Erthyglau Diddymu

Gwasanaethau cychwyn busnes ac amddiffyn asedau personol.

Cael eich corffori

Erthyglau Diddymu

Rhaid i gorfforaeth neu LLC ffeilio tystysgrifau neu erthyglau diddymu gyda'r wladwriaeth er mwyn terfynu bodolaeth y cwmni. Bydd Cwmnïau Corfforedig yn eich cynorthwyo i ffeilio'r papurau hyn yn unrhyw un o daleithiau 50 a rhai lleoliadau tramor.

Gwerthu Eich Corfforaeth / Cwmni

Mewn rhai achosion gall unigolion sy'n edrych i gorffori cwmni oed ddefnyddio bodolaeth eich corfforaeth. Gall Cwmnïau Corfforedig brynu'ch corfforaeth gennych chi i'w rhestru yn ein cyfeirlyfr cwmnïau oed. Cysylltwch â ni heddiw i weld a ydych chi'n gymwys i gael eich busnes wedi'i brynu.