Diogelu Asedau

Gwasanaethau cychwyn busnes ac amddiffyn asedau personol.

Cael eich corffori

Diogelu Asedau

Amddiffyn asedau personol rhag atebolrwydd busnes, anghydfodau partneriaid busnes, achosion cyfreithiol, dyfarniadau a hyd yn oed ysgariad. Rydyn ni'n eich helpu chi i gychwyn busnes, tyfu eich busnes a diogelu'r hyn sydd bwysicaf, y cyfoeth personol rydych chi'n ei gronni o'ch llwyddiant.

tŷ dwylo amddiffyn asedau

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau amddiffyn cerbydau a cherbydau sy'n dechrau gydag offer preifatrwydd ac yn mynd cyn belled â chynlluniau ymddiriedolaeth amddiffyn asedau alltraeth cynhwysfawr. Dechrau unrhyw gynllun cadw cyfoeth yw creu endid cyfreithiol ar wahân i gysgodi'ch cyfoeth personol rhag atebolrwydd.

Corfforaethau a LLCs yw'r math mwyaf cyffredin o amddiffyn asedau rhag atebolrwydd busnes sy'n cysgodi cyfoeth personol perchennog y busnes rhag dyledion ac atebolrwydd y busnes - y gorchudd corfforaethol yw'r haen gyntaf o amddiffyn asedau i berchnogion busnes.

Preifatrwydd

Mae preifatrwydd ariannol a phreifatrwydd perchnogaeth yn helpu i leihau'r siawns o gael eich targedu mewn achos cyfreithiol gwamal. Rydym yn cynnig gwasanaethau preifatrwydd wrth ffurfio busnes newydd fel rhaglen flynyddol ac ymddiriedolaethau tir sy'n caniatáu i berchnogion eiddo deitl eiddo tiriog i enw ymddiriedolaeth. Mae preifatrwydd perchnogaeth ac amddiffyniad trwy endidau corfforaethol yn creu haen gref o ddiogelwch.

Diogelu Cyngaws

Mae yna sawl math o ymddiriedolaeth sy'n amddiffyn asedau rhag achosion cyfreithiol. Mae eiddo sydd wedi'i rifo mewn ymddiriedolaeth at ddibenion cynllunio ystad yn cael ei amddiffyn rhag achosion cyfreithiol personol yn erbyn buddiolwr ymddiriedolaeth.

Diogelu Dyfarniadau

Daw'r deddfau cryfaf i amddiffyn eich asedau ar ffurf gweithredoedd ymddiriedaeth hunan-sefydlog. Mae ymddiriedolaethau amddiffyn asedau arbennig yn cael eu creu yn benodol i amddiffyn asedau rhywun rhag atebolrwydd yn y dyfodol lle gall unigolyn setlo ac elwa ar asedau'r ymddiriedolaeth.

Mae'r offer hyn yn arbenigol iawn ac ar gael mewn awdurdodaethau Domestig ac Ar y Môr. Rydym yn arbenigwyr ar sefydlu'r cerbydau amddiffynnol a'r offerynnau cyfreithiol hyn ar gyfer eich amddiffyniad asedau personol.

Ymddiriedolaeth Diogelu Asedau

Un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich hun rhag achosion cyfreithiol yw trwy sefydlu ymddiriedolaeth amddiffyn asedau. Yn anffodus, nid oes gan ymddiriedolaethau domestig hanes da. Ar y llaw arall, mae gan ymddiriedolaethau alltraeth rai o'r hanes cyfraith achosion amddiffyn asedau gorau. A. Ymddiriedolaeth Cook Islands yn ogystal ag ymddiriedolaeth Nevis mae dau o'r recordiau gorau.

Amddiffyn yr IRA

Mae IRAs yn aml wedi'u heithrio neu'n rhannol wedi'u heithrio rhag achosion cyfreithiol. Fodd bynnag, mae eu diogelwch yn gyfyngedig. Hefyd, nid oes fawr ddim amddiffyniad IRA rhag ysgariad oni bai eich bod yn defnyddio'r offer cyfreithiol cywir. Yn Amddiffyniad Cyfreithiwr yr IRA Yn ôl y Wladwriaeth, byddwch yn darllen sut i amddiffyn eich IRA rhag ysgariad neu achosion cyfreithiol.