Нөхцөл, болзол

Бизнес эхлүүлэх, хувийн өмчийг хамгаалах үйлчилгээ.

Оролцох

Нөхцөл, болзол

ВЕБСАЙТЫН НЭГДСЭН ХУУДАС

Эдгээр вэбсайтын хэрэглээ нь эдгээр вэбсайтыг ашигладаг; Энэ вэбсайтыг ашиглан та эдгээр нөхцөл, бүрэн бүтэн байдлыг хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлүүд, нөхцлүүд эсвэл эдгээр нөхцлүүдийн аль нэг хэсгийг үл зөвшөөрвөл энэ вэбсайтыг ашиглах ёсгүй.

Та энэ вэбсайтыг ашиглахын тулд дор хаяж 18 настай байх ёстой. Энэ вэбсайтыг ашигласнаар эдгээр нөхцөл, нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, та хамгийн багадаа 18 настай гэдгээ баталж, төлөөлнө.

Энэ вэбсайт нь күүки ашигладаг. Энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар эдгээр нөхцөл, нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, та манай компанийн Ерөнхий Корпорацийн үйлчилгээний нууцлалын бодлого / күүкийн бодлогын нөхцлүүдийн дагуу күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна.

Вэбсайт ашиглах лиценз

Өөрөөр заагаагүй бол General Corporate Services, Inc (Невада корпораци) ба / эсвэл түүний лиценз эзэмшигчид Компанийн нэгдсэн брэндийг ажиллуулдаг бөгөөд вэбсайт дахь вэбсайт дахь материал, оюуны өмчийн эрхийн эрхийг эзэмшдэг. Доорх лицензийн дагуу эдгээр оюуны өмчийн бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно.

Эдгээр нөхцөл, болзлын дагуу доор болон бусад газарт тавьсан хязгаарлалтуудыг дагаж, зөвхөн кэш хийх зорилгоор татаж авах, вэбсайтаас өөр контентийг өөрийн гараар ашиглах зорилгоор хэвлэх боломжтой.

Та болохгүй энэ вэбсайтаас материалыг дахин нийтлэх (өөр вэбсайтад нийтлэлийг оруулах); вэбсайтаас материалыг худалдах, түрээслэх, дэд лиценз авах; вэбсайтаас аливаа материалыг олон нийтэд үзүүлэх; энэ вэбсайт дээрх материалыг арилжааны зорилгоор хуулбарлах, хуулбарлах, ашиглах; вэбсайт дээрх аливаа материалыг засах эсвэл өөр хэлбэрээр өөрчлөх; эсвэл энэ вэбсайтаас материалыг тараах, хэрэв боломжтой бол тусгайлан хуваарилах боломжтой.

Хэрэв агуулгыг дахин хуваарилахаар боломжтой бол энэ нь зөвхөн Невада корпорацийн General Corporate Services, Inc. компанийн гүйцэтгэх захирлын бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэйгээр л түгээгдэх боломжтой юм.

Хэрэглэх боломжтой

Та энэ вэбсайтыг вебсайтанд гэмтэл учруулах, эсвэл вэбсайтын хүртээмж, хүртээмжийн доройтлыг үүсгэж, учруулж болзошгүй байдлаар ашиглахгүй байх ёстой. хууль бус, залилан мэхлэх, эсвэл хууль бус, хууль бус, хууран мэхлэх эсхүл хор хөнөөлтэй зорилго, үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ямар ч байдлаар

Та энэ вэбсайтыг ямар ч тагнуул, компьютерийн вирус, Трояны морь, өт, түлхүүрийн хорт хавдар үүсгэгч, rootkit эсвэл бусад зүйлсээс бүрдэх (эсвэл холбоотой) ямар ч материалыг хуулбарлах, хадгалах, байршуулах, дамжуулах, илгээх, хортой компьютерийн програм хангамж.

Компанийн ерөнхий үйлчилгээнүүдийн шууд бичгээр гаргасан зөвшөөрлийг авалгүйгээр энэхүү вэбсайттай холбогдуулан ямар нэгэн системчилсэн эсвэл автомат мэдээлэл цуглуулах ажлыг (хязгаарлалтгүйгээр хусах, өгөгдөл цуглуулах, өгөгдөл цуглуулах, мэдээлэл цуглуулах гэх мэт) хийж болохгүй.

Та энэ вебсайтыг арилжааны бус харилцаа холбоог дамжуулах буюу илгээхэд ашиглах ёсгүй.

Та энэхүү вэбсайтыг Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээний шууд бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр маркетингийн холбогдолтой аливаа зорилгоор ашиглах ёсгүй.

Хязгаарлагдмал нэвтрэх эрх

Энэ вэб сайтын зарим хэсэгт хандах эрхийг хязгаарласан байна. Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээ нь ерөнхий вэбсайтын үйлчилгээнүүдийн үзэмжээр энэ вэбсайтын бусад хэсэгт, эсвэл бүхэлдээ вэбсайт руу нэвтрэх эрхийг хязгаарлах эрхтэй.

Хэрэв Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээ нь танд энэ вэбсайт эсвэл бусад контент, үйлчилгээнд хамрагдсан хязгаарлагдмал бүсэд нэвтрэх боломжийг олгох хэрэглэгчийн ID, нууц үгийг өгөх юм бол хэрэглэгчийн ID, нууц үгийг чанд хадгалах хэрэгтэй.

Аж ахуйн нэгжийн ерөнхий үйлчилгээ нь таны хэрэглэгчийн ID болон нууц үгийг Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээний дангаар мэдэгдэлгүйгээр, мэдэгдэлгүйгээр идэвхгүй болгож болно.

Хэрэглэгчийн контент

Эдгээр нөхцөлд "таны хэрэглэгчийн агуулга" гэдэг нь ямар ч зорилгоор энэхүү вэбсайт руу илгээх материалыг (хязгааргүй текст, зураг, аудио материал, видео материал болон аудио-дvрсийн материал) гэсэн утгатай.

Та Ерөнхий Корпорацийн үйлчилгээнд дэлхий даяар эргэлт буцалтгүй, онцгой, ашиг сонирхлын төлбөргүй лицензийг хэрэглэгчийн одоогийн контентыг одоо эсвэл ирээдүйд ашиглах боломжтой. Та Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээнд эдгээр эрхийг дэд лицензээр олгох, эдгээр зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авах эрхийг өгдөг.

Таны хэрэглэгчийн агуулга нь хууль бус эсвэл хууль бус байх ёсгүй, аливаа гуравдагч этгээдийн хууль ёсны эрхийг зөрчих ёсгүй, мөн таныг эсвэл Компанийн ерөнхий үйлчилгээ, гуравдагч этгээдийн эсрэг (холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүх тохиолдолд) хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй байх ёстой. Байна.

Та ямар нэгэн аюул заналхийлсэн, эсвэл бодит хууль зүйн ажиллагаа эсвэл үүнтэй төстэй бусад гомдлын сэдэв байсан, эсвэл хэзээ нэгэн цагт байсан вэбсайт дахь хэрэглэгчийн контентыг битгий илгээнэ үү.

Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээ нь энэ вэбсайтад оруулсан эсвэл Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээний серверүүд дээр байрлуулсан, вэбсайтад байрлуулсан эсвэл нийтлэгдсэн аливаа материалыг засах, устгах эрхтэй.

Компанийн ерөнхий үйлчилгээ нь хэрэглэгчийн агуулгатай холбоотой эдгээр нөхцөл, нөхцлүүдийн дагуу үл хамааран Компанийн ерөнхий үйлчилгээ нь уг контентыг энэ вэбсайтад оруулах, эсвэл нийтлүүлэхийг хянах үүрэгтэй биш юм.

Ямар ч баталгаа

Энэ вэбсайтыг ямар ч төлөөлөл, баталгаа өгөхгүй, илэрхийлэх, оруулахгүй "байгаагаар нь" өгөх болно. Компанийн ерөнхий үйлчилгээ нь энэ вэбсайт эсвэл энэ вэбсайтад байрлуулсан мэдээлэл, материалтай холбоотой ямар ч төлөөлөл, баталгаа өгөхгүй.

Дээр дурдсан догол мөрний ерөнхий байдлыг алдагдуулахгүйгээр Корпорэйтын Ерөнхий Үйлчилгээ нь энэ вэбсайтыг байнга ашиглах, эсвэл ашиглах боломжтой гэсэн баталгааг гаргадаггүй; эсвэл энэ вэбсайт дээрх мэдээлэл бүрэн, үнэн, үнэн, эсвэл төөрөгдөлд оруулаагүй болно.

Энэ вэбсайт дээр ямар ч зөвлөгөө нь аливаа төрлийн зөвлөгөөг агуулаагүй болно. Хэрэв та хууль эрх зүй, татвар, санхүүгийн болон эмнэлгийн аливаа асуудлаар зөвлөгөө авахыг хүсч байвал зохих мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

Хариуцлагын хязгаарлалт

Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээ нь энэ вэбсайттай холбоотой агуулга, ашиглахтай холбоотой, эсхүл бусадтай холбоотойгоор холбоо барих хуулийн дагуу хариуцлага хүлээхгүй болно.

вэбсайтыг үнэ төлбөргүй өгөхгүй байгаа тохиолдолд шууд алдагдалд орно;
аливаа шууд бус, онцгой буюу үр дагаврыг алдагдуулах; эсвэл
бизнесийн аливаа алдагдал, орлогын алдагдал, орлого, ашиг, урьдчилан тооцсон хуримтлал, гэрээ хэлцэл, бизнесийн харилцаа холбоо алдагдах, нэр хүнд унах, гүүдвиллээ алдах, мэдээлэл эсвэл өгөгдөл алдагдах, авлигатай тэмцэх.

Компанийн ерөнхий үйлчилгээнд учирч болзошгүй алдагдлын талаар тодорхой зөвлөгөө өгсөн байсан ч хариуцлагын эдгээр хязгаарлалт хамаарна.

Үл хамаарал

Энэхүү вэбсайтаас татгалзах зүйл нь хуулиар олгосон аливаа баталгааг хасч, хязгаарлах нь хориотой байх болно. мөн энэ вэбсайтаас татгалзах зүйл нь Компанийн ерөнхий үйлчилгээнүүдийн хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

Аж ахуйн нэгжийн ерөнхий үйлчилгээний хайхрамжгүй байдлаас болж амь насаа алдах эсвэл хүний ​​биед учирсан гэмтэл; Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээний талаархи залилан, хуурамч мэдээлэл; эсвэл Компанийн ерөнхий үйлчилгээ нь түүний хариуцлагыг хасах, хязгаарлах, эсхүл хязгаарлахыг оролдох, шаардах нь хууль бус эсвэл хууль бус байж болох асуудал юм.

Зохистой байдал

Энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар та энэ вэбсайтаас татгалзах хариуцлагын хасалт, хязгаарлалтыг оновчтой болгохыг зөвшөөрч байна.

Хэрэв та тэдгээрийг боломжийн гэж үзэхгүй бол та энэ вэбсайтыг ашиглах ёсгүй.

Бусад талууд

Невада корпораци болох Женерал Корпорацийн Сервис Сервис, Инк. Компани нь хариуцлага хүлээх үүрэг хүлээдэг тул албан хаагч, ажилчдынхаа хувийн хариуцлагыг хязгаарлах сонирхолтой байна. Компанийн ерөнхий үйлчилгээ хариуцсан ажилтнууд, захирлууд, ажилчдын эсрэг вэбсайттай холбоотой гарсан хохирлын талаар ямар нэгэн нэхэмжлэл гаргахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.

Дээрх догол мөрийг үл харгалзан та энэхүү вэбсайтаас татгалзах баталгаа, хариуцлагын хязгаарлалт нь Ерөнхий Компанийн Үйлчилгээний алба хаагчид, ажилчид, агентууд, охин компаниуд, өв залгамжлагчид, даалгавар гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгчид, түүнчлэн Компанийн ерөнхий үйлчилгээ, Inc

Хэрэгжүүлэх боломжгүй заалтууд

Хэрэв энэ вэбсайтаас татгалзах тухай хуулийн бусад холбогдох заалт нь холбогдох хуулийн дагуу мөрдөх боломжгүй гэж үзвэл уг вэбсайтаас татгалзах бусад заалтуудын хүчин төгөлдөр байдалд нөлөөлөхгүй.

нөхөн

Та Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээг нөхөн төлөх бөгөөд хохирол, хохирол, зардал, өр төлбөр, зардлын нөхөн төлбөрийг бүхэлд нь нөхөн төлөх үүрэгтэй (үүнд хууль эрх зүйн зардал, нэхэмжлэл, маргааныг шийдвэрлэхэд Компанийн ерөнхий үйлчилгээ гуравдагч этгээдэд төлсөн аливаа төлбөрийг оруулаагүй болно. Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээний хууль ёсны зөвлөхүүдийн зөвлөгөөний дагуу) эдгээр ерөнхий нөхцлийг зөрчсөн, эсхүл эдгээр нөхцлийг зөрчсөн эсхүл нэхэмжлэлийн дагуу үүссэн ерөнхий корпорацийн үйлчилгээ. нөхцөл.

Эдгээр нөхцлийг зөрчсөн

Эдгээр нөхцлүүдийн дагуу Ерөнхий корпорацийн үйлчилгээний бусад эрхийг хөндөхгүйгээр, хэрэв та эдгээр нөхцлийг ямар нэгэн байдлаар зөрчвөл, корпорацийн ерөнхий үйлчилгээ нь тухайн компаний ерөнхий үйлчилгээ нь зөрчлийг шийдвэрлэхэд тохиромжтой гэж үзэж, хандах эрхийг нь түдгэлзүүлэх зэргээр арга хэмжээ авч болно. вэбсайт руу орохыг хориглох, вэб хаягаа нэвтрэхийг хориглох, IP хаягаа ашиглан компьютерийг хаах, интернет үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоо барьж вэбсайт руу нэвтрэхийг тань хориглохыг шаардах ба / эсвэл таны эсрэг шүүх ажиллагаа явуулах.

өөрчлөлт

Аж ахуйн нэгжийн ерөнхий үйлчилгээнүүд эдгээр нөхцөл, нөхцлийг үе үе өөрчилж болно. Шинэчлэгдсэн нөхцөл, болзол нь энэ вэбсайт дээр шинэчлэгдсэн нөхцөл, нөхцөлийг нийтэлсэн өдрөөс эхлэн ашиглах болно. Одоогийн хувилбарыг сайн мэдэхийн тулд энэ хуудсыг тогтмол шалгаж үзнэ үү.

Даалгавар

Компанийн ерөнхий үйлчилгээ нь танд мэдэгдэхгүйгээр эсвэл зөвшөөрөл авалгүйгээр эдгээр нөхцөл, болзлын дагуу Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээний эрх, үүргийг шилжүүлэх, дэд гэрээ байгуулах эсвэл өөр хэлбэрээр хийх боломжтой.

Та эдгээр нөхцөл, нөхцлөөр таны эрх, үүрэг хариуцлагыг шилжүүлэх, дэд гэрээ эсвэл бусад байдлаар зохицуулж болохгүй.

Эвдрэлтэй байдал

Хэрэв эдгээр нөхцөл, нөхцлийг аль нэг шүүх, бусад эрх бүхий байгууллага хууль бус бөгөөд / эсвэл хүчээр хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж тогтоовол бусад заалтууд хүчин төгөлдөр хэвээр байна. Хууль бус, эсхүл албадлагагүй аливаа заалтыг хэсэгчлэн устгасан тохиолдолд хууль ёсны эсвэл хэрэгжүүлэх боломжтой байгаа бол тухайн хэсгийг устгасан гэж үзнэ, үлдсэн хэсэг нь хүчин төгөлдөр хэвээр байна.

бүхлээр нь гэрээ

Эдгээр нөхцлүүд нь та болон энэхүү вэбсайтыг ашиглахтай холбоотой Ерөнхий гэрээний үйлчилгээг бүхэлд нь нэгтгэсэн бөгөөд таны энэхүү вэбсайтыг ашиглахтай холбоотой өмнөх бүх гэрээг хүчингүй болгоно.

Хууль, харьяалал

Эдгээр нөхцлүүд нь Флоридагийн хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдах бөгөөд тайлбарлагдах бөгөөд эдгээр нөхцлүүдтэй холбоотой аливаа маргааныг Флорида мужийн Браудард округын шүүхийн онцгой харьяалалд оруулна.

Бүртгэл, зөвшөөрөл

Корпорацийн үйлчилгээний ерөнхий мэдээлэл

General Corporate Services-ийн бүрэн нэр нь General Corporate Services, Inc.

Компанийн ерөнхий үйлчилгээ Невада мужид бүртгэгдсэн.

Корпорацийн ерөнхий үйлчилгээнүүдийн бүртгэлтэй хаяг нь 701 S Carson St., Ste. 200, Карсон хот, NV 89701

Түүний шуудангийн хаяг нь 23638 Lyons Ave. #223, Санта Кларита, CA 91321.

Та корпорацийн ерөнхий үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг info@companesinc.com хаягаар имэйлээр авах боломжтой.

Үнэгүй мэдээлэл авах