شرکت های عمومی شل برای فروش

خدمات بازاریابی کسب و کار و شخصی.

ثبت نام کنید

شرکت های عمومی شل برای فروش

سریع ترین و ساده ترین راه برای شرکت خود را به صورت عمومی بفروش خرید یک شرکت پوسته عمومی. یک شرکت پوسته عمومی یک نهاد قبلا ثبت شده است که با SEC ثبت شده است تا سهام خود را به عموم مردم فروخته باشد. ما یکی از بزرگترین موجودی شرکت های قفسه ای را برای فروش داریم. شما می توانید شرکت پوسته های عمومی خود یا شرکت های ساله را فقط به عنوان ساعت 24 داشته باشید.

شرکت های دولتی برای فروش

پس از خرید یکی از شرکت های عمومی ما، اسناد ادغام طراحی شده و ثبت شده است. هنگام ادغام یک شرکت خصوصی با یک شرکت عمومی، نام کسب و کار باقی مانده را حفظ می کنید. اسناد ادغام شما، فرم های حقوقی هستند که دو شرکت شما را به یکدیگر متصل می کنند و شما را با یک نهاد قانونی آماده می کند که سهام خود را به عموم مردم فروخته باشد. مطالب در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی است. برخی از شرکت های ذکر شده در زیر ممکن است (هنوز) به طور عمومی معامله نمی شوند. این صفحه به عنوان پیشنهاد خرید و فروش اوراق بهادار در نظر گرفته نمی شود. معاملات فقط از طريق وکيل مجوز و کارگزار، طبق قانون، و نه به طور مستقيم از طريق شرکت ما، انجام مي شود. به دنبال مشاوره قانونی و مالیاتی مجوز بگیرید.