S корпорацийн сонгууль

Бизнес эхлүүлэх, хувийн өмчийг хамгаалах үйлчилгээ.

Оролцох

S корпорацийн сонгууль

IRS маягт 2553, дэд бүлэг S корпорац Сонгуулийн өргөдөл гаргах, мэдүүлэх үйлчилгээ авах боломжтой. Бүртгэгдсэн аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн жилийн турш бүртгүүлсний дараа гаргаж өгөхөд цаг хугацааны хязгаарлалт байдаг. S корпорацын бэлтгэл ажилд тань туслах мэргэжилтэнтэй холбоо барина уу.

S корпорацийн маягт

Та IRS маягт 2553-ийг эндээс татаж авч болно. S корпорацын өргөдөл