מספר EIN

שירותי הזנק עסקית ושירותי הגנה על נכסים אישיים.

התאגד

מספר EIN

יש להשיג מספר זיהוי מס פדרלי (TIN או מזהה מס) המכונה גם מספר זיהוי מעסיק (EIN) על ידי הגשת טופס לשירות הפדיון. מספר זה יידרש אם החברה עומדת לפתוח חשבון בנק, לעכב מסים לעובדים, להעסיק עובדים, ליצור אמון, לרכוש עסק תפעולי, לשנות את שם החברה או לשנות את סוג הארגון.

הכנת יישום

חברות התאגדות יסייעו לכם בהכנת טופס מס הכנסה המשמש לקבלת מספר תעודת המס שלכם.

השגת זיהוי המס שלך עבורך

חברות התאגדות יכולות לחסוך לך זמן ולקבל את מספר זיהוי המס עבורך תוך 24 שעות תמורת $ 75 בלבד.