Käyttöehdot

Yritystoiminnan aloittaminen ja henkilökohtaisen omaisuuden suojauspalvelut.

Ota mukaan

Käyttöehdot

WEBSITE EHDOT

Nämä ehdot ja säännöt koskevat tämän sivuston käyttöä; Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan. Jos et ole samaa mieltä näiden ehtojen tai näiden ehtojen kanssa, et saa käyttää tätä sivustoa.

Sinun on oltava vähintään 18-ikä, jotta voit käyttää tätä sivustoa. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja hyväksymällä nämä ehdot ja edellytykset, olet oikeutettu ja että olet vähintään 18-ikäinen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja hyväksymällä nämä ehdot suostut yrityksemme evästeiden käyttöön yritysyritysten yleisen tietosuojakäytännön / evästeiden käytännön mukaisesti.

Käyttöoikeuden käyttäminen

Ellei toisin mainita, General Corporate Services, Inc. (Nevada-yhtiö) ja / tai sen lisenssinantajat käyttävät Yritysten Incorporated-tuotemerkkiä, ja heillä on oikeudet immateriaalioikeuksiin verkkosivustolla ja verkkosivuston aineistossa. Jollei alla olevasta lisenssistä muuta johdu, kaikki nämä immateriaalioikeudet on varattu.

Voit tarkastella, ladata vain välimuistiin ja tulostaa sivuja tai muuta sisältöä verkkosivustosta omaan henkilökohtaiseen käyttöön, noudattaen alla ja muissa näissä käyttöehdoissa esitettyjä rajoituksia.

Et saa julkaista uudelleen materiaalia tältä verkkosivustolta (mukaan lukien uudelleenjulkaisu toisella verkkosivustolla); myydä, vuokrata tai alilisensoida materiaalia verkkosivustolta; näyttää verkkosivuston materiaalia julkisesti; jäljentää, kopioida, kopioida tai muuten käyttää tällä verkkosivustolla olevaa materiaalia kaupalliseen tarkoitukseen; muokata tai muuten muokata mitä tahansa verkkosivuston materiaalia; tai levittää materiaalia tältä verkkosivustolta lukuun ottamatta sisältöä, jos sellaista on, joka on nimenomaisesti ja nimenomaisesti asetettu saataville edelleen jaettavaksi.

Jos sisältö on nimenomaan saatavana uudelleenjakoa varten, se voidaan jakaa uudelleen vain General Corporate Services Inc: n, Nevada-konsernin, johtajan kirjallisella luvalla.

Hyväksytty käyttö

Sinun ei pidä käyttää tätä verkkosivustoa millään tavoin, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa verkkosivustosi vahingoittamisen tai sivuston saatavuuden tai saatavuuden heikkenemisen; laittomasti, vilpillisesti tai vahingollisesti tai laittoman, laittoman, vilpillisen tai vahingollisen tarkoituksen tai toiminnan yhteydessä.

Et saa käyttää tätä sivustoa kopioida, tallentaa, isäntä, välittää, lähettää, käyttää, julkaista tai levittää materiaalia, joka koostuu (tai liittyy) vakoiluohjelmia, tietokonevirus, Troijan hevonen, mato, näppäilyn metsuri, rootkit tai muita haittaohjelmia tietokoneohjelmistojen.

Et saa suorittaa mitään systemaattista tai automatisoitua tiedonkeruutoimintaa (mukaan lukien ilman rajoituksia kaavinta, tiedonlouhinta, tiedonlouhinta ja tiedonkeruu) tällä verkkosivustolla tai siihen liittyen ilman General Corporate Services -yrityksen nimenomaista kirjallista suostumusta.

Et saa käyttää tätä verkkosivustoa lähettämään tai lähettämään ei-toivottua kaupallista viestintää.

Tätä sivustoa ei saa käyttää mihinkään markkinointiin liittyviin tarkoituksiin ilman General Corporate Servicesin nimenomaista kirjallista suostumusta.

Restricted Access

Pääsy tietyille tämän verkkosivuston alueille on rajoitettu. General Corporate Services pidättää oikeuden rajoittaa pääsyä tämän verkkosivuston muille alueille tai koko tälle verkkosivustolle General Corporate Servicesin harkinnan mukaan.

Jos General Corporate Services tarjoaa käyttäjälle tunnuksen ja salasanan, jonka avulla voit käyttää tämän sivuston tai muun sisällön tai palvelujen rajoitettuja alueita, sinun on varmistettava, että käyttäjätunnus ja salasana pidetään luottamuksellisina.

General Corporate Services voi poistaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi General Corporate Services -yrityksen oman harkinnan mukaan ilman erillistä ilmoitusta tai selitystä.

Käyttäjän sisältö

Näissä ehdoissa "käyttäjätunnuksesi sisältöä" ainetta (mukaan lukien rajoituksetta tekstiä, kuvia, ääntä materiaali, videomateriaali ja audiovisuaalinen materiaali), jotka lähetät tämän sivuston käyttötarkoituksesta riippumatta.

Voit myöntää General Corporate Servicesille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, maksuttoman lisenssin käyttää, kopioida, julkaista, kääntää ja levittää käyttäjän sisältöä olemassa olevissa tai tulevissa medioissa. Voit myös myöntää General Corporate Servicesille oikeuden alilisensoida nämä oikeudet ja oikeus nostaa kanne näiden oikeuksien rikkomisesta.

Käyttäjäsisältösi ei saa olla laitonta tai laitonta, se ei saa loukata kolmansien osapuolten laillisia oikeuksia eikä se saa olla kykenevä johtamaan oikeustoimiin sinua tai General Corporate Services -yritystä tai kolmatta osapuolta vastaan ​​(kussakin tapauksessa sovellettavan lain mukaan) .

Et saa lähettää käyttäjäsisältöä verkkosivustolle, joka on tai on koskaan ollut uhkailtu tai todellinen oikeudenkäynti tai muu vastaava valitus.

General Corporate Services pidättää oikeuden muokata tai poistaa materiaalia, joka on lähetetty tälle verkkosivustolle tai tallennettu General Corporate Services -palvelimille tai isännöity tai julkaistu tällä verkkosivustolla.

Huolimatta General Corporate Services -palvelun näiden ehtojen mukaisista käyttäjien sisältöön liittyvistä oikeuksista, General Corporate Services ei sitoudu seuraamaan tällaisen sisällön lähettämistä tai sisällön julkaisemista tälle verkkosivustolle.

Ei takuita

Tämä sivusto tarjotaan "sellaisena kuin se on" ilman mitään ilmaisuja tai takuita, nimenomaista tai epäsuoraa. Yleiset Corporate Services -palvelut eivät anna tämän sivuston tai tämän verkkosivuston sisältämiä tietoja ja materiaaleja koskevia huomautuksia tai takuita.

Yleiset yrityspalvelut eivät takaa, että tämä sivusto on jatkuvasti saatavilla tai sitä ei ole saatavilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellisen kohdan yleistä soveltamista; tai tämän sivuston tiedot ovat täydellisiä, totta, tarkkoja tai harhaanjohtavia.

Mikään tässä sivustossa ei ole minkäänlaista neuvontaa. Jos tarvitset neuvoja oikeudellisista, verotuksellisista, taloudellisista tai lääketieteellisistä asioista, ota yhteyttä asianmukaiseen ammattilaiseen.

Vastuunrajoitus

Yleiset yrityspalvelut eivät ole vastuussa teille (yhteydenpitolain, vahingonkorvauslain tai muutoin) tämän verkkosivuston sisällöstä tai käytöstä tai muusta yhteydestä:

siinä määrin kuin verkkosivusto on maksutonta tai maksutonta suoraa tappiota varten;
epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista; tai
kaikki yrityksen tappioita, tulojen menetys, tuloja, voittoja tai odotettujen säästöjen menetys sopimusten tai liikesuhteita, maineen menetys tai liikearvon tai menetykseen tai lahjonta tietoja tai tietoja.

Näitä vastuunrajoituksia sovelletaan, vaikka General Corporate Services -yhtiölle on nimenomaisesti ilmoitettu mahdollisesta tappiosta.

Poikkeukset

Mikään tämän verkkosivuston vastuuvapauslauseke ei sulje pois tai rajoita mitään lain mukaista takuuta, jonka sulkeminen tai rajoittaminen olisi laitonta; eikä mikään tämän verkkosivuston vastuuvapauslauseke sulje pois tai rajoita General Corporate Services -yhtiön vastuuta mistään:

kuolema tai henkilövahinko yleisten yrityspalveluiden huolimattomuudesta; petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen General Corporate Services -yrityksessä; tai asia, jonka olisi laittomasti tai laittomasti, jos General Corporate Services sulkisi tai rajoittaisi yritystä tai yrittäisi sulkea tai rajoittaa vastuunsa.

Kohtuullisuuden

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että poikkeukset ja rajoitukset vastuusta, joista säädetään tällä sivustolla vastuuvapauslauseke ovat kohtuullisia.

Jos et usko, että he ovat kohtuullisia, älä käytä tätä sivustoa.

Muut osapuolet

Hyväksyt sen, että vastuunrajoittajana General Corporate Services, Inc., Nevadan yritys, on kiinnostunut rajoittamaan virkamiestensä ja työntekijöidensä henkilökohtaista vastuuta. Hyväksyt, ettet esitä henkilökohtaisesti mitään vaatimuksia General Corporate Services -yhtiön virkamiehille, johtajille tai työntekijöille mistään verkkosivustoon liittyvistä tappioista.

Rajoittamatta edellisen kappaleen soveltamista hyväksyt, että tämän verkkosivuston vastuuvapauslausekkeessa esitetyt takuiden ja vastuiden rajoitukset suojaavat General Corporate Services -yhtiön virkamiehiä, työntekijöitä, edustajia, tytäryhtiöitä, seuraajia, toimeksiantajia ja alihankkijoita sekä General Corporate Services -yrityksiä, Inc.

Velvottomia määräyksiä

Jos jokin tämän sivuston vastuuvapauslauseke on, tai on todettu olevan mahdottomana sovellettavan lain, joka ei vaikuta täytäntöönpanokelpoisuutta muita tämän sivuston vastuuvapauslauseke.

korvaus

Vakuutat täten General Corporate Services -palvelun ja sitoudut pitämään General Corporate Services -yhtiön korvauksena mahdollisista menetyksistä, vahingoista, kuluista, vastuista ja kuluista (mukaan lukien rajoituksetta oikeudenkäyntikulut ja kaikki summat, jotka General Corporate Services maksaa kolmannelle osapuolelle vaatimuksen tai riidan ratkaisemiseksi. General Corporate Services -yrityksen oikeudellisten neuvonantajien neuvojen perusteella), jotka aiheutuvat tai kärsivät General Corporate Services -yrityksistä, jotka johtuvat siitä, että rikot näitä ehtoja tai olet väittänyt, että olet rikkonut näiden ehtojen säännöksiä ja olosuhteissa.

Näiden käyttöehtojen rikkominen

Rajoittamatta General Corporate Services -yrityksen muita näiden ehtojen mukaisia ​​oikeuksia, jos rikot näitä ehtoja millään tavalla, General Corporate Services voi ryhtyä toimiin, joita General Corporate Services pitää asianmukaisina rikkomuksen käsittelemiseksi, mukaan lukien pääsyn keskeyttäminen. verkkosivusto, kieltämällä pääsy verkkosivustolle, estämällä IP-osoitettasi käyttävien tietokoneiden pääsy verkkosivustolle, ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi pyytämään, että he estävät pääsyn verkkosivustolle ja / tai nostavat oikeuskäsittelyn sinua vastaan.

Vaihtelu

Yleiset yrityspalvelut voivat muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Tarkistettuja ehtoja sovelletaan tämän verkkosivuston käyttöön siitä päivästä, jona tarkistetut ehdot julkaistaan ​​tällä sivustolla. Tarkista tämä sivu säännöllisesti varmistaaksesi, että olet perehtynyt nykyiseen versioon.

Toimeksianto

Yleiset yrityspalvelut voivat siirtää, tehdä alihankintoja tai käsitellä muulla tavoin näiden yritysehtojen mukaisia ​​oikeuksia ja / tai velvoitteita ilmoittamatta siitä sinulle tai saamatta suostumustasi.

Asiakas ei saa siirtää, alihankintana tai muutoin käsitellä teidän oikeuksia ja / tai velvollisuuksiaan näitä ehtoja.

Ositettavuus

Jos jokin tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen toteaa näiden ehtojen jonkin lainvastaiseksi ja / tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut säännökset pysyvät voimassa. Jos jokin laiton ja / tai täytäntöönpanokelvoton säännös olisi laillinen tai täytäntöönpanokelpoinen, jos osa siitä poistettaisiin, kyseinen osa katsotaan poistetuksi, ja loput säännöksestä jatketaan voimassa.

Koko sopimus

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja General Corporate Services -yritysten välillä koskien tämän verkkosivuston käyttöä, ja korvaavat kaikki aiemmat sopimukset tämän sivuston käytöstä.

Laki ja toimivalta

Näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Floridan lakien mukaisesti, ja kaikkiin näihin ehtoihin liittyvät riidat kuuluvat Floridan Broward Countyn tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Rekisteröinnit ja valtuutukset

Yrityspalvelujen yleiset tiedot

General Corporate Services -palveluiden täydellinen nimi on General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services on rekisteröity Nevadassa.

General Corporate Servicesin rekisteröity osoite on 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701, Yhdysvallat

Sen postiosoite on 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Voit ottaa yhteyttä General Corporate Servicesiin sähköpostitse osoitteeseen info@companiesinc.com.

Viimeksi päivitetty 14. tammikuuta 2019

Pyydä ilmaista tietoa