Exención de responsabilidade por parte de Aged Shelf Company Corporation e LLC

Servizos de posta en marcha e protección de activos persoais.

Incorporarse

Exención de responsabilidade por parte de Aged Shelf Company Corporation e LLC

callnow_redbutton

Incorporarse inmediatamente cos anos de historial de presentación. Busque o maior inventario do mundo de empresas e empresas de cadros de idade pre-rexistrados para a venda. Todas as entidades empresariais están en bo estado a través do mantemento, reintegración ou o equivalente. Pódese cambiar o nome da empresa por unha pequena cantidade.

Ver todas as sociedades e as empresas de estante envellecidas


Sociedade de envases e LLC Renuncias

Como xa indicamos ao longo desta sección, ao operar unha corporación "andel" ou "idade" ou LLC recomendamos honradez, integridade e información completa sobre a data na que adquiriu a entidade. Esta entidade non pode aumentar a capacidade do propietario de licitar por contratos gobernamentais. Pode que non facilite aos propietarios o acceso ao crédito porque hai moitos factores que un prestamista considera antes de estender o crédito. Os factores inclúen, pero poden non estar limitados a, os ingresos da empresa, a rendibilidade da empresa, a solvencia da empresa e posiblemente a dos principais. Os acredores tamén consideran os activos que aseguran o préstamo. Así, a idade da empresa non é o único factor e non debe considerarse un factor importante na solvencia empresarial.

Se a idade dun corporación de andel envellecido dá aos propietarios a capacidade máis fácil de obter capital de risco, probablemente sería un factor menor, se o fose. Os factores que teñen un peso significativamente maior tenden a ser a experiencia do persoal clave e un bo plan de negocio xunto coa capacidade dos directivos para comunicarse de xeito efectivo e apoiar a viabilidade do plan.

Un profesional experimentado que está no negocio de levar a empresas públicas informounos de que prefire empregar corporacións de caducidade en vez de entidades novas. Non obstante, esta é unha cuestión de opinión só e pode ou non ser vantaxosa en cada situación para cada persoa. Por iso, suxerímoslle que busque asesoramento legal sobre este e outros temas tratados neste documento. Hai estritos da Comisión de Valores e Cambios e os regulamentos do Estado e os requisitos de presentación relativos ás empresas públicas e non se consideran do-it-se mesmo proxecto. É prudente ter avogados experimentados que guíen o proceso público. Só unha empresa de idade non pode acceder aos propietarios a oportunidades de investimento ou, como se comentou anteriormente, pode que non proporcione menos limitacións á hora de solicitar o crédito corporativo.

As corporacións e as LLCs de cadea de idade inclúen artigos de incorporación ou artigos de organización e un kit corporativo. O kit corporativo vén de serie cun lugar para almacenar os rexistros da corporación, os minutos en branco para as reunións, un conxunto estándar de estatutos corporativos de mostra, certificados de accións en branco e non emitidos ou certificados de adhesión. Pode ou non ter un número de identificación fiscal federal existente. Resaltamos que as empresas están no seu formulario de shell, non estamos a vender accións nin outros títulos. Só deben utilizarse para fins legais.

Os bancos e a maioría dos outros acredores requirirán evidencias de que unha empresa realmente fixo negocios e é rendible e solvente antes de emitir crédito, non só que a empresa existe hai un certo número de anos. Como se sinalou anteriormente, levar unha corporación de estado privado a estado cotizado en bolsa require algo máis que a corporación foi incorporada por un determinado período de tempo. En implica as presentacións e outros requisitos que deben ser aprobados polos departamentos do goberno e organismos reguladores. Unha empresa sen antecedentes empresariais non pode, por si só, obter contratos do goberno con máis facilidade porque só existe desde hai un certo tempo.

Nada aquí se debe considerar unha oferta para vender títulos no estado de Nevada ou calquera outro estado ou país. Non hai ningunha venda ou oferta de ningunha nota, accións, obrigacións, debenture, evidencias de endeudamento, certificado de interese ou participación nun acordo de participación no beneficio, un interese en sociedades de responsabilidade limitada, un interese nunha sociedade de responsabilidade limitada, con garantía de garantía certificado, certificado de preorganización ou subscrición, participación transferible, contrato de investimento, investimento en liquidación, certificado de confianza de voto, certificado de depósito para unha garantía, interese dividido fraccionado nun arrendamento de petróleo, gas ou outro mineral ou en pagamentos fóra de produción de tal arrendamento, dereito ou realeza, unha colocación, unha chamada, unha franxa ou unha opción nun título, certificado de depósito ou grupo ou índice de títulos incluíndo calquera interese nela ou en función do valor de calquera dos anteriores, ou, en xeral, de calquera interese ou instrumento coñecido comúnmente como unha garantía ou calquera certificado de interese ou participación en, certificado temporal ou provisional para, recibo de garantía total ou parcial ou garantía ou dereito para subscribirse ou adquirir calquera dos anteriores como se describe en NRS 90.295.