Téarmaí agus Coinníollacha

Seirbhísí nua-thionscanta gnó agus cosanta sócmhainní pearsanta.

Faigh Corpraithe

Téarmaí agus Coinníollacha

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA SUÍOMH GRÉASÁIN

Rialaíonn na téarmaí agus na coinníollacha seo do úsáid an láithreáin ghréasáin seo; trí úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, glacaim leis na téarmaí agus na coinníollacha seo go hiomlán. Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí agus na coinníollacha seo nó aon chuid de na téarmaí agus na coinníollacha seo, ní mór duit an suíomh gréasáin seo a úsáid.

Caithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad chun an suíomh Gréasáin seo a úsáid. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo agus trí aontú leis na téarmaí agus coinníollacha seo déanann tú barántas agus seasann tú go bhfuil tú 18 mbliana d’aois ar a laghad.

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo agus trí aontú leis na téarmaí agus coinníollacha seo, toilíonn tú le húsáid ár gcuideachta fianáin de réir théarmaí an Dlíodóirí Teoranta beartas príobháideachta / beartas fianáin.

Ceadúnas chun Suíomh Gréasáin a Úsáid

Mura luaitear a mhalairt, oibríonn Lawyers Limited (corparáid Nevada) agus / nó a cheadúnaithe branda Cuideachtaí Corpraithe agus tá cearta acu ar na cearta maoine intleachtúla ar an suíomh Gréasáin agus ar ábhar ar an suíomh Gréasáin. Faoi réir an cheadúnais thíos, forchoimeádtar na cearta maoine intleachtúla seo go léir.

Is féidir leat féachaint ar, íoslódáil chun críocha caching amháin, agus leathanaigh nó ábhar eile a phriontáil ón suíomh Gréasáin le haghaidh do úsáide pearsanta féin, faoi réir na srianta atá leagtha amach thíos agus in áiteanna eile sna téarmaí agus coinníollacha seo.

Ní mór duit ábhar a athfhoilsiú ón suíomh Gréasáin seo (lena n-áirítear athfhoilsiú ar shuíomh Gréasáin eile); ábhar a dhíol, a ligean ar cíos nó a fho-cheadúnú ón suíomh Gréasáin; aon ábhar ón suíomh Gréasáin a thaispeáint go poiblí; ábhar ar an láithreán gréasáin seo a atáirgeadh, a mhacasamhlú, a chóipeáil nó a shaothrú ar bhealach eile chun críche tráchtála; aon ábhar ar an suíomh Gréasáin a chur in eagar nó a mhodhnú ar bhealach eile; nó ábhar a athdháileadh ón suíomh Gréasáin seo ach amháin ábhar, más ann dó, a chuirtear ar fáil go sonrach agus go sainráite lena athdháileadh.

Sa chás go gcuirtear ábhar ar fáil go sonrach lena athdháileadh, ní féidir é a athdháileadh ach le cead i scríbhinn ó fheidhmeannas de chuid Dlíodóirí Teoranta, corparáid Nevada.

Úsáid Inghlactha

Ní mór duit an suíomh gréasáin seo a úsáid ar bhealach ar bith a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh don láithreán gréasáin nó ar mhaolú ar infhaighteacht nó inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin, nó go bhféadfadh sé damáiste a dhéanamh don láithreán gréasáin; nó ar bhealach ar bith atá neamhdhleathach, mídhleathach, calaoiseach nó díobhálach, nó i ndáil le haon chríche nó gníomhaíocht neamhdhleathach, neamhdhleathach, calaoiseach nó díobhálach.

Ní mór duit an suíomh gréasáin seo a úsáid chun aon ábhar atá comhdhéanta de (nó atá nasctha le) aon spyware, víreas ríomhaire, capall troim, worm, logger eochaircheap, rootkit nó eile a chóipeáil, a stóráil, a óstáil, a tharchur, a sheoladh, a úsáid nó a fhoilsiú bogearraí ríomhaireachta mailíseach.

Ní mór duit gan aon ghníomhaíochtaí bailithe sonraí córasacha nó uathoibrithe a dhéanamh (lena n-áirítear gan scrapáil teorann, mianadóireacht sonraí, eastóscadh sonraí agus baint sonraí) ar an láithreán gréasáin seo nó i ndáil leis gan toiliú sainráite i scríbhinn ó Lawyers Limited.

Ní féidir leat an suíomh gréasáin seo a úsáid chun cumarsáid tráchtála gan iarraidh a tharchur nó a sheoladh.

Ní féidir leat an suíomh Gréasáin seo a úsáid chun críocha ar bith a bhaineann le margaíocht gan toiliú sainráite i scríbhinn ó Lawyers Limited.

Rochtain Teoranta

Tá rochtain ar réimsí áirithe den láithreán gréasáin seo teoranta. Forchoimeádann Lawyers Limited an ceart chun rochtain ar réimsí eile den láithreán gréasáin seo, nó go deimhin an suíomh Gréasáin iomlán seo, a shrianadh de réir rogha Lawyers Limited.

Má sholáthraíonn Lawyers Limited ID úsáideora agus pasfhocal duit le gur féidir leat rochtain a fháil ar réimsí srianta den láithreán gréasáin seo nó ar ábhar nó seirbhísí eile, ní mór duit a chinntiú go gcoinnítear an t-aitheantas úsáideora agus an pasfhocal faoi rún.

Féadfaidh Dlíodóirí Teoranta d’aitheantas úsáideora agus do phasfhocal a dhíchumasú faoi lánrogha Lawyers Limited gan fógra nó míniú a thabhairt.

Ábhar Úsáideora

Sna téarmaí agus na coinníollacha seo, ciallaíonn "d'ábhar úsáideora" ábhar (lena n-áirítear téacs, íomhánna, ábhar fuaime, ábhar físe agus ábhar closamhairc a theorannú) a chuirfidh tú isteach ar an láithreán gréasáin seo, chun na críche sin.

Deonaíonn tú ceadúnas ar fud an domhain, neamh-inchúlghairthe, neamh-eisiatach, saor ó ríchíosa do Lawyers Limited chun d’ábhar úsáideora a úsáid, a atáirgeadh, a oiriúnú, a fhoilsiú, a aistriú agus a dháileadh in aon mheán atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo. Deonaíonn tú freisin do Lawyers Limited an ceart na cearta seo a fho-cheadúnú, agus an ceart caingean a thionscnamh mar gheall ar na cearta seo a shárú.

Níor chóir go mbeadh d’ábhar úsáideora mídhleathach nó neamhdhleathach, níor cheart dó sárú a dhéanamh ar chearta dlíthiúla aon tríú páirtí, agus níor cheart go mbeadh sé in ann caingean dlí a thionscnamh cibé acu i gcoinne tú féin nó Dlíodóirí Teoranta nó tríú páirtí (i ngach cás faoi aon dlí is infheidhme).

Ní mór duit aon ábhar úsáideora a chur isteach ar an láithreán gréasáin atá nó a bhí riamh faoi réir aon imeachtaí dlíthiúla atá faoi bhagairt nó iarbhír nó gearán comhchosúil eile.

Forchoimeádann Lawyers Limited an ceart aon ábhar a chuirtear isteach ar an suíomh Gréasáin seo a chur in eagar nó a bhaint, nó a stóráil ar fhreastalaithe Lawyers Limited, nó a óstáil nó a fhoilsiú ar an suíomh Gréasáin seo.

D'ainneoin cearta Lawyers Limited faoi na téarmaí agus coinníollacha seo maidir le hábhar úsáideora, ní thugann Dlíodóirí Teoranta faoi mhonatóireacht a dhéanamh ar chur isteach an ábhair sin chuig an láithreán gréasáin seo, nó ar fhoilsiú an ábhair sin.

Gan aon bharántais

Cuirtear an suíomh Gréasáin seo ar fáil “mar atá” gan aon uiríll nó barántais, sainráite nó intuigthe. Ní dhéanann Dlíodóirí Teoranta aon uiríll ná barántais maidir leis an suíomh Gréasáin seo ná maidir leis an bhfaisnéis agus na hábhair a chuirtear ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo.

Gan dochar do ghinearáltacht na míre sin roimhe seo, ní thugann Dlíodóirí Teoranta barántas go mbeidh an suíomh Gréasáin seo ar fáil i gcónaí, nó ar fáil ar chor ar bith; nó go bhfuil an fhaisnéis ar an suíomh Gréasáin seo iomlán, fíor, cruinn nó neamh-mhíthreorach.

Ní hionann aon ní ar an suíomh Gréasáin seo agus comhairle de chineál ar bith. Má theastaíonn comhairle uait maidir le haon ábhar dlíthiúil, cánach, airgeadais nó míochaine ba cheart duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil iomchuí.

Teorainneacha Dliteanais

Ní bheidh Dlíodóirí Teoranta faoi dhliteanas duit (cibé acu faoi dhlí na teagmhála, dlí na dtort nó eile) maidir le hinneachar an láithreáin ghréasáin seo, nó a úsáid, nó a úsáid ar bhealach eile:

a mhéid a sholáthraítear nó nach soláthraítear an suíomh Gréasáin saor in aisce, as aon chaillteanas díreach;
maidir le haon chaillteanas indíreach, speisialta nó iarmhartach; nó
le haghaidh caillteanais ghnó, caillteanas ioncaim, ioncam, brabúis nó coigiltis réamh-mheasta, caillteanas conarthaí nó caidreamh gnó, caillteanas cáil nó dea-thoil, nó caillteanas nó éilliú faisnéise nó sonraí.

Beidh feidhm ag na teorainneacha dliteanais seo fiú má cuireadh in iúl go sainráite do Lawyers Limited faoin gcaillteanas féideartha.

eisceachtaí

Ní dhéanfaidh aon ní sa séanadh suíomh Gréasáin seo aon bharántas atá intuigthe de réir dlí a eisiamh nó a theorannú go mbeadh sé neamhdhleathach é a eisiamh nó a theorannú; agus ní dhéanfaidh aon ní sa séanadh suíomh Gréasáin seo dliteanas Lawyers Limited a eisiamh ná a theorannú i leith aon:

bás nó díobháil phearsanta de bharr faillí Lawyers Limited; calaois nó mífhaisnéis chalaoiseach ó Lawyers Limited; nó ábhar a mbeadh sé mídhleathach nó neamhdhleathach do Dhlíodóirí Teoranta a dhliteanas a eisiamh nó a theorannú, nó iarracht a dhéanamh airbheartú a dhliteanas a eisiamh nó a theorannú.

Réasúnta

Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, aontaíonn tú go bhfuil na heisiaimh agus na teorainneacha dliteanais atá leagtha amach sa séanadh seo ar an láithreán gréasáin réasúnta.

Mura gceapann tú go bhfuil siad réasúnta, ní féidir leat an suíomh gréasáin seo a úsáid.

Páirtithe Eile

Glacann tú leis, mar aonán teorannaithe dliteanais, go bhfuil leas ag Dlíodóirí Teoranta, corparáid Nevada, dliteanas pearsanta a cuid oifigeach agus fostaithe a theorannú. Aontaíonn tú nach dtabharfaidh tú aon éileamh go pearsanta i gcoinne oifigigh, stiúrthóirí nó fostaithe Lawyers Limited i leith aon chaillteanas a fhulaingíonn tú i dtaca leis an suíomh Gréasáin.

Gan dochar don mhír sin roimhe seo, aontaíonn tú go gcosnóidh teorainneacha na mbarántas agus an dliteanais atá leagtha amach san séanadh suíomh Gréasáin seo oifigigh, fostaithe, gníomhairí, fochuideachtaí, comharbaí, sannacháin agus fochonraitheoirí Dlíodóirí Teoranta chomh maith le Dlíodóirí Teoranta

Forálacha Neamh-infheidhmithe

Má tá aon fhoráil den séanadh gréasáin seo neamh-infheidhmithe, nó má aimsítear go bhfuil sé neamh-infheidhmithe, faoin dlí is infheidhme, ní dhéanfaidh sé sin difear d'in-fhorfheidhmitheacht na bhforálacha eile den láithreán gréasáin seo séanadh.

Slánaíocht

Déanann tú leis seo Dlíodóirí Teoranta a shlánú agus geallann tú Dlíodóirí Teoranta a choinneáil slánaithe i gcoinne aon chaillteanas, damáistí, costas, dliteanas agus caiteachais (lena n-áirítear costais dlí gan teorainn agus aon mhéideanna a íocann Dlíodóirí Teoranta le tríú páirtí mar réiteach ar éileamh nó díospóid ar an gcomhairle de chomhairleoirí dlí Lawyers Limited) a thabhaigh nó a d’fhulaing Dlíodóirí Teoranta ag eascairt as aon sárú a rinne tú ar aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo, nó a d’eascair as aon éileamh gur sháraigh tú aon fhoráil de na téarmaí agus coinníollacha seo.

Sáruithe ar na Téarmaí agus Coinníollacha seo

Gan dochar do chearta eile Dlíodóirí Teoranta faoi na téarmaí agus coinníollacha seo, má sháraíonn tú na téarmaí agus coinníollacha seo ar bhealach ar bith, féadfaidh Dlíodóirí Teoranta cibé beart a mheasann Dlíodóirí Teoranta a bheith iomchuí chun déileáil leis an sárú, lena n-áirítear do rochtain ar an suíomh Gréasáin a chur ar fionraí, toirmeasc a chur air tú ó rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin, blocáil ríomhairí ag baint úsáide as do sheoladh IP ó rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin, teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí seirbhíse idirlín chun a iarraidh go gcuirfidh siad bac ar do rochtain ar an suíomh Gréasáin agus / nó imeachtaí cúirte a thionscnamh ina choinne.

Athrú

Féadfaidh Dlíodóirí Teoranta na téarmaí agus na coinníollacha seo a athbhreithniú ó am go ham. Beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha athbhreithnithe maidir le húsáid an láithreáin ghréasáin seo ó dháta foilsithe na dtéarmaí agus na gcoinníollacha athbhreithnithe ar an suíomh Gréasáin seo. Seiceáil an leathanach seo go rialta le do thoil chun a chinntiú go bhfuil tú eolach ar an leagan reatha.

Tasc

Féadfaidh Dlíodóirí Teoranta cearta agus / nó oibleagáidí Lawyers Limited a aistriú, a ligean ar fochonradh nó déileáil leo ar bhealach eile faoi na téarmaí agus coinníollacha seo gan fógra a thabhairt duit nó do thoiliú a fháil.

Ní fhéadfaidh tú do chearta agus / nó oibleagáidí a aistriú, a fhochonradh nó a láimhseáil ar shlí eile faoi na téarmaí agus na coinníollacha seo.

Severability

Má chinneann aon chúirt nó údarás inniúil eile foráil de na téarmaí agus coinníollacha seo a bheith neamhdhleathach agus / nó neamh-infheidhmithe, leanfaidh na forálacha eile i bhfeidhm. Dá mbeadh aon fhoráil neamhdhleathach agus / nó neamh-infheidhmithe dleathach nó infhorghníomhaithe má scriosadh cuid di, measfar an chuid sin a scriosadh, agus leanfaidh an chuid eile den fhoráil i bhfeidhm.

Comhaontú Iomlán

Is éard atá sna téarmaí agus coinníollacha seo an comhaontú iomlán idir tú féin agus Dlíodóirí Teoranta maidir le d’úsáid ar an suíomh Gréasáin seo, agus glacann siad ionad gach comhaontú roimhe seo maidir le d’úsáid ar an suíomh Gréasáin seo.

Dlí agus Dlínse

Beidh na téarmaí agus na coinníollacha seo faoi rialú agus forléiriú de réir dhlíthe Florida, agus beidh aon díospóidí a bhaineann leis na téarmaí agus coinníollacha seo faoi réir dhlínse eisiach na gcúirteanna laistigh de Broward County, Florida.

Clárúcháin agus Údaruithe

Sonraí Dlíodóirí Teoranta

Is é ainm iomlán Lawyers Limited ná Dlíodóirí Teoranta.

Tá Dlíodóirí Teoranta cláraithe i Nevada.

Is é seoladh cláraithe Lawyers Limited 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Is é a sheoladh poist 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Dlíodóirí Teoranta trí r-phost chuig info@companiesinc.com.

Nuashonraithe Deiridh an 23 Iúil, 2021

Iarr Faisnéis In Aisce