Általános szerződési feltételek

Üzleti induló és személyes vagyonvédelmi szolgáltatások.

Get Incorporated

Általános szerződési feltételek

WEBOLDAL FELTÉTELEK

Ezek a szerződési feltételek szabályozzák a weboldal használatát; a weboldal használatával elfogadja ezeket a feltételeket teljes mértékben. Ha nem ért egyet a jelen feltételekkel vagy a jelen feltételek bármely részével, akkor nem használhatja ezt a webhelyet.

Legalább 18 évesnek kell lennie a weboldal használatához. A weboldal használatával és a jelen feltételek és feltételek elfogadásával garantálja és kijelenti, hogy legalább 18 éves.

Ez a weboldal sütiket használ. A weboldal használatával és a jelen feltételek és feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy cégünk sütiket használjon az Általános Vállalati Szolgáltatások adatvédelmi politikájának / cookie-jainak megfelelően.

Licenc a weboldal használatához

Eltérő rendelkezés hiányában a General Corporate Services, Inc. (Nevada társaság) és / vagy annak engedélyesei üzemeltetik a Companies Incorporated márkát, és rendelkeznek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal a weboldalon, valamint a weboldalon található anyagokhoz. Az alábbi licencre is figyelemmel az összes szellemi tulajdonhoz fűződő jog fenntartva.

Megnézheti, letöltheti csak gyorsítótárazási célokra, és kinyomtathat oldalakat vagy egyéb tartalmakat a webhelyről saját személyes felhasználására, az alábbiakban és a jelen feltételekben rögzített korlátozások betartásával.

Nem szabad újból közzéteszi a weboldal anyagát (ideértve a másolatot más weboldalon is); eladni, bérelni vagy engedélyezni kell az anyagot a weboldalról; mutassa meg a weboldal bármely anyagát nyilvánosan; a weboldalon található anyagot sokszorosítani, lemásolni, lemásolni vagy egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni; bármilyen anyag szerkesztése vagy egyéb módosítása a weboldalon; vagy terjeszthet anyagokat ebből a weboldalból, kivéve a tartalmat, ha van ilyen, kifejezetten és kifejezetten az újraelosztás céljából elérhetővé.

Ahol a tartalmat kifejezetten újraelosztás céljából bocsátják rendelkezésre, akkor azt csak a Nevada vállalat General Corporate Services, Inc. ügyvezetõjének írásbeli engedélyével terjeszthetik.

elfogadható használat

Ön nem használhatja ezt a weboldalt olyan módon, amely a webhelyet okozhatja vagy okozhatja, vagy kárt okozhat a weboldal elérhetőségében vagy hozzáférhetőségében; jogellenes, jogellenes, csalárd vagy káros, vagy jogellenes, jogellenes, csalárd vagy káros célra vagy tevékenységre vonatkozó bármilyen módon.

Nem szedheti ezt a weboldalt másolni, tárolni, host, továbbítására, küldés, használata, közzététele vagy terjesztése olyan anyag, amely áll (vagy kapcsolódik) semmilyen spyware, számítógépes vírus, trójai, féreg, billentyűleütés naplózó, rootkit vagy más rosszindulatú szoftverek.

Az Általános Vállalati Szolgáltatások kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet (beleértve korlátozás nélküli feltárást, adatbányászatot, adatgyűjtést és adatgyűjtést) nem végezhet ezen a webhelyen vagy azzal kapcsolatban.

Nem szabad használni ezt a weboldalt a nem kívánt kereskedelmi kommunikáció továbbítására vagy küldésére.

Ezt a weboldalt semmilyen marketing céllal nem szabad felhasználni az Általános Vállalati Szolgáltatások kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

Korlátozott hozzáférés

A weboldal bizonyos területeire való belépés korlátozott. Az Általános Vállalati Szolgáltatások fenntartja a jogot, hogy korlátozza a hozzáférést a weboldal más területeire, vagy akár az egész weboldalra, az Általános Vállalati Szolgáltatások belátása szerint.

Ha az Általános Vállalati Szolgáltatások felhasználói azonosítót és jelszót biztosítanak Önnek a webhely vagy más tartalom vagy szolgáltatás korlátozott területeire való belépéshez, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználói azonosítót és a jelszót bizalmasan kezeljék.

Az Általános Vállalati Szolgáltatások az Általános Vállalati Szolgáltatások saját belátása szerint, értesítés vagy magyarázat nélkül letilthatják felhasználói azonosítóját és jelszavát.

Felhasználói tartalom

Az ezeket a feltételeket ", a felhasználói tartalom": olyan anyag (korlátozás nélkül beleértve a szöveget, képeket, hanganyag, videó-anyag-és audio-vizuális anyag), hogy nyújtson be az ezen a honlapon, bármilyen célra.

Ön megadja az Általános Vállalati Szolgáltatásoknak visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet a felhasználói tartalom bármely meglévő vagy jövőbeli média felhasználásához, reprodukálásához, adaptálásához, közzétételéhez, fordításához és terjesztéséhez. Ön emellett megadja az Általános Vállalati Szolgáltatásoknak ezen jogok allicenc-licencét, valamint ezen jogok megsértése miatt keresetindítási jogot.

Az Ön felhasználói tartalma nem lehet illegális vagy jogellenes, nem sértheti harmadik fél törvényes jogait, és nem hozhat létre jogi lépéseket sem Ön, sem az Általános Vállalati Szolgáltatások, sem egy harmadik fél ellen (mindegyik esetben az alkalmazandó jog alapján) .

Ön nem nyújthat be semmilyen felhasználói tartalmat a weboldalra, amely fenyegető vagy tényleges jogi eljárás vagy más hasonló panasz tárgyát képezte.

Az Általános Vállalati Szolgáltatások fenntartják a jogot arra, hogy bármilyen anyagot megváltoztassanak vagy eltávolítsanak, amelyet a weboldalra küldenek, vagy az Általános Vállalati Szolgáltatások szerverein tárolnak, illetve a webhelyen tárolnak vagy közzétesznek.

Az Általános Vállalati Szolgáltatásoknak a felhasználói tartalomra vonatkozó ezen feltételekből fakadó jogainak ellenére az Általános Vállalati Szolgáltatások nem vállalják figyelemmel az ilyen tartalom weboldalra történő benyújtását vagy az ilyen tartalom közzétételét.

Nincs garancia

Ezt a weboldalt „a jelenlegi formájában” biztosítjuk, kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat vagy garancia nélkül. Az Általános Vállalati Szolgáltatások nem vállal semmilyen nyilatkozatot vagy garanciát a weboldal, illetve a weboldalon található információk és anyagok vonatkozásában.

Az előző bekezdés általános jellegének sérelme nélkül az Általános Vállalati Szolgáltatások nem garantálja, hogy ez a weboldal folyamatosan elérhető vagy egyáltalán elérhető lesz; vagy a weboldalon szereplő információk teljesek, igazak, pontosak és nem félrevezetők.

A weboldal egyetlen oldala sem jelent semmiféle tanácsot, vagy nem szándékozik azt képezni. Ha bármilyen jogi, adóügyi, pénzügyi vagy orvosi kérdéssel kapcsolatban tanácsra van szüksége, konzultáljon egy megfelelő szakemberrel.

Felelősségkorlátozások

Az Általános Vállalati Szolgáltatások (a kapcsolattartás, a jogsértés vagy más módon) nem vállalnak felelõsséget a weboldal tartalmáért, használatáért vagy azzal összefüggésben:

amennyiben a weboldal ingyenes, vagy nem biztosított, bármilyen közvetlen veszteségért;
semmilyen közvetett, speciális vagy következményes veszteség; vagy
bármilyen üzleti veszteség, az elmaradt bevétel, jövedelem, nyereség vagy a várt megtakarítások elvesztése szerződések vagy üzleti kapcsolatok, elvesztése vagy jó hírnevét, vagy veszteség vagy a korrupció az információ vagy adat.

Ezek a felelősségkorlátozások akkor is érvényesek, ha az Általános Vállalati Szolgáltatásokat kifejezetten értesítették a lehetséges veszteségről.

kivételek

A weboldalon belüli felelősségi nyilatkozat semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza a törvény által előírt garanciákat, amelyek kizárása vagy korlátozása jogellenes lenne; és a jelen weboldalon belüli felelősségi nyilatkozat semmi nem zárja ki vagy korlátozza az Általános Vállalati Szolgáltatások felelősségét az alábbiakkal kapcsolatban:

halál vagy személyi sérülés az Általános Vállalati Szolgáltatások gondatlansága miatt; csalás vagy csalárd félrevezetés az Általános Vállalati Szolgáltatások részéről; vagy olyan kérdés, amely illegális vagy jogellenes lenne, ha az Általános Vállalati Szolgáltatások kizárnák vagy korlátoznák, vagy megkísérelnék vagy állítanák annak kizárását vagy korlátozását.

Ésszerűség

A jelen weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a kivételek és korlátozások a felelősség meghatározott honlapon jognyilatkozat ésszerű.

Ha nem hiszik, hogy elfogadható, akkor ne használja ezt a honlapot.

Más felek

Ön elfogadja, hogy a Nevada társaság, mint felelősségkorlátozó egység, érdekli a tisztviselők és alkalmazottak személyes felelősségének korlátozása. Ön beleegyezik abba, hogy személyesen nem nyújt be keresetet az Általános Vállalati Szolgáltatások tisztviselői, igazgatói vagy alkalmazottai ellen a weboldallal kapcsolatban elszenvedett veszteségeivel kapcsolatban.

Az előző bekezdés sérelme nélkül, Ön beleegyezik abba, hogy a garanciavállalások és a felelősség korlátozásainak a jelen weboldalon történő korlátozás általi védelme az Általános Vállalati Szolgáltatások tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, leányvállalatait, utódjait, megbízóit és alvállalkozóit, valamint az Általános Vállalati Szolgáltatásokat védi, Inc.

Nem végrehajtható rendelkezések

Ha bármely rendelkezése a honlap Nyilatkozat az, vagy kiderül, hogy, végrehajthatatlan a vonatkozó jogszabályok, az nem befolyásolja a végrehajthatóságát egyéb rendelkezéseinek honlap nyilatkozatot.

Kártalanítás

Ezúton Ön kárpótolja az Általános Vállalati Szolgáltatásokat, és vállalja, hogy az Általános Vállalati Szolgáltatásokat megtéríti minden veszteség, kár, költség, kötelezettség és költségtérítés ellen (ideértve korlátozás nélkül a jogi költségeket és az Általános Vállalati Szolgáltatások által harmadik félnek fizetett összegeket egy követelés vagy vita rendezése érdekében) az Általános Vállalati Szolgáltatások jogi tanácsadói tanácsai alapján), amelyeket az Általános Vállalati Szolgáltatások felmerültek vagy szenvedtek a jelen feltételek és rendelkezések bármelyikének az Ön általi megsértése miatt, vagy olyan állítások alapján, amelyek szerint megsértette e feltételek bármelyik rendelkezését, és körülmények.

A jelen feltételek megsértése

Az Általános Vállalati Szolgáltatások ezen feltételek által biztosított egyéb jogainak sérelme nélkül, amennyiben Ön bármilyen módon megsérti ezeket a feltételeket, az Általános Vállalati Szolgáltatások megtehet olyan intézkedéseket, amelyeket az Általános Vállalati Szolgáltatások megfelelőnek tartanak a jogsértés kezelésére, ideértve a hozzáférést a a weboldal elérésének megtiltása, az IP-címet használó számítógépek megakadályozása a weboldalhoz való hozzáférésnél, kapcsolatba lépésével az internetszolgáltatóval annak kérésére, hogy akadályozzák a weboldalhoz való hozzáférést, és / vagy bírósági eljárást indítsanak ön ellen.

Variáció

Az általános vállalati szolgáltatások időről időre felülvizsgálhatják ezeket a feltételeket. A felülvizsgált feltételek a weboldal használatára vonatkoznak attól a naptól kezdve, amikor a felülvizsgált feltételeket a weboldalon közzéteszik. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megismerje a jelenlegi verziót.

Átruházás

Az Általános Vállalati Szolgáltatások az Általános Vállalati Szolgáltatások jogait és / vagy kötelezettségeit ezen feltételek és feltételek alapján átruházhatják, alvállalkozásba adhatják vagy egyéb módon kezelhetik anélkül, hogy értesítenék Önt vagy megszerezték volna az Ön hozzájárulását.

Lehet, hogy nem ruházhatja át, alvállalkozói, vagy egyéb módon a jogokat és / vagy kötelezettségek ezeket a feltételeket.

Elválaszthatóság

Ha valamely bíróság vagy más illetékes hatóság e szabályok valamely rendelkezését jogellenessé és / vagy végrehajthatatlannak ítéli meg, akkor a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad. Ha bármely jogellenes és / vagy nem végrehajtható rendelkezés jogszerű vagy végrehajtható lenne, ha annak egy részét törölték, akkor ezt a részt töröltnek kell tekinteni, és a rendelkezés fennmaradó része továbbra is hatályban marad.

Teljes megállapodás

Ezek a feltételek képezik a teljes megállapodást közted és az Általános Vállalati Szolgáltatások között a weboldal használatával kapcsolatban, és felváltják az összes korábbi megállapodást a weboldal használatával kapcsolatban.

Jog és joghatóság

Ezeket a feltételeket a floridai törvények szabályozzák és értelmezik, és az ezekkel kapcsolatos feltételekkel kapcsolatos viták a floridai Broward megyében lévő bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

Regisztráció és engedélyek

Az általános vállalati szolgáltatások részletei

Az General Corporate Services teljes neve General Corporate Services, Inc.

A General Corporate Services Nevada-ban bejegyzett.

A General Corporate Services bejegyzett címe az 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Levelezési címe az 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, Kalifornia 91321.

Az Általános Vállalati Szolgáltatásokkal kapcsolatba léphet e-mailben az info@companiesinc.com címre.

Kérjen ingyenes információt