Skilmálar og skilyrði

Upphaf fyrirtækja og persónuverndarþjónusta.

Vertu felldur

Skilmálar og skilyrði

SKILYRÐI VEFSÍÐA OG SKILYRÐI

Þessar skilmálar gilda um notkun þína á þessari vefsíðu; með því að nota þessa vefsíðu samþykkir þú þessa skilmála að fullu. Ef þú ert ósammála þessum skilmálum eða skilmálum þessum skilmálum, þá máttu ekki nota þessa vefsíðu.

Þú verður að vera að minnsta kosti 18 ára til að nota þessa vefsíðu. Með því að nota þessa vefsíðu og með því að samþykkja þessa skilmála og skilmála ábyrgist þú og fullyrðir að þú sért að minnsta kosti 18 ára.

Þessi vefsíða notar vafrakökur. Með því að nota þessa vefsíðu og samþykkja þessa skilmála og skilyrði samþykkir þú notkun fyrirtækisins okkar á vafrakökum í samræmi við skilmála almennrar persónuverndarstefnu / stefnu um vafrakökur.

Leyfi til að nota vefsíðu

Nema annað sé tekið fram starfa General Corporate Services, Inc. (hlutafélag í Nevada) og / eða leyfisveitendur þess fyrirtækið Incorporated og hafa réttindi til hugverkaréttar á vefsíðunni og efni á vefsíðunni. Með fyrirvara um leyfið hér að neðan eru öll þessi hugverkaréttindi áskilin.

Þú getur aðeins skoðað, halað niður í skyndiminni og prentað síður eða annað efni af vefsíðunni til eigin persónulegrar notkunar, með þeim takmörkunum sem sett eru fram hér að neðan og annars staðar í þessum skilmálum og skilyrðum.

Þú mátt ekki endurbirta efni af þessari vefsíðu (þ.m.t. endurútgáfa á annarri vefsíðu); selja, leigja eða veita leyfi fyrir efni af vefsíðunni; sýna efni af vefsíðunni opinberlega; endurskapa, afrita, afrita eða nýta á annan hátt efni á þessari vefsíðu í viðskiptalegum tilgangi; breyta eða breyta á annan hátt efni á vefsíðunni; eða dreifa efni frá þessari vefsíðu nema efni, ef það er, sérstaklega og sérstaklega gert aðgengilegt til endurúthlutunar.

Þar sem efni er sérstaklega gert aðgengilegt til endurúthlutunar má aðeins dreifa því aftur með skriflegu leyfi stjórnanda General Corporate Services, Inc., hlutafélags í Nevada.

viðunandi Nota

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu á nokkurn hátt sem veldur eða getur valdið skemmdum á vefsíðunni eða skerðingu á aðgengi eða aðgengi að vefsíðunni; eða á nokkurn hátt sem er ólöglegt, ólöglegt, sviksamlegt eða skaðlegt eða í tengslum við ólöglegt, ólöglegt, sviksamlegt eða skaðlegt tilgang eða starfsemi.

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu til að afrita, geyma, hýsa, senda, senda, nota, birta eða dreifa efni sem samanstendur af (eða tengist) spyware, tölvavirus, tróverji hestur, ormur, ásláttarskrár, rootkit eða annað illgjarn hugbúnað.

Þú mátt ekki stunda neina kerfisbundna eða sjálfvirka gagnaöflunarstarfsemi (þ.m.t. án takmarkana skrap, gagnavinnslu, gagnaútdrátt og gagnasöfnun) á eða í tengslum við þessa vefsíðu án skriflegs samþykkis almennrar fyrirtækjaþjónustu.

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu til að senda eða senda óumbeðinn auglýsingasamskipti.

Þú mátt ekki nota þessa vefsíðu í neinum tilgangi sem tengist markaðssetningu án skriflegs samþykkis almennrar fyrirtækjaþjónustu.

Takmarkaður aðgangur

Aðgangur að ákveðnum svæðum þessarar vefsíðu er takmarkaður. Almenn fyrirtækjaþjónusta áskilur sér rétt til að takmarka aðgang að öðrum svæðum þessarar vefsíðu, eða raunar allri þessari vefsíðu, að mati almennrar fyrirtækjaþjónustu.

Ef almenn fyrirtækjaþjónusta veitir þér notandakenni og lykilorð til að gera þér kleift að opna takmörkuð svæði á þessari vefsíðu eða annað efni eða þjónustu, verður þú að ganga úr skugga um að notandakenni og lykilorð séu trúnaðarmál.

Almennar fyrirtækjaþjónustur geta slökkt á notendanafni þínu og lykilorði að eigin mati almennrar fyrirtækjaþjónustu án fyrirvara eða skýringa.

Innihald notenda

Í þessum skilmálum þýðir "notendahlutfallið þitt" efni (þ.mt án takmarkana texta, myndir, hljóðefni, myndbandsefni og hljóð- og myndmiðlar) sem þú sendir inn á þennan vef, í hvaða tilgangi sem er.

Þú veitir almennum fyrirtækjaþjónustu alheims, óafturkallanlegt, einkaréttarlaust leyfi til að nota, fjölfalda, aðlaga, birta, þýða og dreifa notendaefni þínu í hvaða fjölmiðlum sem fyrir eru eða í framtíðinni. Þú veitir einnig almennum fyrirtækjaþjónustu rétt til að veita þessum réttindum undirleyfi og rétt til að höfða mál vegna brota á þessum réttindum.

Efni notenda þíns má ekki vera ólöglegt eða ólöglegt, má ekki brjóta í bága við lagalegan rétt þriðja aðila og má ekki geta leitt til málshöfðunar hvort sem er gegn þér eða almennri fyrirtækjaþjónustu eða þriðja aðila (í hverju tilviki samkvæmt gildandi lögum) .

Þú mátt ekki senda inn notendaviðmið á vefsíðuna sem hefur verið eða hefur verið háð einhverjum ógnum eða raunverulegum málum eða öðrum svipuðum kvörtunum.

Almenn fyrirtækjaþjónusta áskilur sér rétt til að breyta eða fjarlægja efni sem sent er á þessa vefsíðu, eða geymt á netþjónum almennrar fyrirtækjaþjónustu, eða hýst eða birt á þessari vefsíðu.

Þrátt fyrir réttindi almennrar fyrirtækjaþjónustu samkvæmt þessum skilmálum og skilyrðum varðandi innihald notenda skuldbindur almenn fyrirtækjaþjónusta sig ekki til að fylgjast með því að slíkt efni sé sent til eða birting slíks efnis á þessari vefsíðu.

Engar ábyrgðir

Þessi vefsíða er veitt „eins og hún er“ án nokkurra fyrirvara eða ábyrgða, ​​hvorki skýrt né óbeint. Almenn fyrirtækjaþjónusta leggur ekki fram neinar ábyrgðir varðandi þessa vefsíðu eða upplýsingar og efni sem veitt eru á þessari vefsíðu.

Með fyrirvara um almennleika ofangreindrar málsgreinar ábyrgist almenn fyrirtækjaþjónusta ekki að þessi vefsíða verði stöðugt aðgengileg, eða yfirhöfuð aðgengileg; eða upplýsingar á þessari vefsíðu eru fullkomnar, sannar, nákvæmar eða ekki villandi.

Ekkert á þessari vefsíðu er eða er ætlað að vera ráð af neinu tagi. Ef þú þarft ráðgjöf varðandi lögfræðileg, skattaleg, fjárhagsleg eða læknisfræðileg mál ættirðu að hafa samband við viðeigandi fagaðila.

Takmarkanir á ábyrgð

Almenn fyrirtækjaþjónusta verður ekki ábyrg gagnvart þér (hvort sem er samkvæmt lögum um snertingu, lögum um skaðabótaskyldu eða á annan hátt) í tengslum við innihald eða notkun eða á annan hátt í tengslum við þessa vefsíðu:

að því marki sem vefsíðan er eða er ekki veitt ókeypis, fyrir beint tap;
fyrir óbeint, sérstakt eða afleiðing tap; eða
fyrir tap á viðskiptum, tapi tekna, tekna, hagnaðar eða áætlaðrar sparisjóða, samninga eða viðskiptatengsl, tap á mannorð eða viðskiptavild eða tap eða spillingu upplýsinga eða gagna.

Þessar takmarkanir á ábyrgð eiga við, jafnvel þó almennri fyrirtækjaþjónustu hafi verið sérstaklega bent á hugsanlegt tap.

undantekningar

Ekkert í fyrirvari þessarar vefsíðu útilokar eða takmarkar ábyrgð sem felst í lögum um að það væri ólöglegt að útiloka eða takmarka; og ekkert á þessari vefsíðu fyrirvari mun útiloka eða takmarka ábyrgð almennrar fyrirtækjaþjónustu hvað varðar:

dauða eða líkamstjóni af völdum vanrækslu almennrar fyrirtækjaþjónustu; svik eða sviksamlega rangfærsla af hálfu almennrar fyrirtækjaþjónustu; eða máli sem það væri ólöglegt eða ólöglegt fyrir almenna fyrirtækjaþjónustu að útiloka eða takmarka, eða reyna eða meina að útiloka eða takmarka ábyrgð sína.

Sanngirni

Með því að nota þessa vefsíðu samþykkir þú að undantekningar og takmarkanir á ábyrgð sem settar eru fram á fyrirvari þessa vefsíðu séu sanngjarnar.

Ef þér finnst þeir ekki vera hæfilegir, þá máttu ekki nota þessa vefsíðu.

Aðrir aðilar

Þú samþykkir að, sem ábyrgðartakmarkandi eining, hafi General Corporate Services, Inc., hlutafélag í Nevada, hagsmuni af því að takmarka persónulega ábyrgð yfirmanna þess og starfsmanna. Þú samþykkir að þú munt ekki leggja fram neinar kröfur persónulega á yfirmenn, stjórnendur eða starfsmenn almennrar fyrirtækjaþjónustu vegna tjóns sem þú verður fyrir í tengslum við vefsíðuna.

Með fyrirvara um framangreinda málsgrein, samþykkir þú að takmarkanir ábyrgðar og ábyrgðar sem settar eru fram í fyrirvaranum á þessari vefsíðu muni vernda yfirmenn almenningsþjónustunnar, starfsmenn, umboðsmenn, dótturfélög, eftirmenn, umboðsmenn og undirverktaka auk almennrar fyrirtækjaþjónustu, Inc.

Óframkvæmanleg ákvæði

Ef eitthvert ákvæði fyrirvarans um þessa vefsíðu er, eða reynist vera óframfylgt samkvæmt gildandi lögum, mun það ekki hafa áhrif á framfylgni annarra ákvæða fyrirvarans á þessari vefsíðu.

Bætur

Þú bætir hér með almenna fyrirtækjaþjónustu og skuldbindur þig til að halda almennri fyrirtækjaþjónustu skaðlausri gegn tjóni, tjóni, kostnaði, skuldum og gjöldum (þar með talin án takmarkana lögfræðikostnað og fjárhæðir sem almennar fyrirtækjaþjónustur greiða til þriðja aðila til lausnar kröfu eða ágreinings að ráðgjöf lögfræðilegra ráðgjafa almennrar fyrirtækjaþjónustu) sem stofnað er til eða orðið fyrir almenna fyrirtækjaþjónustu vegna brota af þér á einhverju ákvæði þessara skilmála og skilyrða, eða sem stafar af kröfu um að þú hafir brotið gegn ákvæði þessara skilmála og skilyrði.

Brot á skilmálum þessum

Með fyrirvara um önnur réttindi almennrar fyrirtækjaþjónustu samkvæmt þessum skilmálum og skilyrðum, ef þú brýtur þessa skilmála og skilyrði á einhvern hátt, getur almenn fyrirtækjaþjónusta gripið til slíkra aðgerða sem almenn fyrirtækjaþjónusta telur viðeigandi til að takast á við brotið, þar með talið að fresta aðgangi þínum að vefsíðu, banna þér aðgang að vefsíðunni, loka á tölvur sem nota IP-tölu þína til að komast á vefsíðuna, hafa samband við netþjónustuveituna þína til að óska ​​eftir því að þær loki fyrir aðgang þinn að vefsíðunni og / eða höfði dómsmeðferð gegn þér.

Tilbrigði

Almenn fyrirtækjaþjónusta getur endurskoðað þessa skilmála frá einum tíma til annars. Endurskoðaðir skilmálar munu eiga við um notkun þessarar vefsíðu frá þeim degi sem endurskoðaðir skilmálar og skilyrði eru birtir á þessari vefsíðu. Vinsamlegast athugaðu þessa síðu reglulega til að tryggja að þú þekkir núverandi útgáfu.

Framsal

Almenn fyrirtækjaþjónusta getur framselt, gert undirverktaka eða á annan hátt fjallað um réttindi og / eða skyldur almennrar fyrirtækjaþjónustu samkvæmt þessum skilmálum og skilyrðum án þess að láta þig vita eða fá samþykki þitt.

Þú mátt ekki flytja, undirverktaka eða á annan hátt takast á við réttindi þín og / eða skyldur samkvæmt þessum skilmálum.

Uppsögn

Ef einhver dómstóll eða annað lögbært yfirvald ákveður ákvæði þessara skilmála og skilyrða að vera ólögmætt og / eða ekki framfylgt, munu önnur ákvæði halda gildi sínu. Ef eitthvert ólögmætt og / eða óframfylgjanlegt ákvæði væri lögmætt eða framfylgt ef hluta þess væri eytt verður sá hluti talinn eytt og restin af ákvæðinu heldur áfram í gildi.

Allur samningurinn

Þessir skilmálar og skilyrði mynda allan samninginn á milli þín og almennrar fyrirtækjaþjónustu varðandi notkun þína á þessari vefsíðu og taka fram úr öllum fyrri samningum varðandi notkun þína á þessari vefsíðu.

Lögum og lögsögu

Þessum skilmálum og skilyrðum verður stjórnað af og túlkað í samræmi við lög Flórída og allar deilur sem tengjast þessum skilmálum verða háðar einkarétti dómstóla innan Broward County, Flórída.

Skráningar og heimildir

Upplýsingar um almenna fyrirtækjaþjónustu

Fullt nafn almennrar fyrirtækjaþjónustu er almenn fyrirtækjaþjónusta, Inc.

Almenn fyrirtækjaþjónusta er skráð í Nevada.

Skráð heimilisfang almennu fyrirtækjaþjónustunnar er 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701

Póstfang þess er 23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.

Þú getur haft samband við almenna fyrirtækjaþjónustu með tölvupósti á info@companiesinc.com.

Óska eftir ókeypis upplýsingum