Правила и услови

Услуги за стартување на нови бизниси и услуги за заштита на лични средства.

Добијте инкорпорирани

Правила и услови

УСЛОВИ И УСЛОВИ НА ВЕБСАЈТОТ

Овие услови и услови регулираат вашето користење на оваа веб-страница; со користење на оваа веб-страница, ги прифаќате овие услови во целост. Ако не се согласувате со овие одредби и услови или некој дел од овие услови и услови, не смеете да го користите овој веб-сајт.

Морате да имате најмалку 18 години да го користите овој веб-сајт. Со користење на оваа веб-страница и со договарање на овие услови и услови за кои гарантирате и претставуваат дека сте најмалку 18 години.

Оваа веб-страница користи колачиња. Со користење на оваа веб-страница и согласувајќи се со овие услови, вие се согласувате со употребата на колачиња на нашата компанија во согласност со условите на Политиката за приватност на политиките / колачињата.

Лиценца за користење на веб-страница

Освен ако не е поинаку наведено, General Corporate Services, Inc (корпорација Невада) и / или нејзините даватели на лиценци работат со брендот Companies Incorporated и имаат права на правата на интелектуална сопственост на веб-страницата и материјалот на веб-страницата. Предмет на лиценцата подолу, сите овие права на интелектуална сопственост се задржани.

Можете да ги гледате, да ги преземате само за целите на кеширање и да печатите страници или друга содржина од веб-страницата за ваша лична употреба, предмет на ограничувањата утврдени подолу и на други места во овие услови и услови.

Не смеете објавување на материјали од оваа веб-страница (вклучувајќи републикација на друга веб-страница); продажба, изнајмување или под-лиценца материјал од веб-сајтот; јавно да покаже кој било материјал од веб-страницата; репродукција, копирање, копирање или на друг начин искористување на материјал на оваа веб-страница за комерцијална цел; уредувајте или на друг начин менувате било каков материјал на веб-страницата; или да редистрибуирате материјал од оваа веб-страница, освен за содржината, доколку ја има, конкретно и изрично достапна за прераспределба.

Онаму каде што содржината е посебно достапна за редистрибуција, таа може да се прераспределува со писмена дозвола од извршен директор на General Corporate Services, Inc од корпорацијата Невада.

Прифатлива употреба

Не смеете да го користите овој веб-сајт на кој било начин што предизвикува или може да предизвика штета на веб страната или оштетување на достапноста или достапноста на веб-страницата; или на било кој начин што е незаконско, нелегално, лажно или штетно или во врска со каква било незаконска, незаконска, измамлива или штетна намера или активност.

Вие не мора да го користите овој веб-сајт да го умножувате, продавница, домаќин, пренесува, испрати, повторна употреба, објавува или дистрибуира било каков материјал кој се состои од (или се поврзани со) било шпионски софтвер, компјутерски вируси, тројански коњи, црви, удар дрвосечач, rootkit или други малициозен компјутерски софтвер.

Вие не смеете да спроведувате никакви систематски или автоматски активности за собирање податоци (вклучувајќи без ограничување стругање, податоци за рударство, извлекување податоци и собирање на податоци) на или во врска со оваа веб-страница без јасна писмена согласност од Генералниот Корпорациски Услуги.

Не смеете да го користите овој веб-сајт за пренос или испраќање на несакани комерцијални комуникации.

Не смеете да го користите овој веб-сајт за никакви цели поврзани со маркетингот без јасна писмена согласност од Генералниот Корпорациски Услуги.

Ограничен пристап

Пристапот до одредени области на оваа веб-страница е ограничен. Општите корпоративни услуги го задржува правото да го ограничи пристапот до други области на оваа веб-страница, или навистина целата оваа веб-страница, во дискреција на Општи корпорации.

Ако Општи корпоративни услуги ви обезбедат корисничко име и лозинка за да ви овозможи да пристапите до ограничени области на оваа веб-страница или друга содржина или услуги, мора да бидете сигурни дека корисничкото име и лозинка се чуваат во доверливост.

Општи Корпоративни Услуги може да го оневозможат Вашето корисничко име и лозинка во единствена дискреција на Општи Корпоративни Услуги без претходна најава или објаснување.

Кориснички содржини

Во овие услови и услови, "вашата корисничка содржина" значи материјал (вклучувајќи без ограничување текст, слики, аудио материјал, видео материјал и аудио-визуелен материјал) што го поднесувате на оваа веб-страница, за која било цел.

Вие им давате на Генералниот Корпорациски Услуги светска, неотповиклива, неисклучива лиценца за авторски права за користење, репродукција, прилагодување, објавување, преведување и дистрибуирање на вашата корисничка содржина во било кој постоечки или иден медиум. Исто така, на Општиот Корпорациски Услуги им давате право на подлиценцирање на овие права, како и право да поднесете тужба за прекршување на овие права.

Вашата корисничка содржина не смее да биде незаконска или незаконска, не смее да ги повредува законските права на трети лица и не смее да биде во можност да предизвика правно дејство против вас или општите корпоративни услуги или трето лице (во секој случај според кој било применлив закон) .

Не смеете да поднесете никаква корисничка содржина на веб страната која е или некогаш била предмет на закани или актуелни правни постапки или друга слична жалба.

Општи Корпорациски Услуги го задржува правото да ги уредува или отстранува материјалите доставени до оваа веб-страница или да се складира на сервери на Општи Корпоративни Услуги или да биде хостиран или објавен на оваа веб-страница.

Без оглед на основните права на Корпоративни Услуги според овие услови и услови во однос на корисничката содржина, Општи Корпоративни Услуги не преземаат обврска да го следат доставувањето на таквата содржина или објавувањето на таквата содржина на оваа веб-страница.

Нема гаранции

Оваа веб-страница е дадена "како што е" без никакви претстави или гаранции, изразени или имплицирани. Општи корпоративни услуги не прави никакви претстави или гаранции во врска со оваа веб-страница или информациите и материјалите што се дадени на оваа веб-страница.

Без оглед на општоста на претходниот став, Општи корпоративни услуги не гарантира дека оваа веб-страница ќе биде постојано достапна или воопшто достапна; или информациите на оваа веб-страница се целосни, вистинити, точни или не-погрешни.

Ништо на оваа веб-страница не претставува или е наменето да претставува, совет од кој било вид. Ако ви треба совет во врска со било какви правни, даночни, финансиски или медицински прашања, треба да се консултирате со соодветен професионалец.

Ограничувања на одговорноста

Општите корпоративни услуги нема да бидат одговорни за вас (без разлика дали според законот за контакт, законот за прекршоци или на друг начин) во однос на содржината или користењето или на друг начин во врска со оваа веб-страница:

до степен до кој веб-сајтот е или не е обезбеден бесплатно, за било каква директна загуба;
за било каква индиректна, посебна или последователна загуба; или
за било какви деловни загуби, губење на приходи, приходи, добивки или очекувани заштеди, губење на договори или деловни односи, губење репутација или гудвил или загуба или корупција на информации или податоци.

Овие ограничувања на одговорност се применуваат дури и ако Општиот корпоративен сервис е изрично советуван за потенцијалната загуба.

исклучоци

Ништо во ова одрекување од веб-страница нема да ја исклучи или ограничи гаранцијата која е наложена со закон, дека би било незаконски да се исклучи или ограничи; и ништо во овој отказ од веб-страница нема да ја исклучи или ограничи одговорноста на Генералниот Корпорациски Услуги во врска со било која:

смрт или лична повреда предизвикана од небрежност на Генералниот Корпорациски Услуги; измама или погрешно погрешно толкување од страна на Општи корпоративни услуги; или прашање кое би било незаконски или незаконски за општите корпоративни услуги да се исклучат или ограничат, или да се обиде или настојува да ја исклучи или ограничи својата одговорност.

Разумноста

Со користење на оваа веб-страница, се согласувате дека исклучоците и ограничувањата на одговорноста утврдени во ова одрекување од веб-страница се разумни.

Ако не мислите дека се разумни, не смеете да го користите овој веб-сајт.

Други партии

Вие прифаќате дека како ентитет за ограничување на обврските, General Corporate Services, Inc., корпорација Невада, има интерес да ја ограничи личната одговорност на своите службеници и вработени. Вие се согласувате дека нема да поднесете никакво барање лично против офицери, директори или вработени на Генералниот Корпорациски Услуги во однос на загубите што ги имате во врска со веб-страницата.

Без да е во спротивност со претходниот став, вие се согласувате дека ограничувањата на гаранциите и одговорностите наведени во ова одрекување од веб страната ќе ги штитат службениците, вработените, агентите, подружниците, наследниците, доделувачите и подизведувачите на Генералниот Корпорациски Услуги, како и Општи Корпоративни Услуги, Inc.

Неспроведливи одредби

Ако било која одредба од ова отстапување на веб-страницата е или се смета дека не може да се примени според важечкиот закон, тоа нема да влијае на спроведливоста на другите одредби од ова одрекување на веб-страницата.

Обештетување

Со ова сте ги обештетите општите корпоративни услуги и се обврзувате да ги обештетите општите корпоративни услуги од било какви загуби, штети, трошоци, обврски и трошоци (вклучувајќи без ограничување правни трошоци и сите износи платени од страна на Општи Корпоративни Услуги на трето лице во решавањето на побарувањето или спорот по совет на правни советници на Генералниот Корпорациски Услуги) направени или претрпени од страна на Општи Корпоративни Услуги кои произлегуваат од било какво кршење на ваша страна од која било одредба од овие услови и / или кои произлегуваат од било кое тврдење дека сте ги прекршиле одредбите од овие услови и Услови.

Прекршување на овие Услови и правила

Без да е во спротивност со другите права на Општи Корпоративни Услуги според овие услови и услови, ако ги прекршите овие услови на било кој начин, Општи Корпоративни Услуги може да преземат такво дејство како Општи Корпоративни Услуги смета дека е соодветно да се справи со прекршокот, вклучувајќи го и прекинувањето на вашиот пристап до веб-страница, забранувајќи пристап до веб страната, блокирање на компјутери со користење на вашата IP адреса од пристап до веб-страницата, контактирање на вашиот интернет-провајдер за да побарате да го блокираат вашиот пристап до веб страната и / или да покренат судски постапки против вас.

Варијација

Општи корпорации може да ги ревидира овие услови од време на време. Ревидираните услови и услови ќе важат за користење на оваа веб-страница од денот на објавувањето на ревидираните услови на оваа веб-страница. Ве молиме проверете ја оваа страница редовно за да бидете сигурни дека сте запознаени со тековната верзија.

Задача

Општи Корпоративни Услуги може да пренесат, под-договор или на друг начин да се справат со правата и / или обврските на Општи Корпоративни Услуги според овие услови и услови без да ве известат или да добиете согласност.

Вие не смеете да пренесувате, под-договор или на друг начин да се занимавате со вашите права и / или обврски според овие услови и услови.

Одделно

Доколку одредбата од овие услови е определена од кој било суд или друг надлежен орган да биде незаконска и / или неспроведлива, другите одредби ќе продолжат да важат. Доколку некоја незаконска и / или неспроведлива одредба би била законска или извршна ако дел од него се избриша, тој дел ќе се смета дека е избришан, а остатокот од одредбата ќе продолжи да важи.

Целиот договор

Овие рокови и услови го сочинуваат целиот договор помеѓу Вас и Генералниот Корпорациски Услуги во врска со Вашата употреба на оваа веб-страница и ги надминуваат сите претходни договори во врска со Вашето користење на оваа веб-страница.

Закон и надлежност

Овие услови и услови ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Флорида, и сите спорови во врска со овие услови ќе бидат предмет на ексклузивна надлежност на судовите во округот Broward County, Флорида.

Регистрации и овластувања

Детали за општи корпорации

Целосното име на Генералниот Корпорациски Услуги е Општи Корпоративни Услуги, Inc.

Општите корпоративни услуги се регистрирани во Невада.

Регистрирана адреса на Генералниот Корпорациски Услуги е 701 S Carson St., Ste. 200, Карсон Сити, NV 89701

Нејзината поштенска адреса е 23638 Lyons Ave. #223, Санта Кларита, CA 91321.

Можете да контактирате со Општи корпоративни услуги преку е-пошта до info@companiesinc.com.

Побарајте бесплатни информации