Certificate of Good Standing

Kev pib ua lag luam thiab kev pab tiv thaiv tus kheej.

Tau Incorporated

Certificate of Good Standing

Cov Ntawv Pov Thawj ntawm Kev Tso Cai lossis Cov Ntawv Pov Thawj Zoo Sawv Cev yog cov ntaub ntawv pov thawj qhia tias lub tuam txhab tau koom nrog hauv ib lub xeev tshwj xeeb, tias nws tau them tag nrho cov ntaub ntawv tsim nyog thiab cov ntawv sau npe, thiab tau tso cai los ua lag luam nyob hauv lub xeev. Cov Tuam Txhab Lag Luam Tshaj Tawm tuaj yeem npaj tau daim ntawv pov thawj zoo los ntawm ib qho ntawm tsib caug lub xeev.

Xeem Kawg Lub Rau Hli 15, 2019