Strana kvalifikacija

Usluge pokretanja poslovanja i zaštite osobne imovine.

Uključite se

Strana kvalifikacija

Poslujte u drugoj državi

Korporacije su primarno regulirane na osnovi države prema državi. Kao takve postoje tri oznake; domaći, strani i strani. Domaća korporacija je korporacija koja posluje u državi osnivanja. Ako ova korporacija želi zadržati ured u drugoj državi, prvo bi trebala podnijeti zahtjev državi i smatrat će se „stranom“ korporacijom. Korporacija organizirana u drugoj zemlji smatrala bi se "strankom". Tvrtke Incorporated pomoći će u pripremi potrebne dokumentacije da biste se kvalificirali za inozemni status, tako da vaše LLC ili korporacija može poslovati u drugoj državi.

Da bi se vaše registrirano poduzeće u inozemstvu kvalificiralo u drugoj državi, potvrda o dobrom stanju mora se naručiti u vašoj državi i poslati u inozemstvo s vašim člancima o stranim kvalifikacijama. Ova usluga zahtijeva dokumente i dokumentaciju sa svim uključenim državama. Companies Incorporated olakšava vam ovaj postupak, jednostavno nam recite gdje ste registrirani, nekoliko detalja o svojoj tvrtki i u kojim državama želite biti kvalificirani.

Posljednje ažuriranje 21. srpnja 2017