חברות פגז ציבוריות למכירה

שירותי הזנק עסקית ושירותי הגנה על נכסים אישיים.

התאגד

חברות פגז ציבוריות למכירה

הדרך המהירה והקלה ביותר ל קח את החברה שלך בציבור הוא לרכוש חברת קליפות ציבורית. חברת פגז ציבורית היא ישות המאוחדת שכבר רשומה ב- SEC למכירת מניותיה לציבור. יש לנו את אחד המלאי הגדולים של חברות מדף למכירה. אתה יכול לקבל את חברת הקונכיות הציבורית שלך או התאגיד בגילאי עד 24 שעות.

חברות ציבוריות למכירה

לאחר רכישת אחת מחברות הקונכיות הציבוריות שלנו, מסמכי מיזוג מנוסחים ומוגשים. כשאתה ממזג חברה פרטית עם חברה ציבורית, אתה שומר על שם העסק שנותר בחיים. מסמכי המיזוג שלך הם הטפסים החוקיים המשלבים את שתי החברות שלך, ומשאירים אותך עם גורם משפטי שמוכן למכור את מניותיה לציבור. התוכן כאן מיועד למטרות הסברה וחינוך בלבד. ייתכן שחלק מהחברות המפורטות להלן (עדיין) לא נסחרות באופן ציבורי. אין לראות בדף זה כהצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך. עסקאות מתבצעות רק באמצעות עורכי דין ומתווכים מורשים, כנדרש בחוק, ולא ישירות באמצעות חברתנו. פנה לייעוץ משפטי ומיסוי מורשה.