Нэрийн захиалга

Бизнес эхлүүлэх, хувийн өмчийг хамгаалах үйлчилгээ.

Оролцох

Нэрийн захиалга

Бүртгэгдсэн компаниуд 50 мужийн аль нэгэнд анхны нэрийн шалгалт өгөх бөгөөд таны нэрний бэлэн байдлыг шалгах болно. Ихэнх муж улсын төрийн нарийн бичгийн даргын вэбсайтад корпорацийн нэрийн хайлтыг хийдэг. Хэрэв та компаниудыг оруулсан бол нэрээ бүртгүүлэх ажлыг шалгахаас өмнө энэ талаар нэмэлт туслалцаа авахын тулд холбоо барина уу.