Sijil Tetap Baik

Perkhidmatan permulaan perniagaan dan perlindungan aset peribadi.

Dapatkan Diperbadankan

Sijil Tetap Baik

Sijil Pemberikuasaan atau Sijil Tetap Tetap adalah dokumen rasmi yang menyatakan bahawa syarikat itu diperbadankan dalam keadaan khusus, bahawa ia telah membayar semua yuran pemfailan dan pendaftaran yang diperlukan, dan adalah diberi kuasa untuk menguruskan perniagaan di dalam negeri. Syarikat-syarikat yang Diperbadankan boleh mengatur perakuan kedudukan yang baik dari mana-mana lima puluh negeri.