S Corporation Election

ບໍລິການປ້ອງກັນຊັບສິນຂອງທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນແລະສ່ວນບຸກຄົນ.

Get Incorporated

S Corporation Election

IRS Form 2553, Sub Chapter S Corporation ການບໍລິການຈັດການເລືອກຕັ້ງແລະການບໍລິການຍື່ນເອກະສານມີໃຫ້ບໍລິການ. ມີຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານເວລາທີ່ຕ້ອງຍື່ນຫຼັງຈາກປະກອບເຂົ້າແລະ ສຳ ລັບປີງົບປະມານ ສຳ ລັບບໍລິສັດທີ່ມີຢູ່. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການກຽມຕົວ S Corporation.

ແບບຟອມບໍລິສັດ S

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ IRS Form 2553 ໄດ້ທີ່ນີ້: S Corporation ສະ ໝັກ