Сайн чанарын гэрчилгээ

Бизнес эхлүүлэх, хувийн өмчийг хамгаалах үйлчилгээ.

Оролцох

Сайн чанарын гэрчилгээ

Зөвшөөрлийн гэрчилгээ эсвэл Сайн чанарын гэрчилгээ нь тухайн компани нь тодорхой мужид орсон, өргөдөл, бүртгэлийн бүх шаардлагатай төлбөрийг төлсөн, улсаас бизнес эрхлэх эрх олгосон албан ёсны баримт бичиг юм. Бүртгэгдсэн компаниуд тавин улсын аль ч улсын сайн чанарын гэрчилгээг авах боломжтой.