दुरुस्तीचे आलेख

व्यवसाय स्टार्ट-अप आणि वैयक्तिक मालमत्ता संरक्षण सेवा.

अंतर्भूत करा

दुरुस्तीचे आलेख

आपल्या महामंडळाविषयी रेकॉर्ड केलेली माहिती बदलण्यासाठी दुरुस्तीचा एक लेख आवश्यक आहे. लेख आपल्या राज्याच्या सेक्रेटरी ऑफिसमध्ये समाविष्ट करण्याच्या पद्धतीने दाखल केला आहे. कॉर्पोरेशनसाठी दुरुस्तीचे लेख भरण्याची प्राथमिक कारणे अशीः

  • कॉर्पोरेशन नाव बदला
  • अधिकृत शेअर्सची रक्कम बदला
  • कॉर्पोरेट शेअर्सच्या समभागावर बदला
  • संचालक, अधिकारी, शेअरहोल्डर जोडणे किंवा काढणे

दुरुस्तीचे लेख आपल्या निगडीत लेखांमध्ये बदल करुन दाखवले आहेत. कंपन्या अंतर्भूत केलेल्या कोणत्याही 50 राज्यामधील दुरुस्तीच्या लेखांच्या तयारी आणि सबमिशनमध्ये आपली मदत करतील.

दुरुस्ती फाइलिंग प्रक्रिया लेख

आपण कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कॉल करू शकता आणि दुरुस्ती सेवेचा एक लेख ऑर्डर करू शकता आणि आमचे कायदेशीर विभाग आपले दस्तऐवज तयार करतील. आपण आपल्या दुरुस्तीचे पुनरावलोकन करुन त्यावर स्वाक्षरी करू शकता आणि एकदा मंजूर झाल्यानंतर आम्ही आपल्या राज्य कार्यालयासह लेख दाखल करू. सर्वसाधारणपणे सर्व राज्ये त्यांच्या दाखल करण्याच्या वेळेनुसार बदलतील, तथापि, एकदा आपल्या कॉपोर्रेट नोंदी दाखल केल्यानंतर दुरुस्तीसह अद्यतनित केले जावे.

दुरुस्ती सेवा लेख

आपण फक्त $ 199 ची सेवा फी भरली आहे आणि संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आपल्या राज्यात दाखल केलेली फी आणि आपल्या कॉर्पोरेशन रेकॉर्ड एका सोप्या चरणात बदलले जातील.