שירות סוכן רשום

שירותי הזנק עסקית ושירותי הגנה על נכסים אישיים.

התאגד

שירות סוכן רשום

סוכן רשום הוא חובה כחוק על ידי תאגיד או חברה בערבון מוגבל כמעט בכל תחומי השיפוט. הסוכן הרשום מקבל מסמכים רשמיים ויכול לעזור להבטיח שמוגשים מסמכים מסוימים על מנת לשמור על תקינות החברה. מכיוון שכך, על הסוכן הרשום להיות זמין בכתובת הפיזית הרשומה ברשומות הציבוריות בין השעות 9 בבוקר ועד לשעה 5 בערב חול. Companies Incorporated מציעה שירותי סוכן רשומים בכל חמישים המדינות ובמספר מקומות בחו"ל. אנא צור קשר עם מקורב למידע נוסף על שירות זה. סוכנים רשומים נדרשים כחוק על פי רוב תחומי השיפוט.

חברות התאגיד מציעה שירות סוכן רשום בחינם עם כל חבילות ההתאגדות בשנה הראשונה.