S Corporation vēlēšanas

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un personisko aktīvu aizsardzības pakalpojumi.

Get Incorporated

S Corporation vēlēšanas

IRS veidlapa 2553, apakšnodaļa S Korporācija Vēlēšanu pieteikuma sagatavošana un iesniegšana ir pieejama. Ir jāievieš laika ierobežojumi, kas nepieciešami, lai iekļautu esošos korporācijas un fiskālos gadus. Lūdzu, sazinieties ar speciālistu, lai palīdzētu jums ar S Corporation sagatavošanu.

S Corporation veidlapa

IRS veidlapu 2553 varat lejupielādēt šeit: S Corporation pieteikums