Gwasanaeth Asiant Cofrestredig

Gwasanaethau cychwyn busnes ac amddiffyn asedau personol.

Cael eich corffori

Gwasanaeth Asiant Cofrestredig

Mae Asiant Cofrestredig yn ofyniad cyfreithiol gan gorfforaeth neu gwmni atebolrwydd cyfyngedig ym mron pob awdurdodaeth. Mae'r asiant cofrestredig yn derbyn dogfennau swyddogol a gall helpu i yswirio bod rhai dogfennau'n cael eu ffeilio er mwyn cadw'r cwmni mewn sefyllfa dda. Felly, dylai'r asiant cofrestredig fod ar gael yn y cyfeiriad corfforol a restrir yn y cofnodion cyhoeddus o 9 am i 5 yn ystod yr wythnos. Mae cwmnïau sydd wedi'u corffori yn cynnig gwasanaethau asiant cofrestredig ym mhob un o'r hanner cant o wladwriaethau a sawl lleoliad tramor. Cysylltwch â chwmni cyswllt i gael gwybod mwy am y gwasanaeth hwn. Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r asiantau cofrestredig asiantau cofrestredig.

Mae cwmnïau sydd wedi'u corffori yn cynnig gwasanaeth asiantau cofrestredig AM DDIM gyda'r holl becynnau corffori ar gyfer y flwyddyn gyntaf.