Uvjeti

Usluge pokretanja poslovanja i zaštite osobne imovine.

Uključite se

Uvjeti

UVJETI I ODREDBE WEB STRANICE

Ove odredbe i uvjeti reguliraju Vaše korištenje ove web stranice; korištenjem ove web-stranice u potpunosti prihvaćate ove uvjete i odredbe. Ako se ne slažete s ovim odredbama i uvjetima ili bilo kojim dijelom ovih odredbi i uvjeta, ne smijete koristiti ovu web-lokaciju.

Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili ovu web stranicu. Korištenjem ove web stranice i pristajanjem na ove uvjete i odredbe jamčite i izjavljujete da imate najmanje 18 godina.

Ova web stranica koristi kolačiće. Korištenjem ove web stranice i pristajanjem na ove uvjete i odredbe pristajete na upotrebu kolačića naše tvrtke u skladu s uvjetima Opće politike privatnosti korporativnih usluga / politike kolačića.

Dozvola za korištenje web stranice

Ako nije drugačije navedeno, General Corporate Services, Inc. (korporacija u Nevadi) i / ili njezini davatelji licenci upravljaju trgovačkom markom Companies Incorporated i imaju prava na prava intelektualnog vlasništva na web mjestu i materijalu na web mjestu. Ovisno o donjoj licenci, sva su ova prava intelektualnog vlasništva pridržana.

Možete pregledavati, preuzimati samo u predmemorijske svrhe i ispisivati ​​stranice ili drugi sadržaj s web mjesta za svoju osobnu upotrebu, podložno ograničenjima navedenim u nastavku i drugdje u ovim uvjetima i odredbama.

Ne smiješ ponovno objaviti materijal s ove web stranice (uključujući objavljivanje na drugoj web stranici); prodavati, iznajmljivati ​​ili podlicencirati materijal s web mjesta; javno prikazati bilo koji materijal s web stranice; reproducirati, umnožiti, kopirati ili na drugi način iskoristiti materijal na ovom web mjestu u komercijalne svrhe; uređivati ​​ili na bilo koji drugi način mijenjati bilo koji materijal na web mjestu; ili distribuirati materijal s ovog web mjesta, osim sadržaja, ako postoji, posebno i izričito dostupan za ponovnu distribuciju.

Ako je sadržaj izričito dostupan za ponovnu distribuciju, on se može distribuirati samo uz pismeno odobrenje izvršnog direktora General Corporate Services, Inc., korporacije iz Nevade.

Prihvatljiva uporaba

Ne smijete koristiti ovu web stranicu na bilo koji način koji uzrokuje, ili može uzrokovati, oštećenje web stranice ili narušavanje dostupnosti ili dostupnosti web-mjesta; ili na bilo koji način koji je nezakonit, nezakonit, prijevaran ili štetan, ili u vezi s bilo kojom nezakonitom, nezakonitom, prijevarnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

Ne smijete koristiti ovu web-lokaciju za kopiranje, pohranjivanje, prijenos, slanje, korištenje, objavljivanje ili distribuciju bilo kojeg materijala koji se sastoji od (ili je povezan s) bilo kojim špijunskim softverom, računalnim virusom, trojanskim konjem, crvom, zapisivačem pritisaka tipki, rootkitom ili drugim zlonamjerni računalni softver.

Ne smijete provoditi nikakve sustavne ili automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući bez ograničenja struganje podataka, prikupljanje podataka, prikupljanje podataka i prikupljanje podataka) na ovom web mjestu ili u vezi s njim bez izričitog pismenog pristanka General Corporate Services.

Ne smijete koristiti ovu web-lokaciju za prijenos ili slanje neželjenih komercijalnih komunikacija.

Ne smijete koristiti ovu web stranicu u bilo koje svrhe povezane s marketingom bez izričitog pismenog pristanka General Corporate Services.

Ograničen pristup

Pristup određenim dijelovima ove web stranice je ograničen. General Corporate Services zadržava pravo ograničiti pristup drugim dijelovima ove web stranice ili čak cijele ove web stranice, prema nahođenju General Corporate Services.

Ako vam General Corporate Services pruža korisnički ID i lozinku kako bi vam omogućili pristup ograničenim područjima ove web stranice ili drugom sadržaju ili uslugama, morate osigurati da se korisnički ID i lozinka čuvaju u tajnosti.

General Corporate Services mogu onemogućiti vaš korisnički ID i lozinku prema vlastitom nahođenju bez prethodne najave ili objašnjenja.

korisnički sadržaj

U ovim uvjetima i odredbama, "vaš korisnički sadržaj" znači materijal (uključujući bez ograničenja tekst, slike, audio materijal, video materijal i audio-vizualni materijal) koji šaljete na ovu web-lokaciju, bez obzira na svrhu.

Općim korporativnim uslugama dajete svjetsku, neopozivu, neekskluzivnu, besplatnu licencu za upotrebu, reprodukciju, prilagodbu, objavljivanje, prijevod i distribuciju vašeg korisničkog sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju. Općim korporativnim službama također dajete pravo na podlicenciju tih prava i pravo podnošenja tužbe zbog kršenja tih prava.

Vaš korisnički sadržaj ne smije biti protuzakonit ili nezakonit, ne smije kršiti zakonska prava bilo koje treće strane i ne smije biti sposoban za pokretanje pravnih postupaka bilo protiv vas ili Općih korporativnih usluga ili treće strane (u svakom slučaju prema bilo kojem primjenjivom zakonu) .

Na web-mjesto ne smijete slati korisničke sadržaje koji su bili ili su ikada bili predmet prijetnji ili stvarnog pravnog postupka ili slične žalbe.

General Corporate Services zadržava pravo uređivanja ili uklanjanja bilo kojeg materijala koji je predan ovom web mjestu ili je pohranjen na poslužiteljima General Corporate Services ili je hostiran ili objavljen na ovom web mjestu.

Bez obzira na prava Općih korporativnih usluga prema ovim odredbama i uvjetima u vezi s korisničkim sadržajem, Opće korporativne usluge ne preuzimaju obvezu nadgledanja slanja takvog sadržaja ili objavljivanja takvog sadržaja na ovom web mjestu.

Nema jamstava

Ova web stranica pruža se "takva kakva jest" bez ikakvih izjava ili jamstava, izričitih ili podrazumijevanih. General Corporate Services ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s ovom web stranicom ili informacijama i materijalima koji se nalaze na ovoj web stranici.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog stavka, Opće korporativne usluge ne jamče da će ovo web mjesto biti stalno dostupno ili uopće dostupno; ili su podaci na ovom web mjestu potpuni, istiniti, točni ili ne zavaraju.

Ništa na ovoj web stranici ne predstavlja niti bi trebalo predstavljati savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savjet u vezi s bilo kojim pravnim, poreznim, financijskim ili medicinskim pitanjima, obratite se odgovarajućem stručnjaku.

Ograničenja odgovornosti

Opće korporativne usluge neće biti odgovorne za vas (bilo prema zakonu o kontaktu, zakonu o deliktu ili na neki drugi način) u vezi sa sadržajem ili upotrebom ili na bilo koji drugi način u vezi s ovom web stranicom:

u mjeri u kojoj se web stranica nudi ili ne nudi besplatno, za bilo koji izravni gubitak;
za bilo koji neizravni, posebni ili posljedični gubitak; ili
za bilo koje poslovne gubitke, gubitak prihoda, prihoda, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili dobre volje, gubitak ili korupciju informacija ili podataka.

Ta se ograničenja odgovornosti primjenjuju čak i ako su General Corporate Services izričito obaviještene o potencijalnom gubitku.

iznimke

Ništa u izjavi o odricanju odgovornosti ove web stranice neće isključiti ili ograničiti bilo koje jamstvo koje podrazumijeva zakon i koje bi bilo nezakonito izuzeti ili ograničiti; i ništa u izjavi o odricanju odgovornosti ove web stranice neće isključiti ili ograničiti odgovornost Općih korporativnih usluga u vezi sa bilo kojim:

smrt ili osobna ozljeda uzrokovana nemarom General Corporate Services; prijevara ili lažno predstavljanje Općih korporativnih usluga; ili u vezi s kojim bi općenitim korporativnim uslugama bilo nezakonito ili nezakonito isključiti ili ograničiti ili pokušati ili navodno isključiti ili ograničiti svoju odgovornost.

Razumnost

Koristeći ovu web stranicu, slažete se da su izuzeća i ograničenja odgovornosti navedena u ovom odricanju od odgovornosti za web stranice razumna.

Ako ne mislite da su razumne, ne smijete koristiti ovu web-lokaciju.

Ostale stranke

Prihvaćate da, kao pravno lice s ograničenjem odgovornosti, General Corporate Services, Inc., korporacija iz Nevade, ima interes ograničiti osobnu odgovornost svojih službenika i zaposlenika. Slažete se da nećete podnijeti osobni zahtjev protiv službenika, direktora ili zaposlenika General Corporate Services u vezi s bilo kakvim gubicima koje pretrpite u vezi s web stranicom.

Ne dovodeći u pitanje prethodni odlomak, slažete se da će ograničenja jamstava i odgovornosti navedena u ovom odricanju odgovornosti na ovom web mjestu zaštititi službenike, zaposlenike, agente, podružnice, nasljednike, ustupitelje i podizvođače Općih korporativnih usluga, kao i Opće korporativne usluge, Inc.

Neizvršive odredbe

Ako je bilo koja odredba ovog odricanja od odgovornosti na web-mjestu, ili se smatra da je neprovediva prema važećem zakonu, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ovog odricanja od odgovornosti za web-mjesto.

Odšteta

Ovime obeštećujete Opće korporativne usluge i obvezujete se da ćete održati Opće korporativne usluge obeštećenima za bilo kakve gubitke, štete, troškove, obveze i izdatke (uključujući, bez ograničenja, pravne troškove i sve iznose koje Opće korporativne usluge plaćaju trećoj strani u rješavanju zahtjeva ili spora po savjetu pravnih savjetnika Općih korporativnih usluga) nastalih ili pretrpljenih od strane Općih korporativnih usluga proizašlim iz bilo kojeg kršenja bilo koje odredbe ovih uvjeta ili proizašlih iz bilo kojeg zahtjeva da ste prekršili bilo koju odredbu ovih uvjeta i Uvjeti.

Kršenja ovih Uvjeta i odredbi

Ne dovodeći u pitanje ostala prava General Corporate Services prema ovim uvjetima i odredbama, ako prekršite ove uvjete na bilo koji način, General Corporate Services može poduzeti radnje koje General Corporate Services smatra prikladnim za rješavanje kršenja, uključujući i obustavu vašeg pristupa web mjestu, zabranjujući vam pristup web mjestu, blokirajući računala koja koriste vašu IP adresu da pristupe web mjestu, kontaktirajući vašeg davatelja internetskih usluga da zatraži da vam blokiraju pristup web mjestu i / ili pokrećući sudski postupak protiv vas.

varijacija

Opće korporativne usluge mogu povremeno revidirati ove uvjete i odredbe. Revidirani uvjeti i odredbe primjenjivat će se na upotrebu ovog web mjesta od datuma objavljivanja revidiranih uvjeta i odredbi na ovom web mjestu. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste upoznati s trenutnom verzijom.

Raspored

Opće korporativne usluge mogu se prenositi, podugovarati ili na drugi način baviti pravima i / ili obvezama Općih korporativnih usluga prema ovim uvjetima i odredbama, bez da vas obavijeste ili pribave vaš pristanak.

Ne smijete prenositi, podugovarati ili na drugi način rješavati svoja prava i / ili obveze prema ovim uvjetima i odredbama.

Odvojivost

Ako bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je odredba ovih uvjeta i uvjeta nezakonita i / ili neprovediva, ostale odredbe će se nastaviti na snazi. Ako bi bilo koja nezakonita i / ili neprovediva odredba bila zakonita ili provediva ako bi se njen dio izbrisao, taj će se dio smatrati izbrisanom, a ostatak odredbe će se nastaviti na snazi.

Cijeli sporazum

Ovi uvjeti predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i Općih korporativnih usluga u vezi s vašom upotrebom ove web stranice i zamjenjuju sve prethodne ugovore u vezi s vašom upotrebom ove web stranice.

Pravo i nadležnost

Ovim uvjetima i odredbama upravljat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Floride, a svi sporovi koji se odnose na ove uvjete i odredbe bit će u isključivoj nadležnosti sudova unutar okruga Broward na Floridi.

Registracije i ovlaštenja

Opći detalji korporativnih usluga

Puni naziv General Corporate Services je General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services registriran je u Nevadi.

Sjedište tvrtke General Corporate Services je 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Njegova poštanska adresa je 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Opće korporativne usluge možete kontaktirati e-poštom na info@companiesinc.com.

Posljednje ažuriranje 14. siječnja 2019

Zatražite besplatne informacije