Сервисот за регистрирани агенти

Услуги за стартување на нови бизниси и услуги за заштита на лични средства.

Добијте инкорпорирани

Сервисот за регистрирани агенти

Регистриран агент е законски побаран од страна на корпорација или друштво со ограничена одговорност во речиси сите јурисдикции. Регистрираниот агент прифаќа официјални документи и може да помогне да се осигура дека одредени документи се поднесени за да се задржи компанијата во добра состојба. Како таква, регистрираниот агент треба да биде достапен на физичката адреса наведена во јавните записи од 9 до 5 pm во работните денови. Компании Инкорпориран нуди регистрирани агенциски услуги во сите педесет држави и неколку странски локации. Ве молиме контактирајте со соработник за да дознаете повеќе за оваа услуга. Во повеќето јурисдикции законски се бара регистрирани агенти.

Компании Инкорпорирани нуди бесплатна услуга за регистрирани агенти со сите инкционирани пакети за првата година.