ကောင်းသောရပ်တည်ချက်၏လက်မှတ်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ

ပေါင်းစည်းပါ

ကောင်းသောရပ်တည်ချက်၏လက်မှတ်

တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်များ (သို့မဟုတ်) ကောင်းမွန်သောရပ်တည်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်များသည်ကုမ္ပဏီသည်ပြည်နယ်တစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းထားကြောင်း၊ ၎င်းသည်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီများသည်ပြည်နယ်ငါးဆယ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုကောင်းမွန်သောရပ်တည်မှုလက်မှတ်ကိုစီစဉ်နိုင်သည်။

နောက်ဆုံးဇွန်လ 15, 2019 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်