Tè Trust

Biznis kòmanse-up ak sèvis pwoteksyon avantaj pèsonèl.

Jwenn enkòpore

Tè Trust

Ki sa ki Land Trust?

Yon konfyans peyi se yon dokiman nou kreye ki pèmèt ou kenbe pwopriyete an prive pou non ou pa parèt sou tit la nan dosye piblik yo.

Ann di ou jwenn nan yon epav machin. Ou gen $ 1 mil nan asirans. Men, ou frape yon koutye stock & ou jwenn ankòz pou $ 3 milyon dola. Si ou posede kay ou ak pwopriyete envestisman nan pwòp non ou, avoka a rele nan lajistis ou pral fasil jwenn kay ou ak nenpòt lòt pwopriyete nan dosye piblik yo. Si ou posede yon kay, li montre kèk estabilite finansye ak avoka a ap gen plis chans pou yo ranpli pwosè a.

Avoka opoze a ka imedyatman gen cherif la rale devan kay ou, frape nan pòt ou pandan w ap manje dine epi remèt ou pwosè ou devan tout vwazen ou yo. Sepandan, lè ou gen kay ou nan yon peyi konfyans, an komen ou se kache. Konfyans tè ou pa dwe ranpli nan dosye piblik yo. Li kenbe pwopriyetè ou prive. Okenn moun pa dwe konnen ou posede kay ou, men ou.

Ki sa ki se yon Tè Trust?

Trust peyi a gen kat eleman: Nimewo 1 se règleman an. Sa se ou paske se ou ki gen yon moun ki kreye konfyans lan. Nimewo 2 se sendik la. Trust la limite kontwòl Administratè a anba kondisyon konfyans lan. Sa a ka yon sè oswa yon an-lwa, konfyans zanmi oswa manm fanmi an. Pou amelyore vi prive ou, li pi bon pou w chwazi yon moun san non ou. Tout konfyans bezwen yon sendik, men ak sa a kalite konfyans, konfyans nan dikte ranje yo nan kontwòl. Nimewo 3 se benefisyè a. Sa se youn nan moun ki resevwa tout benefis konfyans yo. Sa se OU (oswa youn oswa plis moun oswa konpayi ke ou deziyen).

Benefisyè a ka gen tout kontwòl la. Benefisyè a ka dirije lè pwopriyete a te achte ak vann. Anplis de sa, benefisyè a se youn nan moun ki ka refinanse pwopriyete a oswa ka kolekte revni lwaye a soti nan pwopriyete envestisman. Finalman, nimewo 4 se corpus konfyans lan. Corpus la se kapital la oswa direktè lekòl la (atik ki gen valè) nan konfyans.

Benefis nan yon Trust Tè

Bagay la gwo se ke tout benefis taks yo an tèt rete nan tact. Avèk yon konfyans byen estriktire, lè ou vann kay ou benefis taks yo rete. Si ou te abite nan kay la pou de soti nan 5 dènye ane yo ou pa oblije peye taks sou pwofi yo lè ou vann sou jiska $ 250,000 nan pwofi pou yon sèl moun oswa $ 500,000 pou yon koup marye, lè estriktire byen.

Ki sa ou te reyalize se vi prive de de an komen.

Ki sa ki pral kreditè a di?

Garn - St Germain Depo Enstitisyon Lwa a nan 1982 espesyalman pèmèt yon sèl yo mete pwopriyete yon sèl la nan ki kalite peyi konfyans nan ki nou refere san yo pa deklanche kloz la akòz-sou-sale. Sa vle di ke yon moun ka transfere pwopriyete potèk nan yon peyi konfyans san entèferans nan bank lan. Sa a se ka a osi lontan ke prete lajan an rete yon benefisyè, pwopriyete a konsiste de mwens pase senk inite lojman, konfyans nan se revokab epi yo pa transmèt dwa pou lokatè bay lòt moun.

Garn-St Germain Depo
Enstitisyon Lwa nan 1982

TIT 12> CHAPIT 13 § 1701j – 3

§ 1701j – 3. Preemption nan entèdiksyon akòz-sou-sale

(d) Egzanpsyon nan transfè oswa dispozisyon ki espesifye

Konsènan yon prè pwopriyete reyèl garanti pa yon privilèj sou pwopriyete rezidansyèl reyèl ki gen mwens pase senk inite lojman, ki gen ladan yon privilèj sou stock la atribye ba nan yon inite lojman nan yon sosyete lojman koperativ, oswa sou yon kay rezidansyèl fabrike, yon kreditè pa ka egzèse opsyon li yo dapre yon kloz akòz-sou-sale sou -

(8) yon transfè nan yon konfyans inter vivos nan ki prete lajan an se epi li rete yon benefisyè epi ki pa gen rapò ak yon transfè nan dwa nan lokatè nan pwopriyete a; ...

(inter vivos trust = Yon konfyans ki te kreye pandan tout lavi règleman an. Règleman an se youn nan moun ki gen konfyans lan ki te kreye. Kalite konfyans peyi kote re refere a se yon konfyans inter vivos.)

Ki kote mwen ka itilize yon Tè Trust?

Moun sèvi ak peyi mete konfyans nan tout 50 eta yo. Kèk lwa leta pa fè referans espesifik a yon peyi konfyans men moun sèvi ak yo nan tout eta yo. Gen kèk moun ki fè erè a nan di, "Trust peyi yo pa mansyone nan lwa yo nan eta mwen an, se konsa yo pa legal yo." Oke, kote lwa yo ki di yon moun ka mete soulye wouj? Repoze sou yon sofa? Bwè nan yon pay boukle? Se pa tout sa nou fè ki kodifye liv lalwa yo. Lwa komen, kòm opoze a lwa legal, se ki jan lalwa Moyiz la ak lòt pratik komen yo te entèprete ak souvan aksepte sou ane yo. Trusts se yon pati nan lwa komen ki te jeneralman aksepte sou syèk yo sof si gen lwa legal kont yo. Pa gen okenn lwa, tankou nan ekri sa a, nan nenpòt nan 50 eta yo ameriken ki kouri kontrè ak itilize nan peyi mete konfyans.

Istwa Pwosè Imobilye

Youn nan kliyan nou yo te gen yon vwazen mache nan lakou devan youn nan kay yo. Li kase cheviy li, li soufri yon boul san epi li mouri. Yo te ankòz pou tout bagay yo te gen plis pase sa asirans yo te kapab kouvri. Si yo te fè yon sèl bagay posede pwopriyete a nan yon konfyans peyi ki pwobableman pa ta rive. Li pa ke konfyans nan elimine responsablite a. Li se ke, fason nou estrikti konfyans peyi ou, pèsonn pa bezwen konnen ou gen yon enterè nan pwopriyete-kenbe-konfyans nan men OU. Se konsa, li se yon mistè tankou ki moun avoka a yo rele nan leta. Yo ta dwe depanse anpil lajan pou menm chèche konnen si li vo lajistis.

Youn nan asosye yo nan biwo nou an te achte pwopriyete premye revni li nan eta Washington. Se te yon bilding apatman 6-run-down. Li te anboche yon kontraktè pou repare li. Men, kon-traktè a te tounen yon atis kon. Li te resevwa nan yon batay legal ki te dire 4 ane ak koute l '$ 157,000. Si li te sèlman fè yon sèl bagay ki posede pwopriyete li nan yon peyi konfyans, olye pou yo nan non pwòp tèt li. ki pwobableman pa ta rive. Men, olye de sa, opozan yo te wè ke li posede yon kay ak yon pwopriyete envestisman, se konsa yo deside rele nan leta.

Se konsa, konfyans peyi ou posede pwopriyete w la ka ba ou vi prive a pwoteje ou kont pèdi pwòp kay ou a, machin ou, kont labank ou epi ki gen 25% nan revni nan lavni ou dekore pou 20 ane kap vini yo. Ankò, li, pou kont li, se pa yon aparèy pwoteksyon avantaj. Objektif li se pwoteje byen imobilye ou kont je furter. Olye ke kenbe tit nan byen imobilye ou nan non ou pou tout moun wè, li bay yon baryè ant ou menm ak moun ki pa gen pi bon enterè ou nan tèt ou. Kidonk, li ka diminye chans pou yon pwosè kont ou.

Kisa mwen dwe fè?

Rele Konpayi Incorporated pou pale ak yon reprezantan. Apre ou fin bay lòd, nou pral imèl ou kesyonè konfyans peyi ou. Ou pral ranpli kesyonè a epi retounen li pa faks. Dokiman ou yo ap prepare. Yo pral kreye papye kay konfyans lan, ki se apeprè 12 paj. Ou kenbe sa a nan kabinè dosye ou nan kay la oswa nan yon bwat depo sekirite. Dokiman sibvansyon an, transfere pwopriyete w la soti nan non ou nan konfyans ou pral prepare tou. Dokiman sa a anrejistre nan biwo anrejistreman konte a nan konte kote pwopriyete a ye. Plasman nan dokiman enterè benefisye, ki transfere enterè benefisye nan pwopriyete ou a nan yon konpayi, moun oswa konfyans k ap viv ap enkli tou si ou chwazi opsyon sa a gratis.