Πιστοποιητικό καλής θέσης

Υπηρεσίες εκκίνησης επιχειρήσεων και προστασίας προσωπικών στοιχείων.

Πάρτε ενσωματωμένο

Πιστοποιητικό καλής θέσης

Πιστοποιητικά Εξουσιοδότησης ή Πιστοποιητικά Ορθής Πίστης είναι επίσημα έγγραφα που δηλώνουν ότι η εταιρεία είναι ενσωματωμένη σε συγκεκριμένη κατάσταση, ότι έχει καταβάλει όλα τα απαραίτητα τέλη εγγραφής και εγγραφής και ότι είναι εξουσιοδοτημένος να διεξάγει συναλλαγές εντός του κράτους. Οι Incorporated Companies μπορούν να κανονίσουν ένα πιστοποιητικό καλής θέσης από οποιαδήποτε από τις πενήντα πολιτείες.

Τελευταία ενημέρωση στις 15 Ιουνίου 2019