Noteikumi Un Nosacījumi

Uzņēmējdarbības uzsākšanas un personisko aktīvu aizsardzības pakalpojumi.

Get Incorporated

Noteikumi Un Nosacījumi

Tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu; izmantojot šo vietni, jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem vai kādu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni.

Lai izmantotu šo vietni, jums jābūt vismaz 18 gadu vecumam. Izmantojot šo vietni un piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs garantējat un apliecināt, ka esat vismaz 18 gadu vecs.

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Izmantojot šo tīmekļa vietni un piekrītot šiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs piekrītat mūsu uzņēmuma sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar Vispārējās korporatīvo pakalpojumu konfidencialitātes politikas / sīkfailu politikas noteikumiem.

Licence izmantot vietni

Ja vien nav norādīts citādi, General Corporate Services, Inc. (Nevada korporācija) un / vai tās licences devēji pārvalda uzņēmumu reģistrēto zīmolu un viņiem ir tiesības uz intelektuālā īpašuma tiesībām tīmekļa vietnē un materiālos tīmekļa vietnē. Saskaņā ar tālāk norādīto licenci visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības ir rezervētas.

Jūs varat apskatīt, lejupielādēt tikai kešatmiņas nolūkos un izdrukāt lapas vai citu saturu no tīmekļa vietnes personiskai lietošanai, ievērojot ierobežojumus, kas izklāstīti tālāk un citur šajos noteikumos un noteikumos.

Tu nedrīksti atkārtoti publicējiet materiālu no šīs tīmekļa vietnes (ieskaitot atkārtotu publicēšanu citā tīmekļa vietnē); pārdot, iznomāt vai apakšlicences materiālus no tīmekļa vietnes; publiskot jebkuru tīmekļa vietnes materiālu; reproducēt, dublēt, kopēt vai citādi izmantot materiālus šajā tīmekļa vietnē komerciāliem mērķiem; rediģēt vai citādi pārveidot jebkuru tīmekļa vietnes materiālu; vai pārdalīt materiālus no šīs tīmekļa vietnes, izņemot saturu, ja tāds ir, kas ir īpaši un skaidri pieejams pārdalīšanai.

Ja saturs ir īpaši pieejams pārdalīšanai, to var pārdalīt tikai ar General Corporate Services, Inc., Nevada korporācijas, izpildvaras rakstisku atļauju.

Pieņemama lietošana

Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni nekādā veidā, kas izraisa vai var izraisīt tīmekļa vietnes bojājumus vai tīmekļa vietnes pieejamības vai pieejamības traucējumus; vai jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs, nelikumīgs, krāpniecisks vai kaitīgs, vai saistībā ar nelikumīgu, nelikumīgu, krāpniecisku vai kaitīgu mērķi vai darbību.

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni, lai kopētu, uzglabātu, izvietotu, pārsūtītu, nosūtītu, lietotu, publicētu vai izplatītu jebkādus materiālus, kas sastāv no (vai ir saistīti) ar spiegprogrammatūru, datoru vīrusu, Trojas zirgu, tārpu, taustiņsitiena reģistrētāju, rootkit vai citiem ļaunprātīga datora programmatūra.

Jūs nedrīkstat veikt nekādas sistemātiskas vai automatizētas datu vākšanas darbības (tostarp bez ierobežojumiem, datu ieguve, datu ieguve un datu ievākšana) šajā mājas lapā vai saistībā ar to, bez vispārējas korporatīvo pakalpojumu rakstiskas piekrišanas.

Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni, lai nosūtītu vai nosūtītu nevēlamus komerciālus paziņojumus.

Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni jebkādiem ar tirdzniecību saistītiem mērķiem bez vispārējas korporatīvo pakalpojumu rakstiskas piekrišanas.

Ierobežota piekļuve

Piekļuve noteiktām šīs vietnes vietām ir ierobežota. Vispārējie korporatīvie pakalpojumi patur tiesības ierobežot piekļuvi citām šīs tīmekļa vietnes vietām vai pat visai vietnei, izmantojot vispārējo korporatīvo pakalpojumu rīcības brīvību.

Ja Vispārējie korporatīvie pakalpojumi sniedz jums lietotāja ID un paroli, lai jūs varētu piekļūt ierobežotām vietnēm šajā tīmekļa vietnē vai citā saturā vai pakalpojumos, jums jānodrošina, ka lietotāja ID un parole tiek saglabāta konfidenciāli.

Vispārējie korporatīvie pakalpojumi var atspējot jūsu lietotāja ID un paroli vispārējā korporatīvo pakalpojumu vienīgā rīcības brīvībā bez iepriekšēja brīdinājuma vai paskaidrojuma.

Lietotāja saturs

Šajos noteikumos “jūsu lietotāja saturs” ir materiāls (ieskaitot bez ierobežojumiem tekstu, attēlus, audio materiālus, video materiālus un audiovizuālus materiālus), ko jūs iesniedzat šai tīmekļa vietnei jebkādiem mērķiem.

Jūs piešķirat General Corporate Services globālu, neatsaucamu, bez ekskluzīvu, bezatlīdzības licenci lietot, pavairot, pielāgot, publicēt, tulkot un izplatīt savu lietotāja saturu jebkurā esošajā vai nākotnes medijā. Jūs arī piešķirat Vispārējiem korporatīvajiem pakalpojumiem tiesības sub-licencēt šīs tiesības un tiesības celt prasību par šo tiesību pārkāpumu.

Jūsu lietotāja saturs nedrīkst būt nelikumīgs vai nelikumīgs, nedrīkst būt pretrunā ar trešo personu likumīgajām tiesībām, un tas nedrīkst būt par pamatu tiesvedībai pret jums vai vispārējiem korporatīvajiem pakalpojumiem vai trešai personai (katrā gadījumā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem) .

Jūs nedrīkstat iesniegt nevienu lietotāja saturu tīmekļa vietnei, kas ir vai ir bijusi jebkāda apdraudēta vai faktiska tiesvedība vai cita līdzīga sūdzība.

Vispārējie korporatīvie pakalpojumi patur tiesības rediģēt vai noņemt jebkādus materiālus, kas iesniegti šai tīmekļa vietnei vai glabāti vispārējo korporatīvo pakalpojumu serveros, vai izvietoti vai publicēti šajā tīmekļa vietnē.

Neskatoties uz vispārējo korporatīvo pakalpojumu tiesībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz lietotāja saturu, Vispārējie korporatīvie pakalpojumi neuzņemas uzraudzīt šāda satura iesniegšanu vai šāda satura publicēšanu šajā tīmekļa vietnē.

Nav garantiju

Šī tīmekļa vietne tiek nodrošināta „kā tas ir” bez jebkādām izteiktajām vai netiešām garantijām. Vispārējie korporatīvie pakalpojumi nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo tīmekļa vietni vai šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju un materiāliem.

Neskarot iepriekš minētā punkta vispārējo raksturu, Vispārējie korporatīvie pakalpojumi negarantē, ka šī tīmekļa vietne būs pastāvīgi pieejama vai vispār pieejama; vai informācija šajā tīmekļa vietnē ir pilnīga, patiesa, precīza vai maldinoša.

Nekas šajā tīmekļa vietnē nekādā veidā nesniedz vai nav domāts. Ja jums ir nepieciešams padoms saistībā ar jebkuru juridisku, nodokļu, finanšu vai medicīnisku jautājumu, jums jākonsultējas ar atbilstošu speciālistu.

Atbildības ierobežojumi

Vispārējie korporatīvie pakalpojumi nebūs atbildīgi jums (vai nu saskaņā ar kontaktu likumu, tiesību aktiem par spīdzināšanu vai citādi) saistībā ar šīs vietnes saturu vai izmantošanu vai kā citādi saistībā ar šo vietni:

tiktāl, ciktāl tīmekļa vietne ir bez maksas vai bez maksas, par jebkādiem tiešiem zaudējumiem;
par netiešiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem; vai
par jebkādiem uzņēmējdarbības zaudējumiem, ieņēmumu zaudējumiem, ienākumiem, peļņu vai gaidāmo ietaupījumu, līgumu vai darījumu attiecību zaudēšanu, reputācijas vai nemateriālās vērtības zaudēšanu, informācijas vai datu zudumu vai korupciju.

Šie atbildības ierobežojumi ir piemērojami pat tad, ja General Corporate Services ir skaidri informēts par iespējamo zaudējumu.

Izņēmumi

Nekas šajā tīmekļa vietnes atrunā neizslēdz vai neierobežos nekādas likumā noteiktās garantijas, ka būtu nelikumīgi izslēgt vai ierobežot; un nekas šajā tīmekļa vietnes atrunā neizslēdz vai neierobežos vispārējo korporatīvo pakalpojumu atbildību attiecībā uz:

nāves vai miesas bojājumu, ko izraisījusi vispārējo korporatīvo pakalpojumu nolaidība; krāpšana vai krāpnieciska vispārējo korporatīvo pakalpojumu sniegšana; vai jautājums, kas vispārējiem korporatīvajiem pakalpojumiem būtu nelikumīgi vai nelikumīgi izslēgt vai ierobežot vai mēģināt izslēgt vai ierobežot savu atbildību.

Saprātīgums

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļa vietnē noteiktās atbildības atrunas un atbildības ierobežojumi ir pamatoti.

Ja jūs nedomājat, ka tie ir saprātīgi, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni.

Citas puses

Jūs piekrītat, ka Nevada korporācija General Corporate Services, Inc. kā atbildības ierobežojoša vienība ir ieinteresēta ierobežot savu darbinieku un darbinieku personisko atbildību. Jūs piekrītat, ka personīgi neiesniegsiet prasību pret General Corporate Services darbiniekiem, direktoriem vai darbiniekiem par zaudējumiem, kas jums radušies saistībā ar vietni.

Neskarot iepriekšējo punktu, jūs piekrītat, ka garantiju un atbildības ierobežojumi, kas norādīti šajā tīmekļa vietnes atrunā, aizsargās Vispārējo korporatīvo pakalpojumu darbiniekus, darbiniekus, aģentus, meitasuzņēmumus, tiesību pārņēmējus, norīkojumus un apakšuzņēmējus, kā arī vispārējos korporatīvos pakalpojumus, Inc

Neizpildāmi noteikumi

Ja kāds no šīs tīmekļa vietnes noteikumiem par atrunu ir vai tiek atzīts par neizpildāmu saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tas neietekmēs citu šīs tīmekļa vietnes atrunu noteikumu izpildāmību.

Atlīdzība

Ar šo jūs atlīdzināt vispārējos korporatīvos pakalpojumus un apņematies atlīdzināt vispārējos korporatīvos pakalpojumus par zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām, saistībām un izdevumiem (ieskaitot bez ierobežojumiem juridiskos izdevumus un visas summas, ko ģenerālkorporatīvie pakalpojumi maksā trešai pusei, lai nokārtotu prasību vai strīdu) pēc vispārējo korporatīvo pakalpojumu juridisko konsultantu ieteikumiem), kas radušies vai ir cietuši vispārīgajiem korporatīvajiem pakalpojumiem, ja jūs esat pārkāpis šos noteikumus un nosacījumus vai esat cēlies no jebkādām pretenzijām, ka esat pārkāpis kādu no šiem noteikumiem un nosacījumus.

Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Neskarot vispārējo korporatīvo pakalpojumu citas tiesības, kas noteiktas šajos noteikumos un nosacījumos, ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus, vispārējie korporatīvie pakalpojumi var veikt tādas darbības, kuras General Corporate Services uzskata par piemērotām, lai risinātu šo pārkāpumu, tostarp apturēt jūsu piekļuvi vietne, aizliedzot jums piekļūt vietnei, bloķējot datoriem, kas izmanto jūsu IP adresi, piekļuvi vietnei, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai pieprasītu, lai viņi bloķētu jūsu piekļuvi vietnei un / vai ierosinātu tiesvedību pret jums.

Variācija

Vispārējie korporatīvie pakalpojumi laiku pa laikam var pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus. Pārskatītie noteikumi un nosacījumi attieksies uz šīs tīmekļa vietnes lietošanu no datuma, kad šajā vietnē tiks publicēti pārskatītie noteikumi un nosacījumi. Lūdzu, regulāri pārbaudiet šo lapu, lai pārliecinātos, ka esat pazīstams ar pašreizējo versiju.

Uzdevums

Vispārējie korporatīvie pakalpojumi var nodot, slēgt apakšlīgumus vai kā citādi rīkoties ar vispārējo korporatīvo pakalpojumu tiesībām un / vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, par to nepaziņojot vai nesaņemot jūsu piekrišanu.

Jūs nedrīkstat nodot, apakšlīgumus vai citādi rīkoties ar savām tiesībām un / vai saistībām saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nošķirtība

Ja kāda no šiem noteikumiem un nosacījumiem kādu tiesu vai citu kompetentu iestādi ir atzinusi par nelikumīgu un / vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā. Ja kāds nelikumīgs un / vai neizpildāms noteikums būtu likumīgs vai izpildāms, ja daļa no tā tiktu svītrota, šī daļa tiks uzskatīta par izdzēstu, un pārējais noteikums paliks spēkā.

Pilnīga vienošanās

Šie noteikumi un nosacījumi veido visu līgumu starp jums un Vispārējiem korporatīvajiem pakalpojumiem attiecībā uz šīs vietnes izmantošanu, un tie aizstāj visus iepriekšējos līgumus par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu.

Likumi un jurisdikcija

Šos noteikumus un nosacījumus regulēs un interpretēs saskaņā ar Floridas likumiem, un visi strīdi, kas saistīti ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, būs ekskluzīvā tiesu jurisdikcijā Braundas apgabalā, Floridā.

Reģistrācijas un atļaujas

Vispārīga informācija par korporatīvajiem pakalpojumiem

Vispārīgo korporatīvo pakalpojumu pilns nosaukums ir General Corporate Services, Inc.

General Corporate Services ir reģistrēts Nevadas štatā.

Uzņēmuma General Corporate Services juridiskā adrese ir 701 S Carson St., Ste. 200, Karsonsitija, NV 89701

Tā pasta adrese ir 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, Kalifornija 91321.

Jūs varat sazināties ar vispārējiem korporatīvajiem dienestiem pa e-pastu info@companiesinc.com.

Pieprasiet bezmaksas informāciju