ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υπηρεσίες εκκίνησης επιχειρήσεων και προστασίας προσωπικών στοιχείων.

Πάρτε ενσωματωμένο

ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εγγυάστε και εκπροσωπείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies από την εταιρεία μας σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών / Cookies.

Άδεια Χρήσης Ιστοτόπου

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η General Corporate Services, Inc. (εταιρεία της Νεβάδα) ή / και οι δικαιοπάροχοι της εκμεταλλεύονται το εμπορικό σήμα της εταιρείας Incorporated και έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και στο υλικό της ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να Αναδημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα). να πωλεί, να ενοικιάζει ή να υποδεικνύει υλικό από τον ιστότοπο. να παρουσιάσετε δημοσίως οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο. αναπαραγωγή, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή ή άλλως εκμετάλλευση υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς. να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο. ή να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο εκτός από το περιεχόμενο, εάν υπάρχει, συγκεκριμένα και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή.

Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο με γραπτή άδεια από ένα στέλεχος της General Corporate Services, Inc. μιας εταιρείας της Νεβάδα.

αποδεκτής Χρήσης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, τη μετάδοση, την αποστολή, τη χρήση, να δημοσιεύουν ή να διανείμει οποιοδήποτε υλικό το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan horses, worms, έμπορο ξυλείας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) πάνω ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της General Corporate Services.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς σχετικούς με την εμπορία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες επιφυλάσσονται του δικαιώματος να περιορίζουν την πρόσβαση σε άλλες περιοχές αυτής της ιστοσελίδας ή ακόμα και σε ολόκληρη αυτή την ιστοσελίδα, κατά την κρίση της General Corporate Services.

Εάν η Γενική Εταιρική Υπηρεσία σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλο περιεχόμενο ή υπηρεσίες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες ενδέχεται να απενεργοποιήσουν το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας κατά την αποκλειστική κρίση της General Corporate Services χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας" νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε στις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευση άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παρέχετε επίσης στις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες το δικαίωμα να απαλλάσσει τα δικαιώματα αυτά και το δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει ένδικα μέσα είτε εναντίον σας είτε των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών ή τρίτων (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο) .

Δεν πρέπει να υποβάλλετε κανένα περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργαστούν ή να αφαιρέσουν οποιοδήποτε υλικό υποβάλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκεύονται στους διακομιστές της General Corporate Services ή να φιλοξενούνται ή να δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν δεσμεύονται να παρακολουθούν την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία παρατήρηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν παρέχουν δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν εγγυώνται ότι αυτή η ιστοσελίδα θα είναι διαρκώς διαθέσιμη ή διαθέσιμη καθόλου. ή οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, φορολογικό, οικονομικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί Ευθύνης

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν θα είναι υπεύθυνες για εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

στον βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται ή δεν παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία? ή
για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, την απώλεια των συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η Γενική Εταιρική Υπηρεσία έχει ειδοποιηθεί ρητά για πιθανή απώλεια.

εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτήν την απαλλαγή από την ευθύνη για τον ιστότοπο δεν θα αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοεί ο νόμος ότι θα ήταν παράνομο να αποκλειστεί ή να περιοριστεί. και τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Γενικής Εταιρικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε:

θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκαλείται από την αμέλεια των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών. απάτη ή δόλιες ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών. ή το θέμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες να αποκλείσουν ή να περιορίσουν ή να επιχειρήσουν ή να ισχυριστούν ότι αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη τους.

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση είναι λογικές.

Εάν δεν νομίζω ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη

Δέχεστε ότι, ως εταιρεία που περιορίζει την ευθύνη, η General Corporate Services, Inc., εταιρεία της Νεβάδα, έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των αξιωματικών και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά σε βάρος των αξιωματικών, των διευθυντών ή των υπαλλήλων της General Corporate Services για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί εγγύησης και ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκχωρημένους και τους υπεργολάβους της General Corporate Services καθώς και τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες, Inc.

Μη εκτελεστές διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών, ή έχει βρεθεί να είναι, να επιβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώνετε τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες έναντι τυχόν ζημιών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νομικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλουν οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες σε τρίτους για την επίλυση μιας αξίωσης ή διαφοράς σύμφωνα με τις συμβουλές των νομικών συμβούλων των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών) που υπέστησαν ή υπέστησαν οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν από τυχόν παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και συνθήκες.

Παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μπορούν να αναλάβουν τα μέτρα που οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες κρίνουν κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, απαγορεύοντας την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, εμποδίζοντας τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνώντας με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσετε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να προσφύγετε εναντίον σας.

Παραλλαγή

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μπορούν να αναθεωρούν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τη σελίδα αυτή τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μπορούν να μεταβιβάσουν, να αναθέσουν υπεργολαβία ή να ασχοληθούν με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της Γενικής Εταιρικής Υπηρεσίας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να σας ειδοποιήσουν ή να λάβουν τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο ασχολούνται με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και μη εκτελεστή, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Όλη η συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Φλώριδας και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιφέρειας Broward της Φλόριντα.

Εγγραφές και εξουσιοδοτήσεις

Στοιχεία γενικών εταιρικών υπηρεσιών

Το πλήρες όνομα των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών είναι η General Corporate Services, Inc.

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες είναι εγγεγραμμένες στη Νεβάδα.

Η διεύθυνση της Γενικής Εταιρικής Υπηρεσίας είναι η 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Η ταχυδρομική διεύθυνση της είναι η 23638 Lyons Ave. #223, Σάντα Κλαρίτα, CA 91321.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@companiesinc.com.

Ζητήστε δωρεάν πληροφορίες