Όροι και προϋποθέσεις

Υπηρεσίες εκκίνησης επιχειρήσεων και προστασίας προσωπικών στοιχείων.

Πάρτε ενσωματωμένο

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εγγυάστε και εκπροσωπείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies της εταιρείας μας σύμφωνα με τους όρους του Δικηγόροι Limited πολιτική απορρήτου / πολιτική cookie.

Άδεια Χρήσης Ιστοτόπου

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Lawyers Limited (μια εταιρεία της Νεβάδας) ή / και οι δικαιοπάροχοι της λειτουργούν το εμπορικό σήμα Εταιρειών και έχουν δικαιώματα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και υλικό στον ιστότοπο. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να Αναδημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα). να πωλεί, να ενοικιάζει ή να υποδεικνύει υλικό από τον ιστότοπο. να παρουσιάσετε δημοσίως οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο. αναπαραγωγή, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή ή άλλως εκμετάλλευση υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς. να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο. ή να αναδιανείμετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο εκτός από το περιεχόμενο, εάν υπάρχει, συγκεκριμένα και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή.

Όταν το περιεχόμενο διατίθεται ειδικά για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο με γραπτή άδεια από ένα στέλεχος της εταιρείας Lawyers Limited a Nevada.

αποδεκτής Χρήσης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, τη μετάδοση, την αποστολή, τη χρήση, να δημοσιεύουν ή να διανείμει οποιοδήποτε υλικό το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan horses, worms, έμπορο ξυλείας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απόσυρση, εξόρυξη δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων και συλλογή δεδομένων) σε ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Lawyers Limited.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Lawyers Limited.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η Lawyers Limited διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε άλλες περιοχές αυτού του ιστότοπου, ή μάλιστα σε ολόκληρο τον ιστότοπο, κατά την κρίση της Lawyers Limited.

Εάν η Lawyers Limited σάς παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε περιορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παραμένουν εμπιστευτικά.

Η Lawyers Limited μπορεί να απενεργοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας κατά τη διακριτική ευχέρεια της Lawyers Limited χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας" νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παραχωρείτε στην Lawyers Limited μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου χρήστη σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παραχωρείτε επίσης στη Lawyers Limited το δικαίωμα να παραχωρήσετε εκ νέου άδεια για αυτά τα δικαιώματα και το δικαίωμα να ασκήσετε αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να οδηγήσει σε νομική αγωγή είτε εναντίον σας είτε της Lawyers Limited ή τρίτου μέρους (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Δεν πρέπει να υποβάλλετε κανένα περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Η Lawyers Limited διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβλήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί σε διακομιστές της Lawyers Limited ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα της Lawyers Limited βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε σχέση με το περιεχόμενο των χρηστών, η Lawyers Limited δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η Lawyers Limited δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, η Lawyers Limited δεν εγγυάται ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι συνεχώς διαθέσιμος ή διαθέσιμος καθόλου. ή οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, φορολογικό, οικονομικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η Lawyers Limited δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί ​​σας (είτε βάσει του νόμου επαφής, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

στον βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται ή δεν παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία? ή
για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, την απώλεια των συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η Lawyers Limited έχει ενημερωθεί ρητά για την πιθανή απώλεια.

εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο αποποίησης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοεί ο νόμος ότι θα ήταν παράνομη η εξαίρεση ή ο περιορισμός. και τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα αποκλείει ή θα περιορίσει την ευθύνη της Lawyers Limited για οποιοδήποτε:

θάνατος ή σωματικός τραυματισμός που προκλήθηκε από αμέλεια της Lawyers Limited · απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους της Lawyers Limited · ή θέμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για την Lawyers Limited να αποκλείσει ή να περιορίσει, ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί να αποκλείσει ή να περιορίσει, την ευθύνη της.

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση είναι λογικές.

Εάν δεν νομίζω ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως εταιρεία περιορισμού της ευθύνης, η Lawyers Limited, μια εταιρεία της Νεβάδας, έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλλετε καμία αξίωση προσωπικά εναντίον των υπαλλήλων, διευθυντών ή υπαλλήλων της Lawyers Limited για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών στον ιστότοπο θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκπροσώπους και τους υπεργολάβους της Lawyers Limited, καθώς και την Lawyers Limited

Μη εκτελεστές διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών, ή έχει βρεθεί να είναι, να επιβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε την Lawyers Limited και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την Lawyers Limited έναντι τυχόν ζημιών, ζημιών, δαπανών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων και τυχόν ποσών που πληρώθηκαν από την Lawyers Limited σε τρίτο μέρος για την επίλυση αξίωσης ή διαφωνίας σχετικά με τις συμβουλές νομικών συμβούλων της Lawyers Limited) που υπέστη ή υπέστη η Lawyers Limited λόγω οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβεί οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων της Lawyers Limited βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, η Lawyers Limited μπορεί να προβεί σε ενέργειες που η Lawyers Limited κρίνει σκόπιμη για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστότοπο, της απαγόρευσης από την πρόσβαση στον ιστότοπο, τον αποκλεισμό υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνώντας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για να ζητήσετε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να ασκήσουν δικαστική διαδικασία εναντίον σας.

Παραλλαγή

Η Lawyers Limited μπορεί να αναθεωρεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση

Η Lawyers Limited μπορεί να μεταβιβάσει, να υπεργολαβεί ή να ασχοληθεί με άλλον τρόπο με τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της Lawyers Limited σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς να σας ειδοποιήσει ή να λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο ασχολούνται με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και μη εκτελεστή, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Όλη η συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Lawyers Limited σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς.

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Φλώριδας και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιφέρειας Broward της Φλόριντα.

Εγγραφές και εξουσιοδοτήσεις

Λεπτομέρειες της Lawyers Limited

Το πλήρες όνομα της Lawyers Limited είναι Lawyers Limited.

Η Lawyers Limited είναι εγγεγραμμένη στη Νεβάδα.

Η καταχωρισμένη διεύθυνση της Lawyers Limited είναι 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Η ταχυδρομική διεύθυνση της είναι η 23638 Lyons Ave. #223, Σάντα Κλαρίτα, CA 91321.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lawyers Limited μέσω email στη διεύθυνση info@companiesinc.com.

Τελευταία ενημέρωση στις 23 Ιουλίου 2021

Ζητήστε δωρεάν πληροφορίες