Uvjeti

Usluge pokretanja poslovanja i zaštite osobne imovine.

Uključite se

Uvjeti

UVJETI I UVJETI WEBSAJA

Ove odredbe i uvjeti reguliraju Vaše korištenje ove web stranice; korištenjem ove web-stranice u potpunosti prihvaćate ove uvjete i odredbe. Ako se ne slažete s ovim odredbama i uvjetima ili bilo kojim dijelom ovih odredbi i uvjeta, ne smijete koristiti ovu web-lokaciju.

Da biste koristili ovu web-lokaciju, morate imati najmanje 18 godina. Korištenjem ove web stranice i prihvaćanjem ovih uvjeta i uvjeta jamčite i tvrdite da imate najmanje 18 godina.

Ova web stranica koristi kolačiće. Korištenjem ove web stranice i prihvaćanjem ovih odredbi i uvjeta, pristajete na korištenje kolačića naše tvrtke u skladu s uvjetima Općih pravila korporativnih usluga / pravila o kolačićima.

Licenca za korištenje web-mjesta

Osim ako nije drugačije navedeno, General Corporate Services, Inc. (korporacija Nevada) i / ili njezini davatelji licenci upravljaju brandom Incorporated Company i imaju pravo na prava intelektualnog vlasništva na web-mjestu i materijalu na web-mjestu. Sukladno dolje navedenoj licenci, sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana.

Možete pregledavati, preuzimati samo za predmete predmemoriranja i ispisivati ​​stranice ili druge sadržaje s web-mjesta za svoju osobnu upotrebu, podložno dolje navedenim ograničenjima i drugdje u ovim uvjetima i odredbama.

Ne smiješ ponovno objavljivanje materijala s ove web stranice (uključujući objavljivanje na drugoj web stranici); prodavati, iznajmljivati ​​ili pod-licencirati materijal s web-mjesta; prikazati bilo koji materijal s web-lokacije u javnosti; reproducirati, kopirati, kopirati ili na drugi način iskorištavati materijal na ovoj web-stranici u komercijalne svrhe; urediti ili na drugi način izmijeniti bilo koji materijal na web-lokaciji; ili redistribuirati materijal s ove web stranice, osim sadržaja, ako postoji, posebno i izričito stavljen na raspolaganje za preraspodjelu.

Ako je sadržaj posebno stavljen na raspolaganje za preraspodjelu, on se može redistribuirati samo uz pismeno dopuštenje izvršnog direktora General Corporate Services, Inc korporacije u Nevadi.

Prihvatljiva uporaba

Ne smijete koristiti ovu web stranicu na bilo koji način koji uzrokuje, ili može uzrokovati, oštećenje web stranice ili narušavanje dostupnosti ili dostupnosti web-mjesta; ili na bilo koji način koji je nezakonit, nezakonit, prijevaran ili štetan, ili u vezi s bilo kojom nezakonitom, nezakonitom, prijevarnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

Ne smijete koristiti ovu web-lokaciju za kopiranje, pohranjivanje, prijenos, slanje, korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kojeg materijala koji se sastoji od (ili je povezan s) bilo kojim špijunskim softverom, računalnim virusom, trojanskim konjem, crvom, zapisivačem pritisaka tipki, rootkitom ili drugim zlonamjerni računalni softver.

Ne smijete provoditi nikakve sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući bez ograničenja brisanje, prikupljanje podataka, vađenje podataka i prikupljanje podataka) na ili u vezi s ovom web-stranicom bez izričite pisane suglasnosti General Corporate Services-a.

Ne smijete koristiti ovu web-lokaciju za prijenos ili slanje neželjenih komercijalnih komunikacija.

Ne smijete koristiti ovu web stranicu za bilo koju svrhu vezanu uz marketing bez izričitog pisanog pristanka Općih korporativnih usluga.

Ograničen pristup

Pristup određenim područjima ove web stranice je ograničen. General Corporate Services zadržava pravo da ograniči pristup drugim područjima ove web stranice, ili čak cijeloj ovoj web stranici, na diskreciju General Corporate Services.

Ako vam opće usluge korporacije pružaju korisnički ID i lozinku za pristup ograničenim područjima ovog web-mjesta ili drugog sadržaja ili usluga, morate se uvjeriti da su korisnički ID i lozinka povjerljivi.

Opće usluge korporacije mogu onemogućiti vaš korisnički ID i lozinku u općem nahođenju Općih korporativnih usluga bez najave ili objašnjenja.

korisnički sadržaj

U ovim uvjetima i odredbama, "vaš korisnički sadržaj" znači materijal (uključujući bez ograničenja tekst, slike, audio materijal, video materijal i audio-vizualni materijal) koji šaljete na ovu web-lokaciju, bez obzira na svrhu.

Općim korporativnim uslugama dajete svjetsku, neopozivu, neisključivu licencu za korištenje, reprodukciju, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju korisničkih sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju. Općim korporativnim uslugama također dajete pravo na pod-licenciranje tih prava i pravo na podnošenje tužbe zbog kršenja tih prava.

Vaš korisnički sadržaj ne smije biti nezakonit ili nezakonit, ne smije kršiti zakonska prava bilo koje treće strane i ne smije biti predmetom pravnog postupka protiv vas ili Općih korporativnih usluga ili treće strane (u svakom slučaju prema bilo kojem primjenjivom zakonu) ,

Na web-mjesto ne smijete slati korisničke sadržaje koji su bili ili su ikada bili predmet prijetnji ili stvarnog pravnog postupka ili slične žalbe.

General Corporate Services zadržava pravo izmjene ili uklanjanja bilo kojeg materijala poslanog na ovu web stranicu, ili pohranjenih na poslužiteljima General Corporate Services, ili domaćin ili objavljen na ovoj web stranici.

Bez obzira na opća prava korporativnih usluga prema ovim odredbama i uvjetima u vezi s korisničkim sadržajem, General Corporate Services se ne obvezuje pratiti podnošenje takvog sadržaja ili objavljivanje takvog sadržaja na ovoj web-stranici.

Nema jamstava

Ova je web-stranica pružena "kakva jest" bez ikakvih izjava ili jamstava, izričitih ili impliciranih. General Corporate Services ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s ovom web stranicom ili informacijama i materijalima koji se nalaze na ovoj web stranici.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog stavka, Opće usluge korporacije ne jamči da će ova web stranica biti stalno dostupna, ili uopće dostupna; ili su informacije na ovim stranicama potpune, istinite, točne ili nepouzdane.

Ništa na ovim stranicama ne predstavlja, niti je zamišljeno da predstavlja savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savjet u vezi s bilo kakvim pravnim, poreznim, financijskim ili medicinskim pitanjima, trebate konzultirati odgovarajućeg stručnjaka.

Ograničenja odgovornosti

Opće usluge korporacije neće biti odgovorne prema vama (bilo prema zakonu o kontaktu, zakonu o prekršajima ili na drugi način) u vezi sa sadržajem ili upotrebom ove web-lokacije ili na drugi način u vezi s njom:

u onoj mjeri u kojoj je web-mjesto ili nije pruženo besplatno, za svaki izravni gubitak;
za bilo koji neizravni, posebni ili posljedični gubitak; ili
za bilo koje poslovne gubitke, gubitak prihoda, prihoda, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili dobre volje, gubitak ili korupciju informacija ili podataka.

Ova ograničenja odgovornosti primjenjuju se čak i ako su Opće usluge korporacije izričito obaviještene o potencijalnom gubitku.

iznimke

Ništa u ovom odricanju od odgovornosti ne isključuje niti ograničava bilo koje jamstvo koje zakon podrazumijeva da bi bilo nezakonito isključiti ili ograničiti; i ništa u ovom odricanju od odgovornosti ne isključuje ili ograničava odgovornost Općih korporativnih usluga u odnosu na:

smrt ili osobna ozljeda uzrokovana nemarnim radom Općih korporativnih službi; prijevare ili lažne lažne izjave od strane Općih korporativnih službi; ili stvar koja bi bila nezakonita ili nezakonita za opće korporativne usluge da isključi ili ograniči, ili da pokuša ili tvrdi da isključuje ili ograničava svoju odgovornost.

Razumnost

Koristeći ovu web stranicu, slažete se da su izuzeća i ograničenja odgovornosti navedena u ovom odricanju od odgovornosti za web stranice razumna.

Ako ne mislite da su razumne, ne smijete koristiti ovu web-lokaciju.

Ostale stranke

Vi prihvaćate da, kao subjekt ograničavanja odgovornosti, korporacija General Corporate Services, Inc. iz Nevade, ima interes ograničiti osobnu odgovornost svojih službenika i zaposlenika. Slažete se da nećete osobno podnijeti nikakav zahtjev protiv službenika, direktora ili zaposlenika General Corporate Services-a u vezi s bilo kojim gubitkom koji ste pretrpjeli u vezi s internetskom stranicom.

Ne dovodeći u pitanje prethodni stavak, slažete se da će ograničenja jamstava i odgovornosti navedenih u ovom odricanju od odgovornosti za web stranice zaštititi službenike, zaposlenike, agente, podružnice, nasljednike, dodjele i podugovarače Općih korporativnih službi, kao i opće korporativne usluge, Inc.

Neizvršive odredbe

Ako je bilo koja odredba ovog odricanja od odgovornosti na web-mjestu, ili se smatra da je neprovediva prema važećem zakonu, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ovog odricanja od odgovornosti za web-mjesto.

Odšteta

Ovime oslobađate Opće korporativne usluge i obvezujete se da ćete općim korporativnim uslugama nadoknaditi gubitke, štete, troškove, obveze i troškove (uključujući bez ograničenja pravne troškove i sve iznose plaćene od strane Općih korporativnih usluga trećoj strani u rješavanju zahtjeva ili spora na temelju savjeta pravnih savjetnika Općih korporativnih usluga) nastalih ili pretrpljenih od strane Općih korporativnih službi koje proizlaze iz bilo kojeg kršenja bilo koje odredbe ovih uvjeta ili odredbi, ili koje proizlaze iz bilo koje tvrdnje da ste prekršili bilo koju odredbu ovih uvjeta i Uvjeti.

Kršenja ovih Uvjeta i odredbi

Ne dovodeći u pitanje ostala prava Općih korporativnih usluga prema ovim odredbama i uvjetima, ako na bilo koji način prekršite ove uvjete i odredbe, Opće usluge korporacije mogu poduzeti takve radnje koje Opće usluge korporacije smatraju prikladnima za rješavanje kršenja, uključujući i obustavu vašeg pristupa web-mjestu, zabranjuje vam pristup web-mjestu, blokira pristup računalima na vašoj IP adresi web-mjestu, kontaktira vašeg davatelja internetskih usluga kako bi zatražio da blokiraju vaš pristup web-mjestu i / ili pokrenu sudski postupak protiv vas.

varijacija

Opće usluge korporacije mogu s vremena na vrijeme revidirati ove uvjete i odredbe. Revidirani uvjeti i odredbe primjenjivat će se na korištenje ove web stranice od datuma objave revidiranih uvjeta i odredbi na ovoj web stranici. Provjerite ovu stranicu redovito kako biste bili sigurni da ste upoznati s trenutnom verzijom.

Raspored

General Corporate Services može prenijeti, podugovoriti ili na drugi način postupiti s pravima i / ili obvezama Općih korporativnih usluga prema ovim uvjetima i odredbama bez da vas o tome obavijesti ili dobije vaš pristanak.

Ne smijete prenositi, podugovarati ili na drugi način rješavati svoja prava i / ili obveze prema ovim uvjetima i odredbama.

Odvojivost

Ako bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je odredba ovih uvjeta i uvjeta nezakonita i / ili neprovediva, ostale odredbe će se nastaviti na snazi. Ako bi bilo koja nezakonita i / ili neprovediva odredba bila zakonita ili provediva ako bi se njen dio izbrisao, taj će se dio smatrati izbrisanom, a ostatak odredbe će se nastaviti na snazi.

Cijeli sporazum

Ovi uvjeti i odredbe čine cjelokupni ugovor između vas i Općih korporativnih usluga u vezi s vašim korištenjem ove web stranice, te zamjenjuju sve prethodne ugovore u vezi s korištenjem ovog web-mjesta.

Pravo i nadležnost

Ovi uvjeti i odredbe bit će uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima Floride, a svi sporovi koji se odnose na ove odredbe i uvjete podliježu isključivoj nadležnosti sudova u okrugu Broward, Florida.

Registracije i autorizacije

Pojedinosti općih korporativnih usluga

Puni naziv Općih korporativnih usluga je General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services registriran je u Nevadi.

Registrirana adresa tvrtke General Corporate Services je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Njegova poštanska adresa je 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, Kalifornija 91321.

General General Corporate Services možete kontaktirati e-poštom na adresu info@companiesinc.com.

Zatražite besplatne informacije