EIN дугаар

Бизнес эхлүүлэх, хувийн өмчийг хамгаалах үйлчилгээ.

Оролцох

EIN дугаар

Холбооны татварын тодорхойлолтын дугаарыг (TIN эсвэл татварын үнэмлэх), ажил олгогчийн нэрийн дугаар (EIN) -ыг дотоод орлогын албанд өргөдөл гаргах замаар авах ёстой. Хэрэв компани нь банкинд данс нээлгэх, ажилчдад татвар ногдуулах, ажилчдыг хөлслөх, итгэлцэл бий болгох, үйл ажиллагаа эрхлэх бизнес худалдан авах, компанийн нэр солих эсвэл байгууллагын хэлбэрийг өөрчлөх гэж байгаа бол энэ дугаарыг оруулах шаардлагатай болно.

Анкет бэлтгэх

Нэгдсэн компаниуд татварын дугаараа авахад ашигласан IRS маягтыг бэлтгэхэд тань туслах болно.

Татварын үнэмлэхээ авах

Бүртгэгдсэн компаниуд таны цагийг хэмнэж, татварын үнэмлэхний дугаарыг 24 цагийн дотор зөвхөн $ 75 доллараар авах боломжтой.