ვადები და პირობები

ბიზნესის დამწყები და პირადი აქტივების დაცვა.

მიიღეთ ინკორპორირებული

ვადები და პირობები

ვებსაიტი წესები და პირობები

ეს წესები და პირობები განაპირობებს ამ ვებ-გვერდის გამოყენებას; ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ მიიღებთ ამ პირობებსა და პირობებს სრულად. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს ან ამ პირობების რომელიმე ნაწილს, თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი.

თქვენ უნდა იყოთ მინიმუმ 18 წლის ასაკიდან ამ ვებსაიტის გამოყენება. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით და ამ პირობებისა და პირობების დაკმაყოფილებით თქვენ ირწმუნებთ და წარმოადგენთ, რომ სულ მცირე, სულ მცირე, 18 წლამდე.

ეს საიტი იყენებს cookies. ამ ვებ-გვერდის გამოყენებით და ამ პირობებისა და პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, თანხმობას ვუცხადებთ ჩვენი კომპანიის მიერ cookies- ის ზოგად კორპორატიული სერვისების კონფიდენციალურობის პოლიტიკის / კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ლიცენზიის გამოყენება საიტი

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, გენერალური კორპორატიული სერვისები, Inc (Nevada Corporation) და / ან მისი ლიცენზიები მოქმედებს კომპანიების ინკორპორირებულ ბრენდზე და აქვთ უფლება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვასა და ვებგვერდზე. ქვემოთ მოყვანილი ლიცენზიის თანახმად, ყველა ეს ინტელექტუალური საკუთრების უფლება დაცულია.

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ჩამოტვირთოთ ქეშირების მიზნები მხოლოდ და ბეჭდვითი გვერდები ან სხვა შინაარსის ნახვა თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, ექვემდებარება შეზღუდვებს ქვემოთ ჩამოთვლილი და სხვაგან ამ პირობების.

Თქვენ არ უნდა ამ ვებ-გვერდისგან (მათ შორის, სხვა ვებ-გვერდზე რეპუბლიკაციის) რეპროდუცირება; ვებ-გვერდიდან გაყიდვის, გაქირავებისა თუ ლიცენზირებული მასალის შესახებ; აჩვენე ნებისმიერი მასალა ვებ-გვერდისგან; რეპროდუცირება, დუბლიკატი, ასლი ან სხვა რამ გამოიყენოს ამ ვებსაიტზე კომერციულ მიზნებზე; რედაქტირება ან სხვაგვარად შეცვალოს ნებისმიერი მასალა ვებგვერდზე; ან გადანაწილება ამ ვებ-გვერდისაგან, გარდა კონტენტისა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, კონკრეტულად და პირდაპირ გამოხატული იქნება გადანაწილებაზე.

სადაც შინაარსი სპეციალურად ხელმისაწვდომი იქნება გადანაწილებისათვის, შეიძლება მხოლოდ გადანაწილდეს გენერალური კორპორატიული სერვისების აღმასრულებელი კომპანიის ნევდა კორპორაციის წერილობითი ნებართვით.

მისაღები გამოყენება

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებ-გვერდი, რომელიც იწვევს ან შეიძლება გამოიწვიოს ვებ-გვერდის დაზიანებას ან ხელმისაწვდომობის ან ხელმისაწვდომობის გაუარესებას; ან რაიმე სახის უკანონო, უკანონო, თაღლითური ან მავნე, ან რაიმე უკანონო, უკანონო, თაღლითური ან მავნე მიზნის ან საქმიანობის შესახებ.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი, რომ გამოიყენოთ ნებისმიერი მასალა, რომელიც შედგება (ან დაკავშირებულია) ნებისმიერი spyware, კომპიუტერული ვირუსი, ტროას ცხენი, ჭია, keystroke logger, rootkit ან სხვა მასალის ასლის, შენახვის, მასპინძლის, გადაცემის, გაგზავნის, მუქარის კომპიუტერული პროგრამა.

თქვენ არ უნდა ჩაატაროთ ნებისმიერი სისტემატური ან ავტომატური მონაცემთა შეგროვების ღონისძიებები (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე scraping, მონაცემების მოპოვება, მონაცემების მოპოვება და მონაცემთა დამუშავება) ან ამ ვებ-გვერდზე გენერალური კორპორატიული სერვისების გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე.

არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი არაკომუნიკაციურ კომერციულ კომუნიკაციებზე გადასვლის ან გაგზავნისთვის.

თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი მარკეტინგის ნებისმიერ მიზნებზე გენერალური კორპორატიული სერვისების წერილობითი თანხმობის გარეშე.

შეზღუდული ძებნა

ამ ვებსაიტის გარკვეული სფეროების ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია. ზოგადი კორპორატიული მომსახურება იტოვებს უფლებას შეზღუდოს ამ ვებსაიტის სხვა სფეროების ხელმისაწვდომობა, ან მართლაც მთელი ეს ვებგვერდი, ზოგადი კორპორატიული სერვისების შეხედულებისამებრ.

თუ გენერალური კორპორატიული სერვისები მოგაწვდით მომხმარებლის ID- ებსა და პაროლს, რათა უზრუნველყოთ ამ ვებსაიტის ან სხვა შინაარსის ან სერვისის შეზღუდული ტერიტორიების წვდომა, უნდა უზრუნველყოთ, რომ მომხმარებლის ID და პაროლი დაცულია კონფიდენციალურად.

ზოგადი კორპორატიული სერვისები შესაძლოა გამორთოთ თქვენი მომხმარებლის ID და პაროლი გენერალური კორპორატიული სერვისების "შეხედულებისამებრ შეხედულებისამებრ ან ახსნა-განმარტების გარეშე.

პროფაილი კონტენტი

ამ წესებსა და პირობებში, "თქვენი მომხმარებლის შინაარსი" ნიშნავს მასალებს (მათ შორის, შეუზღუდავი ტექსტის, სურათების, აუდიო მასალების, ვიდეო მასალების და აუდიოვიზუალური მასალის გარეშე)

თქვენ ზოგადი კორპორატიული სერვისების მიწოდებას ანიჭებთ მსოფლიოში არსებულ ან მომავალ მედიაში გამოყენების, რეპროდუცირება, ადაპტირება, გამოქვეყნება, თარგმნა და გავრცელება თქვენს მომხმარებლის კონტენტზე, რათა არ მოხდეს მსოფლიოში, არარელევანტური, არა-ექსკლუზიური, ჰონორარის თავისუფალი ლიცენზია. თქვენ ასევე მიანიჭეთ ზოგად კორპორაციულ მომსახურებას ამ უფლების ქვე-ლიცენზიის უფლებას და ამ უფლებების დარღვევისთვის მოქმედებას.

თქვენი მომხმარებლის კონტენტი არ უნდა იყოს უკანონო ან უკანონო, არ უნდა დაარღვიოს ნებისმიერი მესამე მხარის კანონიერი უფლებები და არ უნდა იქნეს გამოყენებული იურიდიული მოქმედების წარმოშობა, თუ არა თქვენს წინააღმდეგ ან ზოგად კორპორაციულ მომსახურებას ან მესამე მხარეს (თითოეულ შემთხვევაში ნებისმიერ მოქმედი კანონმდებლობით) .

თქვენ არ უნდა წარმოადგინოთ ნებისმიერი მომხმარებლის კონტენტი ვებსაიტზე, რომელიც არის ან ოდესმე ყოფილა რაიმე საფრთხის ან რეალური სამართალწარმოების ან სხვა მსგავსი საჩივრის საგანი.

ზოგადი კორპორატიული მომსახურება იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან წაშალოს ამ ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი ნებისმიერი მასალა, ან ინახება ზოგადი კორპორატიული სერვისის სერვერებზე ან ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ან გამოქვეყნებული.

ზოგადი კორპორატიული მომსახურების მიუხედავად, ამ პირობებისა და პირობების შესახებ მომხმარებელთა შინაარსთან დაკავშირებით, გენერალური კორპორატიული მომსახურება არ იღებს ვალდებულებას მონიტორინგი გაუწიოს ასეთი შინაარსის გამოქვეყნება ან ამ შინაარსის გამოქვეყნება ამ ვებ-გვერდზე.

გარანტიები არ არის

ეს საიტი არის "როგორც არის" გარეშე ნებისმიერი წარმომადგენლობა ან გარანტია, გამოხატოს ან ნაგულისხმევი. გენერალური კორპორატიული მომსახურება არ წარმოადგენს ამ ვებსაიტზე ან ამ ვებ-გვერდზე მოცემული ინფორმაციისა და მასალების შესახებ წარმომადგენლობებს ან გარანტიებს.

ზემოაღნიშნული პუნქტის ზოგადი განზრახვის გარეშე, გენერალური კორპორატიული მომსახურება არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ეს ვებგვერდი მუდმივად ხელმისაწვდომი ან ხელმისაწვდომი გახდება; ან ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე არის სრული, ნამდვილი, ზუსტი ან არასწორი.

არაფერი ამ ნახვა არ წარმოადგენს, ან იგულისხმება წარმოადგენს, რჩევა ნებისმიერი სახის. თუ რომელიმე იურიდიულ, საგადასახადო, საფინანსო ან სამედიცინო საკითხთან დაკავშირებული რჩევა გჭირდებათ, საჭიროა კონსულტაციები შესაბამისი პროფესიონალი.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვები

გენერალური კორპორატიული მომსახურება არ ექვემდებარება თქვენთვის (ამასთან დაკავშირებით თუ არა საკონტაქტო პირის, ტურისტული კანონის ან სხვაგვარად) კანონმდებლობის შინაარსის, ან გამოყენების, ან სხვაგვარად დაკავშირებით ამ ვებ-გვერდზე:

იმდენად, რამდენადაც ვებგვერდი არის ან არ არის გათვალისწინებული უფასოდ, ნებისმიერი პირდაპირი დანაკარგისთვის;
ნებისმიერი არაპირდაპირი, განსაკუთრებული ან consequential დაკარგვა; ან
შემოსავლის დაკარგვა, შემოსავალი, მოგება ან მოსალოდნელი დანაზოგი, კონტრაქტების დაკარგვა ან საქმიანი ურთიერთობები, რეპუტაციის დაკარგვა ან კეთილგანწყობა, ან დაკარგვა ან კორუფცია ინფორმაციის ან მონაცემების კორუფციისთვის.

პასუხისმგებლობის ეს შეზღუდვები ვრცელდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ზოგადი კორპორატიული მომსახურება პირდაპირ ურჩია პოტენციური ზარალის შესახებ.

გამონაკლისი

ამ ვებ-გვერდის უარყოფის შესახებ არაფერი გამორიცხავს ან არ ზღუდავს კანონით გათვალისწინებულ გარანტიას, რომ გამორიცხავს ან გამორიცხავს უკანონობას; და ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული არაფერი არ გამორიცხავს გენერალურ კორპორაციული სერვისის პასუხისმგებლობას ნებისმიერ შემთხვევაში:

გარდაცვალების ან პირადი დაზიანება გამოწვეულია გენერალური კორპორატიული მომსახურების დაუდევრობით; თაღლითობის ან თაღლითობის მცდელობა ზოგადი კორპორატიული სერვისების ნაწილში; ან საკითხი, რომელიც იქნება უკანონო ან უკანონო, ზოგადი კორპორატიული მომსახურებისათვის გამორიცხავს ან ზღუდავს, ან ცდილობს, გამოიტანოს ან შეზღუდა მისი პასუხისმგებლობა.

გონივრულობა

ამ საიტის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ ვებ-გვერდზე პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და შეზღუდვები გონივრულია.

თუ არ ფიქრობთ, რომ ისინი გონივრულია, ამ ვებ-გვერდის გამოყენება არ უნდა გამოიყენოთ.

სხვა მხარეები

თქვენ ეთანხმებით, რომ, როგორც პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირი, გენერალური კორპორატიული მომსახურება, Inc, Nevada კორპორაცია, აქვს ინტერესი შეზღუდვის პირადი პასუხისმგებლობის მისი ოფიცრები და თანამშრომლები. თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენ არ მოუტანს რაიმე პრეტენზიას პირადად გენერალური კორპორატიული სერვისების თანამშრომლების, დირექტორების ან თანამშრომლების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია ვებ-გვერდთან დაკავშირებით დაზარალებულ დანაკარგებთან დაკავშირებით.

ზემოაღნიშნული პუნქტისთვის ზიანის მიყენების გარეშე, თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული გარანტიებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვები ხელს შეუწყობს გენერალური კორპორატიული სერვისების თანამშრომლებს, თანამშრომლებს, აგენტებს, შვილობილი კომპანიების, მემკვიდრეების, ასიგნებების და ქვეკონტრაქტორების, აგრეთვე ზოგადი კორპორატიული სერვისების, იმეილი

უფლებამოსილი დებულებები

თუ ამ ვებ-გვერდის ნებისმიერი დებულების დებულება ან არის აღმოჩენილი, შეუძლებელია მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც გავლენას არ მოახდენს ამ ვებ-საიტის სხვა დებულებების შესრულებაზე.

კომპენსაცია

გენერალურ კორპორაციულ მომსახურებაზე გადიან და შეასრულებთ გენერალურ კორპორაციულ მომსახურებაზე გაწეული დანაკარგების, ზიანის, ხარჯების, ვალდებულებისა და ხარჯების ანაზღაურებას (მათ შორის, იურიდიული ხარჯების შეზღუდვის გარეშე და ზოგადი კორპორატიული სერვისების მიერ გადახდილი ნებისმიერი თანხა მესამე მხარისათვის საჩივრის ან დავის გადაწყვეტისას გენერალური კორპორატიული მომსახურების იურიდიული მრჩევლების რჩევა) ან რაიმე დარღვევის შედეგად წარმოქმნილი ზოგადი კორპორატიული სერვისების მიერ ამ პირობებისა და პირობების ნებისმიერი დებულების გამო, ან წარმოქმნილი ნებისმიერი საჩივრის საფუძველზე, რომლითაც დაარღვია ამ პირობების ნებისმიერი დებულება პირობები.

ამ პირობებისა და პირობების დარღვევები

ზოგადი კორპორატიული მომსახურების სხვა პირობები ამ პირობებისა და პირობების დარღვევის გარეშე, თუ ამ წესებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გენერალურ კორპორაციულ სამსახურს შეუძლია განახორციელოს ისეთი ქმედება, როგორც გენერალური კორპორატიული სერვისები მიიჩნევს, რომ დარღვევასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა, მათ შორის, ნახვა, აკრძალვის თქვენ წვდომის ნახვა, ბლოკირება კომპიუტერები თქვენი IP მისამართი გამოყენებით ვებგვერდზე, დაუკავშირდით თქვენი ინტერნეტ მომსახურების მიმწოდებლის მოითხოვოს, რომ ისინი დაბლოკოს თქვენი ხელმისაწვდომობის ნახვა და / ან წარუდგინოს სასამართლო პროცესი თქვენ წინააღმდეგ.

მრავალფეროვნება

ზოგადი კორპორატიული სერვისები ამ ვადები და პირობები დროდადრო გადასინჯავს. შესწორებული ვადები და პირობები ვრცელდება ამ ვებ-გვერდის გამოყენებისათვის ამ ვებგვერდზე შესწორებული პირობების გამოქვეყნების დღიდან. გთხოვთ, შეამოწმოთ ეს გვერდი რეგულარულად იმისთვის, რომ გაეცნოთ მიმდინარე ვერსიას.

დავალება

ზოგადი კორპორატიული მომსახურება შეიძლება გადასცეს, ქვეკონტრაქტს ან სხვაგვარად გაუმკლავდეს ზოგად კორპორატიული სერვისის უფლებებს ან / და ამ პირობების შესაბამისად ვალდებულებებს თქვენს შესახებ შეტყობინების გარეშე ან თქვენი თანხმობის გარეშე.

თქვენ არ გადასცეთ, ქვეკონტრაქტი ან სხვაგვარად გაუმკლავდეთ თქვენს უფლებებსა და / ან ვალდებულებებს ამ პირობების შესაბამისად.

Severability

თუ ამ პირობებისა და პირობების დებულება განისაზღვრება ნებისმიერი სასამართლოსა და სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ უკანონო ან / და შეუძლებელი, სხვა დებულებები გაგრძელდება. თუ რაიმე უკანონო ან / და დაუსაბუთებელი დებულება იქნება კანონიერი ან აღსასრულებელი, თუ ნაწილი წაიშლება, ეს ნაწილი წაიშლება, ხოლო დანარჩენი დებულება გაგრძელდება.

მთლიანად შეთანხმება

ეს პირობები წარმოადგენს ამ ვებ-გვერდის გამოყენებისას თქვენსა და გენერალურ კორპორაციულ სერვისებს შორის არსებულ შეთანხმებას და ამ ვებ-გვერდის გამოყენების ყველა წინა შეთანხმებას.

სამართალი და იურისდიქცია

ეს წესები და პირობები რეგულირდება და გაითვალისწინებს ფლორიდის კანონების შესაბამისად და ნებისმიერი პირობები, რომლებიც ეხება ამ პირობებსა და პირობებს, უნდა ექვემდებარებოდეს ბროდორდის, ფლორიდის ფარგლებში არსებულ სასამართლოს ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

რეგისტრაცია და ავტორიზაცია

ზოგადი კორპორატიული მომსახურების დეტალები

გენერალური კორპორატიული სერვისების სრული სახელია გენერალური კორპორატიული მომსახურება, იმეილი

გენერალური კორპორატიული მომსახურება რეგისტრირებულია ნევადაში.

გენერალური კორპორატიული სერვისების რეგისტრირებული მისამართია: 701 S Carson St., ქ. კარნონის ქალაქი, NV 200

მისი საფოსტო მისამართია 23638 Lyons Ave. # 2, სანტა კლაარიტა, CA 223.

შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ გენერალურ კორპორატიულ სერვისებს ელ.ფოსტით, ელ.ფოსტით, ელ.ფოსტაზე.

მოითხოვეთ უფასო ინფორმაცია