Skilmálar og skilyrði

Upphaf fyrirtækja og verndun persónulegra eigna.

Vertu felld inn

Skilmálar og skilyrði

SKILGREININGAR OG SKILYRÐI Vefsvæðis

Þessar skilmálar gilda um notkun þína á þessari vefsíðu; með því að nota þessa vefsíðu samþykkir þú þessa skilmála að fullu. Ef þú ert ósammála þessum skilmálum eða skilmálum þessum skilmálum, þá máttu ekki nota þessa vefsíðu.

Þú verður að vera að minnsta kosti 18 ára til að nota þessa vefsíðu. Með því að nota þessa vefsíðu og með því að samþykkja þessa skilmála og skilyrði ábyrgist þú og táknar að þú ert að minnsta kosti 18 ára.

Þessi vefsíða notar vafrakökur. Með því að nota þessa vefsíðu og samþykkja þessa skilmála og skilmála samþykkir þú notkun fyrirtækis okkar á smákökum í samræmi við skilmála almennrar fyrirtækisþjónustustefnu / stefnu um smákökur.

Leyfi til að nota vefsíðu

Nema annað sé tekið fram, rekur General Corporate Services, Inc. (fyrirtæki í Nevada) og / eða leyfisveitendur þess vörumerkið Companies Incorporated og hafa réttindi til hugverkaréttinda á vefsíðunni og efni á vefsíðunni. Með fyrirvara um leyfið hér að neðan eru öll þessi hugverkaréttur áskilinn.

Þú getur skoðað, halað niður aðeins í skyndiminni og prentað síður eða annað efni af vefsíðunni til eigin nota, með fyrirvara um takmarkanirnar sem settar eru fram hér að neðan og annars staðar í þessum skilmálum.

Þú mátt ekki endurútgefið efni frá þessari vefsíðu (þ.mt lýðveldi á annarri vefsíðu); selja, leigja eða fá leyfi fyrir efni af vefsíðunni; sýna hvers kyns efni af vefsíðunni opinberlega; afrita, afrita, afrita eða nýta á annan hátt efni á þessari vefsíðu í viðskiptalegum tilgangi; breyta eða breyta á annan hátt efni á vefsíðuna; eða dreifa efni frá þessari vefsíðu nema efni, ef einhverju, sérstaklega og sérstaklega gerður aðgengilegur til dreifingar.

Ef efni er sérstaklega gert aðgengilegt til endurdreifingar má aðeins dreifa því með skriflegu leyfi framkvæmdastjóra General Corporate Services, Inc., Nevada fyrirtækis.

viðunandi Nota

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu á nokkurn hátt sem veldur eða getur valdið skemmdum á vefsíðunni eða skerðingu á aðgengi eða aðgengi að vefsíðunni; eða á nokkurn hátt sem er ólöglegt, ólöglegt, sviksamlegt eða skaðlegt eða í tengslum við ólöglegt, ólöglegt, sviksamlegt eða skaðlegt tilgang eða starfsemi.

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu til að afrita, geyma, hýsa, senda, senda, nota, birta eða dreifa efni sem samanstendur af (eða tengist) spyware, tölvavirus, tróverji hestur, ormur, ásláttarskrár, rootkit eða annað illgjarn hugbúnað.

Þú mátt ekki stunda neina kerfisbundna eða sjálfvirka gagnaöflunarstarfsemi (þ.mt án takmarkana skafa, gagnavinnslu, gagnavinnslu og gagnaöflun) á eða í tengslum við þessa vefsíðu án skriflegs samþykkis almennra fyrirtækjaþjónustu.

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu til að senda eða senda óumbeðinn auglýsingasamskipti.

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu í neinum tilgangi sem tengist markaðssetningu án skriflegs samþykkis almennra fyrirtækjaþjónustu.

Takmarkaður aðgangur

Aðgangur að ákveðnum svæðum á þessari vefsíðu er takmarkaður. Almenn fyrirtækjaþjónusta áskilur sér rétt til að takmarka aðgang að öðrum sviðum þessarar vefsíðu, eða raunar allrar þessarar vefsíðu, að mati almennra fyrirtækjaþjónustu.

Ef almenn fyrirtækjaþjónusta veitir þér notandanafn og lykilorð til að gera þér kleift að fá aðgang að takmörkuðum svæðum á þessari vefsíðu eða öðru innihaldi eða þjónustu, verður þú að tryggja að notandakenni og lykilorð sé haldið trúnaði.

Almenn fyrirtækjaþjónusta getur slökkt á notandanafni þínu og lykilorði að eigin ákvörðun almennra fyrirtækjaþjónustu án fyrirvara eða skýringa.

Notandi innihald

Í þessum skilmálum þýðir "notendahlutfallið þitt" efni (þ.mt án takmarkana texta, myndir, hljóðefni, myndbandsefni og hljóð- og myndmiðlar) sem þú sendir inn á þennan vef, í hvaða tilgangi sem er.

Þú veitir almennum fyrirtækjaþjónustum alþjóðlegt, óafturkallanlegt, án einkarétt, Royalty-free leyfi til að nota, endurskapa, aðlaga, birta, þýða og dreifa notandainnihaldi þínu í hvaða núverandi eða framtíðar fjölmiðli sem er. Þú veitir einnig til almennra fyrirtækjaþjónusta rétt til að veita leyfi þessum undir leyfi og réttinn til að höfða mál vegna brots á þessum réttindum.

Notandi innihalds þíns má ekki vera ólöglegt eða ólögmætt, má ekki brjóta í bága við lögleg réttindi þriðja aðila og má ekki vera fær um að valda málshöfðun hvort sem er gegn þér eða almennum fyrirtækjum eða þriðja aðila (í báðum tilvikum samkvæmt gildandi lögum) .

Þú mátt ekki senda inn notendaviðmið á vefsíðuna sem hefur verið eða hefur verið háð einhverjum ógnum eða raunverulegum málum eða öðrum svipuðum kvörtunum.

Almenn fyrirtækjaþjónusta áskilur sér rétt til að breyta eða fjarlægja efni sem sent er inn á þessa vefsíðu, eða geymt á netþjónum almennra fyrirtækjaþjónusta, eða hýst eða birt á þessari vefsíðu.

Þrátt fyrir réttindi almennra fyrirtækjaþjónustu samkvæmt þessum skilmálum og skilmálum í tengslum við innihald notenda, skuldbindur General Corporate Services sig ekki til að fylgjast með því að slíkt efni sé sent á eða birtingu slíks efnis á þessari vefsíðu.

Engar ábyrgðir

Þessi vefsíða er afhent „eins og hún er“ án þess að neinar fullyrðingar eða ábyrgðir séu tjáð eða gefið í skyn. Almenn fyrirtækjaþjónusta leggur enga fram eða ábyrgð á tengslum við þessa vefsíðu eða upplýsingar og efni sem veitt er á þessari vefsíðu.

Með fyrirvara um almennu ofangreindrar málsgreinar ábyrgist almenn fyrirtækjaþjónusta ekki að þessi vefsíða verði stöðugt aðgengileg eða yfirleitt tiltæk; eða upplýsingarnar á þessari vefsíðu eru fullkomnar, sannar, nákvæmar eða ekki villandi.

Ekkert á þessari vefsíðu felur í sér eða er ætlað að mynda ráð af neinu tagi. Ef þú þarft ráðgjöf varðandi lögfræðilegt, skattalegt, fjárhagslegt eða læknisfræðilegt mál, ættir þú að leita til viðeigandi fagaðila.

Takmarkanir á ábyrgð

Almenn fyrirtækjaþjónusta mun ekki vera ábyrg gagnvart þér (hvort sem það er samkvæmt samskiptalögum, skaðabótalögum eða á annan hátt) í tengslum við innihald, notkun á eða á annan hátt í tengslum við þessa vefsíðu:

að því marki sem vefsíðan er eða er ekki veitt ókeypis, fyrir beint tap;
fyrir óbeint, sérstakt eða afleiðing tap; eða
fyrir tap á viðskiptum, tapi tekna, tekna, hagnaðar eða áætlaðrar sparisjóða, samninga eða viðskiptatengsl, tap á mannorð eða viðskiptavild eða tap eða spillingu upplýsinga eða gagna.

Þessar takmarkanir á ábyrgð eiga við jafnvel þó að almennum fyrirtækjum hafi verið skýrt tilkynnt um hugsanlegt tap.

undantekningar

Ekkert á fyrirvari þessa vefsíðu útilokar eða takmarkar ábyrgð sem felst í lögum um að ólögmætt væri að útiloka eða takmarka; og ekkert í fyrirvari þessa vefsíðu útilokar eða takmarkar ábyrgð almennra fyrirtækjaþjónustu vegna neinna:

andlát eða líkamstjón af völdum vanrækslu almennra fyrirtækjaþjónustu; svik eða sviksamleg rangfærsla af hálfu almennrar fyrirtækjaþjónustu; eða máli sem það væri ólöglegt eða ólögmætt fyrir almenna fyrirtækjaþjónustu að útiloka eða takmarka, eða reyna eða ætla að útiloka eða takmarka ábyrgð sína.

Sanngirni

Með því að nota þessa vefsíðu samþykkir þú að undantekningar og takmarkanir á ábyrgð sem settar eru fram á fyrirvari þessa vefsíðu séu sanngjarnar.

Ef þér finnst þeir ekki vera hæfilegir, þá máttu ekki nota þessa vefsíðu.

Aðrir aðilar

Þú samþykkir að General Corporate Services, Inc., fyrirtæki í Nevada, sem ábyrgðartakmarkandi aðila, hafi hagsmuni af því að takmarka persónulega ábyrgð yfirmanna sinna og starfsmanna. Þú samþykkir að þú munir ekki höfða neina kröfu persónulega gegn yfirmönnum, stjórnendum eða starfsmönnum almennra fyrirtækjaþjónustu vegna taps sem þú verður fyrir í tengslum við vefsíðuna.

Með fyrirvara um framangreinda málsgrein, samþykkir þú að takmarkanir ábyrgða og ábyrgðar sem settar eru fram á fyrirvari þessa vefsíðu verndar yfirmenn almennra fyrirtækjaþjónustu, starfsmanna, umboðsmanna, dótturfélaga, eftirmenn, framsali og undirverktaka, svo og almenna fyrirtækjaþjónustu, Inc.

Óframfylgjanleg ákvæði

Ef eitthvert ákvæði fyrirvarans um þessa vefsíðu er, eða reynist vera óframfylgt samkvæmt gildandi lögum, mun það ekki hafa áhrif á framfylgni annarra ákvæða fyrirvarans á þessari vefsíðu.

Bætur

Þú bætir hér með almenna fyrirtækjaþjónustu og skuldbindur sig til að halda almennri fyrirtækjaþjónustu skaðabótaskyldum vegna taps, tjóna, kostnaðar, skulda og gjalda (þ.m.t. að ráði lögfræðilegra ráðgjafa almennra fyrirtækjaþjónustu) sem almenn fyrirtækiþjónusta hefur stofnað til eða orðið fyrir vegna hvers kyns brots af þér á einhverju ákvæði þessara skilmála og skilyrða, eða sem stafar af kröfum sem þú hefur brotið gegn ákvæði þessara skilmála og skilyrði.

Brot á skilmálum þessum

Með fyrirvara um önnur réttindi almennra fyrirtækjaþjónustu samkvæmt þessum skilmálum, ef þú brýtur á þessum skilmálum og skilyrðum á nokkurn hátt, getur almenn fyrirtækjaþjónusta gripið til þeirra ráðstafana sem almenn fyrirtækiþjónusta telur viðeigandi að takast á við brotið, þar með talið að fresta aðgangi þínum að vefsíðu, sem banna þér að fá aðgang að vefsíðunni, loka fyrir tölvur sem nota IP-tölu þína á að fá aðgang að vefsíðunni, hafa samband við internetþjónustuna þína til að biðja um að þeir loki fyrir aðgang þinn að vefsíðunni og / eða höfði mál fyrir dómstólum gegn þér.

Tilbrigði

Almenn fyrirtækjaþjónusta getur endurskoðað þessa skilmála frá einum tíma til annars. Endurskoðaðir skilmálar gilda um notkun þessarar vefsíðu frá og með birtingu endurskoðaðra skilmála og skilyrða á þessari vefsíðu. Vinsamlegast athugaðu þessa síðu reglulega til að tryggja að þú þekkir núverandi útgáfu.

Framsal

Almenn fyrirtækjaþjónusta getur framselt, undirsamið eða á annan hátt fjallað um réttindi og / eða skyldur almennra fyrirtækjaþjónustu samkvæmt þessum skilmálum og skilmálum án þess að láta þig vita eða fá samþykki þitt.

Þú mátt ekki flytja, undirverktaka eða á annan hátt takast á við réttindi þín og / eða skyldur samkvæmt þessum skilmálum.

Uppsögn

Ef einhver dómstóll eða annað lögbært yfirvald ákveður ákvæði þessara skilmála og skilyrða að vera ólögmætt og / eða ekki framfylgt, munu önnur ákvæði halda gildi sínu. Ef eitthvert ólögmætt og / eða óframfylgjanlegt ákvæði væri lögmætt eða framfylgt ef hluta þess væri eytt verður sá hluti talinn eytt og restin af ákvæðinu heldur áfram í gildi.

Allur samningurinn

Þessir skilmálar og skilmálar mynda allan samninginn milli þín og almennra fyrirtækjaþjónustu í tengslum við notkun þína á þessari vefsíðu og koma í stað allra fyrri samninga varðandi notkun þína á þessari vefsíðu.

Lögum og lögsögu

Þessum skilmálum og skilyrðum verður stjórnað af og túlkað í samræmi við lög í Flórída og ágreiningur sem lýtur að þessum skilmálum verður háður einkarétti dómstóla í Broward County, Flórída.

Skráningar og heimildir

Upplýsingar um almenna fyrirtækjaþjónustu

Fullt nafn almennra fyrirtækjaþjónustu er General Corporate Services, Inc.

Almenn fyrirtækjaþjónusta er skráð í Nevada.

Heimilisfang almennra fyrirtækjaþjónustu er 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Póstfang þess er 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.

Þú getur haft samband við almenna fyrirtækjaþjónustu með tölvupósti til info@companiesinc.com.

Óska eftir ókeypis upplýsingum