ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υπηρεσίες εκκίνησης επιχειρήσεων και προστασίας προσωπικών στοιχείων.

Πάρτε ενσωματωμένο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις εγγυάστε και εκπροσωπείτε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookies της εταιρείας μας σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου των γενικών εταιρικών υπηρεσιών / της πολιτικής cookie.

Άδεια Χρήσης Ιστοτόπου

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η General Corporate Services, Inc. (εταιρεία της Νεβάδα) ή / και οι δικαιοπάροχοι της εκμεταλλεύονται το εμπορικό σήμα της εταιρείας Incorporated και έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπο και στο υλικό της ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να αναδημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε άλλο ιστότοπο) · Πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια υλικό από τον ιστότοπο. Δείξτε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο δημόσια. αναπαράγετε, αντιγράφετε, αντιγράφετε ή εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς. επεξεργαστείτε ή τροποποιήστε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο. ή αναδιανομή υλικού από αυτόν τον ιστότοπο εκτός από το περιεχόμενο, εάν υπάρχει, που διατίθεται ειδικά και ρητά για αναδιανομή.

Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο με γραπτή άδεια από ένα στέλεχος της General Corporate Services, Inc. μιας εταιρείας της Νεβάδα.

αποδεκτής Χρήσης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, τη μετάδοση, την αποστολή, τη χρήση, να δημοσιεύουν ή να διανείμει οποιοδήποτε υλικό το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan horses, worms, έμπορο ξυλείας πληκτρολόγησης, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απόσυρση, εξόρυξη δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων και συλλογή δεδομένων) σε ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της General Corporate Services.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς σχετικούς με την εμπορία χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η General Corporate Services διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε άλλες περιοχές αυτού του ιστότοπου, ή μάλιστα σε ολόκληρο τον ιστότοπο, κατά την κρίση της General Corporate Services.

Εάν η Γενική Εταιρική Υπηρεσία σας παρέχει ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλο περιεχόμενο ή υπηρεσίες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διατηρούνται εμπιστευτικά.

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες ενδέχεται να απενεργοποιήσουν το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της General Corporate Services χωρίς ειδοποίηση ή εξήγηση.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας" νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε στις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευση άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Παρέχετε επίσης στις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες το δικαίωμα να απαλλάσσει τα δικαιώματα αυτά και το δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να οδηγήσει σε νομική ενέργεια είτε εναντίον σας είτε της Γενικής Εταιρικής Υπηρεσίας ή τρίτου μέρους (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) .

Δεν πρέπει να υποβάλλετε κανένα περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Η General Corporate Services διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό υποβλήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί στους διακομιστές της General Corporate Services ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα της General Corporate Services βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε σχέση με το περιεχόμενο των χρηστών, η General Corporate Services δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία παρατήρηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν παρέχουν δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν εγγυώνται ότι αυτή η ιστοσελίδα θα είναι διαρκώς διαθέσιμη ή διαθέσιμη καθόλου. ή οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε νομικό, φορολογικό, οικονομικό ή ιατρικό θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Περιορισμοί Ευθύνης

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες δεν θα είναι υπεύθυνες για εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου περί αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

στον βαθμό που ο ιστότοπος παρέχεται ή δεν παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία? ή
για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, την απώλεια των συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η Γενική Εταιρική Υπηρεσία έχει ειδοποιηθεί ρητά για πιθανή απώλεια.

εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο αποποίησης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που συνεπάγεται ο νόμος ότι θα ήταν παράνομη η εξαίρεση ή ο περιορισμός. και τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της General Corporate Services για οποιαδήποτε:

θάνατος ή τραυματισμός που προκλήθηκε από αμέλεια της General Corporate Services · απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση εκ μέρους της General Corporate Services · ή θέμα που θα ήταν παράνομο ή παράνομο για τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες να αποκλείσουν ή να περιορίσουν, ή να επιχειρήσουν ή να ισχυριστούν ότι αποκλείουν ή περιορίσουν, την ευθύνη της.

Εύλογο

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποποίηση είναι λογικές.

Εάν δεν νομίζω ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι, ως εταιρεία περιορισμού της ευθύνης, η General Corporate Services, Inc., μια εταιρεία της Νεβάδας, έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των υπαλλήλων της. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλλετε καμία αξίωση προσωπικά εναντίον αξιωματικών, διευθυντών ή υπαλλήλων της General Corporate Services για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών από τον ιστότοπο θα προστατεύσουν τους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους αναδόχους και τους υπεργολάβους της Γενικής Εταιρικής Υπηρεσίας, καθώς και τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες, Inc.

Μη εκτελεστές διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών, ή έχει βρεθεί να είναι, να επιβληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας ιστοσελίδας αποποίηση ευθυνών.

Αποζημίωση

Αποζημιώνετε τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες και δεσμεύεστε να αποζημιώσετε τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες έναντι οποιωνδήποτε απωλειών, ζημιών, δαπανών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων και τυχόν ποσών που καταβάλλονται από την General Corporate Services σε τρίτους για την επίλυση αξίωσης ή διαφοράς επί των συμβουλών των νομικών συμβούλων της General Corporate Services) που προέκυψαν ή υπέστησαν από Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες λόγω οποιασδήποτε παραβίασης από εσάς οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ή που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβεί οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και συνθήκες.

Παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων της General Corporate Services βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, η General Corporate Services ενδέχεται να προβεί σε ενέργειες που η General Corporate Services κρίνει κατάλληλη για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στο ιστότοπος, απαγορεύοντας την πρόσβαση στον ιστότοπο, τον αποκλεισμό υπολογιστών που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στον ιστότοπο, επικοινωνώντας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για να ζητήσετε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να ασκήσουν δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας.

Παραλλαγή

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μπορούν να αναθεωρούν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τη σελίδα αυτή τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μπορούν να μεταβιβάζουν, να υπεργολαβούν ή να αντιμετωπίζουν με άλλον τρόπο τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις της Γενικής Εταιρικής Υπηρεσίας βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων χωρίς να σας ειδοποιούν ή να λάβετε τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο ασχολούνται με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και μη εκτελεστή, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστή διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Όλη η συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Φλώριδας και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιφέρειας Broward της Φλόριντα.

Εγγραφές και εξουσιοδοτήσεις

Λεπτομέρειες General Corporate Services

Το πλήρες όνομα των Γενικών Εταιρικών Υπηρεσιών είναι η General Corporate Services, Inc.

Οι Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες είναι εγγεγραμμένες στη Νεβάδα.

Η καταχωρισμένη διεύθυνση της General Corporate Services είναι 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Η ταχυδρομική του διεύθυνση είναι 23638 Lyons Ave. 223, Santa Clarita, CA 91321.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Γενικές Εταιρικές Υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@companiesinc.com.

Τελευταία ενημέρωση στις 14 Ιανουαρίου 2019

Ζητήστε δωρεάν πληροφορίες