Certificat de bona situació

Serveis d’inici de negoci i protecció d’actius personals.

Incorporar-se

Certificat de bona situació

Els certificats d'autorització o certificats de bona condició són documents oficials que indiquen que l'empresa està constituïda en un estat específic, que ha pagat tots els drets de presentació i registre necessaris i que està autoritzada a fer negocis a l'estat. Les empreses incorporades poden obtenir un certificat de bon estat de qualsevol dels cinquanta estats.

Darrera actualització el 15 de juny de 2019