Rhif EIN

Gwasanaethau cychwyn busnes ac amddiffyn asedau personol.

Cael eich corffori

Rhif EIN

Dylid cael rhif adnabod treth ffederal (TIN neu ID treth) a elwir hefyd yn rhif adnabod cyflogwr (EIN) trwy ffeilio ffurflen gyda'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol. Bydd angen y rhif hwn os yw'r cwmni'n mynd i agor cyfrif banc, atal trethi ar gyfer gweithwyr, llogi gweithwyr, creu ymddiriedolaeth, prynu busnes gweithredu, newid enw'r cwmni neu newid y math o sefydliad.

Paratoi Cais

Bydd Cwmnïau Corfforedig yn eich cynorthwyo i baratoi'r ffurflen IRS a ddefnyddir i gael eich rhif ID treth.

Cael Eich ID Treth i Chi

Gall Cwmnïau Corfforedig arbed amser i chi a chael eich rhif ID treth i chi o fewn oriau 24 am ddim ond $ 75.