Todistus hyvästä pysyvyydestä

Yritystoiminnan aloittaminen ja henkilökohtaisen omaisuuden suojauspalvelut.

Ota mukaan

Todistus hyvästä pysyvyydestä

Hyväksyntätodistukset tai hyväkuntoiset todistukset ovat virallisia asiakirjoja, joissa todetaan, että yhtiö on perustettu tiettyyn valtioon, että se on maksanut kaikki tarvittavat arkistointi- ja rekisteröintimaksut ja onko sillä lupa käydä kauppaa valtion sisällä. Yritykset Incorporated voi järjestää todistuksen hyvästä asemasta viidestäkymmenestä valtiosta.