Δημόσια Εταιρεία Shell προς πώληση

Υπηρεσίες εκκίνησης επιχειρήσεων και προστασίας προσωπικών στοιχείων.

Πάρτε ενσωματωμένο

Δημόσια Εταιρεία Shell προς πώληση

Ο πιο γρήγορος και ευκολότερος τρόπος πάρτε την εταιρεία σας δημόσια είναι να αγοράσει ένα δημόσια επιχείρηση κελύφους. Μια δημόσια εταιρεία κελύφους είναι μια ήδη συσταθείσα οντότητα που είναι εγγεγραμμένη στην SEC για να πουλήσει τις μετοχές της στο κοινό. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα των εταιρειών ραφιού προς πώληση. Μπορείτε να έχετε την εταιρεία του δημόσιου κελύφους σας ή την ηλικιωμένη εταιρεία σε τόσο λίγες ώρες όπως το 24.

Δημόσιες Εταιρείες προς Πώληση

Αφού αγοράσετε μία από τις δημόσιες επιχειρήσεις μας, συντάσσονται και κατατίθενται έγγραφα συγχώνευσης. Όταν συγχωνεύετε μια ιδιωτική εταιρεία με μια δημόσια εταιρεία, διατηρείτε το όνομα της επιζώντας επιχείρησης. Τα έγγραφα συγχώνευσης είναι οι νομικές μορφές που συνδυάζουν τις δύο εταιρείες σας, αφήνοντάς σας σε μια νομική οντότητα που είναι έτοιμη να πουλήσει τις μετοχές της στο κοινό. Το περιεχόμενο εδώ είναι μόνο για πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ορισμένες από τις εταιρείες που απαριθμούνται παρακάτω δεν μπορούν (ακόμη) να διαπραγματεύονται δημόσια. Αυτή η σελίδα δεν πρέπει να θεωρείται προσφορά αγοράς ή πώλησης τίτλων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων δικηγόρων και χρηματιστών, όπως απαιτείται από το νόμο, και όχι απευθείας από την εταιρεία μας. Ζητήστε νομικές και φορολογικές συμβουλές με άδεια.

Τελευταία ενημέρωση στις 15 Ιουνίου 2019