Членови на распаѓање

Услуги за стартување на нови бизниси и услуги за заштита на лични средства.

Добијте инкорпорирани

Членови на распаѓање

А корпорација или ДОО мора да поднесе сертификати или статии на распаѓање со државата со цел да го прекине постоењето на компанијата. Компаниите Инкорпорирани ќе ви помогнат во поднесувањето на овие документи во било која од државите 50 и некои странски локации.

Продадете ја вашата корпорација / компанија

Во некои случаи, постоењето на вашата корпорација може да се користи од страна на поединци кои бараат да се вклучат една стара компанија. Компании Инкорпорирани може да ги купите вашата компанија од вас за котација во нашиот каталог на стари компании. Контактирајте со нас денес за да видите дали се квалификувате да купите бизнис.