Lub Npe Ntawm Qhov Chaw

Kev pib ua lag luam thiab kev pab tiv thaiv tus kheej.

Tau Incorporated

Lub Npe Ntawm Qhov Chaw

Cov Tuam Txhab Lag Luam Tshaj Lij Yuav muab cov npe thawj tshawb xyuas hauv txhua qhov ntawm 50 xeev los kuaj xyuas koj lub npe txaus. Cov xeev feem ntau muaj cov npe lub tuam txhab tshawb hauv tus tuav ntaub ntawv hauv xeev lub vev xaib, yog tias koj xav tau Cov Tuam Txhab Lag Luam los ua koj lub npe muaj kev kuaj xyuas, ua ntej sib koom ua ke, thov hu rau tus kws koom nrog rau kev pab ntxiv hauv qhov teeb meem no.

Xeem Kawg Lub Cuaj Hli 28, 2015