Javne tvrtke za prodaju

Usluge pokretanja biznisa i usluge zaštite osobnih sredstava.

Get Incorporated

Javne tvrtke za prodaju

Najbrži i najlakši način javite svojoj kompaniji je kupiti javna kompanija. Javna kompanija je već inkorporirani entitet koji je registrovan kod DIK-a da bi prodao svoje dionice javnosti. Imamo jednu od najvećih zaliha polica za prodaju. Možete imati svoju javnu školsku kompaniju ili staru korporaciju u malom broju 24 sati.

Javna preduzeća za prodaju

Nakon što kupite jednu od naših javnih školjki, pripremaju se dokumenti o spajanju. Prilikom spajanja privatne kompanije sa javnim preduzećem, zadržavate ime preživelog biznisa. Dokumenti o spajanju su pravni oblici koji kombinuju vaša dva preduzeća, ostavljajući vas pravnim licem koje je spremno da proda svoje dionice javnosti. Sadržaj je samo u informativne i obrazovne svrhe. Neke od dolje navedenih kompanija se ne mogu (još) javno trgovati. Ova stranica se ne smatra ponudom za kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira. Transakcije se obavljaju samo preko licenciranih advokata i brokera, kako je propisano zakonom, a ne direktno preko naše kompanije. Traži licencirane pravne i poreske savjete.