставяйки ви юридическо лице, което е готово да продаде своите акции на обществеността. Съдържанието тук е само за информационни и образователни цели. Някои от изброените по-долу компании не могат (все още) да бъдат търгувани публично. Тази страница не се счита за оферта за покупка или продажба на ценни книжа. Сделките се извършват само чрез лицензирани адвокати и брокери, както се изисква от закона, а не директно чрез нашата компания. Потърсете лицензирани правни и данъчни консултации.