ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ

ပေါင်းစည်းပါ

ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC)

ကန့်သတ်ထားသောတာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် LLC သည်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုအချို့အတွက်သက်သာခွင့်ပြုသည့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိကျသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင့်အတန်းသည်ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည်ဟုမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် LLC ဖွဲ့စည်းမည့်ပြည်နယ်၏ဥပဒေများအပြည့်အဝထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။

စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့် LLC သည်ပိုင်ရှင်မျိုးစုံသို့မဟုတ်“ Members” နှင့်“ Managing Member” ကိုတာဝန်ယူမှုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ၀ င်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၏အမြတ်အစွန်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုသည်အသင်း ၀ င်၏ ၀ င်ငွေခွန် (IRS Form 1040) သို့တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသည်။ LLC သည် Form 1065 တစ်ခုကိုတင်ပြပြီးနောက်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး စီ၏အမြတ်အစွန်းကို IRS Form K-1 တွင်စာရင်းပြုသည်။ LLC ၏အသားတင်အမြတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်များမှရရှိသော ၀ င်ငွေဟုမယူမှတ်ပါ။ (စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ၀ င်ကိုအထူးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သောကုသမှုအဖြစ်အောက်တွင်ကြည့်ပါ - အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ထို့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်အခွန်မဆောင်ပါ။

LLC ၏အားသာချက်များ

 • LLC သည်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် LLC တွင်ပိုင်ရှင် (အသင်း ၀ င်) တစ် ဦး တည်းသာရှိပါက၎င်းကိုတစ် ဦး တည်းပိုင်အဖြစ်အခွန်ကောက်ခံလိမ့်မည်။
 • LLC သည်အမြတ်အစွန်း၏အထူးခွဲဝေချထားမှုကိုခွင့်ပြုသည် - အသင်း ၀ င်များ၏အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအချိုးအစားမညီမျှမှုကိုခွဲထုတ်ခြင်း (၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကွဲပြားသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်) ။ ဆိုလိုသည်မှာအသင်း ၀ င်များသည်တစ် ဦး ချင်းပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းထက် ကျော်လွန်၍ အမြတ်အစွန်း (နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း) ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။
 • အသင်း ၀ င်များသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတာဝန်ယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် LLC ၏မည်သည့်တာ ၀ န်နှင့်မဆိုအောင်မြင်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုများမှလည်းကောင်း၊ LLC ကိုယ်တိုင်မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကာကွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
 • စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်ကိုတက်ကြွသောပိုင်ရှင်ဟုသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်အသင်း ၀ င်များ၏အသားတင်အမြတ်အစုရှယ်ယာအား ၀ င်ငွေဟုသတ်မှတ်သည်။
 • LLC ၏အောက်ခြေ (“ အသားတင်”) အမြတ်အစွန်းမှအသင်း ၀ င်များ၏ရှယ်ယာသည်ရရှိသော ၀ င်ငွေဟုမယူမှတ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်ခွန်ခွန်မပါ ၀ င်ပါ။
 • အဖွဲ့ဝင်များသည်အမြတ်အစွန်း (သို့) အာမခံပေးငွေများကို အသုံးပြု၍ လျော်ကြေးပေးသည်။ အမြတ်ခွဲဝေမှုသည်အသင်း ၀ င်တိုင်းအားငွေလိုအပ်သည့်အခါတိုင်း (စီးပွားရေးတွင်ရရှိနိုင်သည့်ငွေကြေးရှိပါက) ချက်လက်မှတ်များဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ အာမခံထားသောငွေပေးချေမှုများသည်အဖွဲ့ဝင်များကိုရရှိသော ၀ င်ငွေကိုကိုယ်စားပြုပြီးအခွန်သက်သာစေသည့်“ အကန့်အသတ်အကျိုးကျေးဇူးများ” ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်၎င်းတို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။
 • အကျိုးအမြတ်ရရှိသော ၀ င်ငွေဟုယူဆသောကြောင့် LLC ၏မန်နေဂျာသည်သူသို့မဟုတ်သူမပေးသောကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံများ၏ ၁၀၀% ကို ၄ င်းတို့၏အမြတ်ခွဲဝေမှုအတိုင်းအတာအထိနှုတ်ယူနိုင်သည်။ မှတ်ချက် - အသင်း ၀ င်တစ်ယောက် ၀ င်ငွေရရင်သူလည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မယ်။
 • တစ် ဦး ကကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု LLC ၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အငြိမ်းစားအစီအစဉ်များနှင့်တာဝန်ယူမှုမှအကာအကွယ်ပေးသည့်အစဉ်အလာကဲ့သို့သောရိုးရာ“ အကန့်အသတ်အကျိုးကျေးဇူးများ” ကိုပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထပ်ဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
 • အသင်းဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်အနေဖြင့် LLC သို့အရင်းအနှီးသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထည့် ၀ င်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကိုစီးပွားရေးထဲသို့ထည့်ရန် LLC ၏ငွေကိုချေးနိုင်သည်။ သင်၏ချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ခြင်း (အမြတ်ပေါင်း)၊ အမြတ်ခွဲဝေခြင်းသို့မဟုတ်အာမခံထားသောငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်သင်ဒေါ်လာထုတ်ယူနိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဦး သေဆုံးသွားလျှင် LLC သည်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည် - ကျန်အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၏တညီတညွတ်တည်းအပြုသဘောဆောင်သည့်မဲဖြင့်သာဖြစ်သည်။

တစ် ဦး LLC ၏အားနည်းချက်များ

 • အသင်းဝင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အမြတ်အစွန်းမှရရှိသောအမြတ်သည်အခွန် ၀ င်ငွေကိုကိုယ်စားပြုသည်။
 • LLC ၏အောက်ခြေအကျိုးအမြတ်၏စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်၏ရှယ်ယာသည် ၀ င်ငွေမှရရှိသောဝင်ငွေဟုသတ်မှတ်ထားသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်အခွန်ပေးဆောင်ရသည်။
 • အသင်း ၀ င်များကိုမလှုပ်မရှားပိုင်ရှင်များဟုသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်အကျိုးအမြတ်၏ ၀ င်ငွေ၏ ၀ င်ငွေကိုရရှိသည့် ၀ င်ငွေဟုမသတ်မှတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အသင်း ၀ င်များသည်အထူးအခွန်ပေးဆောင်ထားသည့်“ မြိတ်အကျိုးခံစားခွင့်” ကုသမှုအတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။
 • LLC မှအသင်း ၀ င်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင့်အားလစာပေးရန်သင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။

ထို့အပြင် LLC သည်အခြားစီးပွားရေးအဆောက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်မျှဝေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုဒ်မခွဲ“ S” ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ကာကွယ်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြန့်ဖြူးသောအဆောက်အအုံများစွာအတွက်ခွင့်ပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်“ ရှယ်ယာရှင်များ” ၇၅ နှင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤအစုရှယ်ယာရှင်များသည်ကော်ပိုရေးရှင်းပုံစံ (သို့) IRA ၏ပုံစံများဖြစ်နိုင်သည် (ကော်ပိုရေးရှင်းများကို“ အသင်းဝင်များ” အဖြစ်ခွင့်ပြုထားသည့် LLC နှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်။ ပင်) - ဤသို့ဖြင့်ဤရွေးချယ်မှုကိုအဖွဲ့အစည်းငယ်များသို့ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲလိုသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် ၀ ယ်ခြင်းအားအတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်သည်။ ။

တာဝန်ယူမှု၊ အခွန်ငွေစုဆောင်းမှု၊ နှုတ်ယူပြီးသားဝန်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ အမည်ဝှက်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးများလွယ်ကူစွာရှာဖွေခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုအတွက်သီးခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်း၊ LLC အားဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ကျယ်ပြန့်သည်။ တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုထက်ကျော်လွန်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ၊ အငယ်စားတောင်းဆိုမှုများဆိုင်ရာတရားရုံးအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းပြီးနောက်သင်သီးခြားတရားဝင်လူတစ် ဦး ကိုဖန်တီးသည်။ သင်ဟာရှယ်ယာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ သင်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတရားစွဲဆိုသောအခါ LLC သို့မဟုတ် LLC Formation ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတရားစွဲဆိုခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ဝတ္တရားကိုလျှော့ချ

သင်တစ် ဦး LLC သို့မဟုတ် LLC ပူးပေါင်းမှုဖွဲ့စည်းရန်အခါသင်ကသူသို့မဟုတ်သူပိုင်သူများထံမှသီးခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖန်တီးပါ။ ထို့ကြောင့် LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) သင်၏ LLC Incorporation ကိုတရားစွဲဆိုသောအခါပိုင်ရှင်များ (အဖွဲ့ဝင်များ) နှင့်မန်နေဂျာများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာ ၀ န်ယူမှုမှကာကွယ်ရန်ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းချက်များရှိသည်။ သင်အများပြည်သူနှင့်စီးပွားရေးလုပ်သည်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပင်ရှိပြီဆိုလျှင်၊ သင်သည်တရားဝင်တာ ၀ န်ယူမှုကျယ်ပြန့်သည်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မခိုင်မာသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာ ၀ န်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးနီးပါးကိုဆုံးရှုံးကြသည်။ ထို့အပြင် LLC Formation ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကသင်၏စီးပွားရေးသည်သီးခြားတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီပြုမူဆောင်ရွက်ရန်သင့်လုပ်ငန်းသည်အချို့သောအတော်လေးရိုးရှင်းသောပုံစံများကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးသည်။ တ ဦး တည်းပင်ထပ်မံဒီတာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် စီးရီး သီးခြားတာဝန်ယူမှု cubby- တွင်းနှင့်အတူတကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် LLC ။

တစ် ဦး LLC အခွန်အားသာချက်များကိုဖွဲ့စည်းခြင်း

LLC ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာ LLCs မဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက်အခွန်ကောက်ခံမှုပိုမိုများပြားပါတယ်။ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတာဝန်ယူနိုင်သောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သောအခါသင်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများဥပမာဥပမာအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်များ၊ ပင်စင်အစီအစဉ်၊ စီးပွားရေးခရီးစဉ်များနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများပါဝင်သည်။ အခွန်စစ်ဆေးမှုများတွင်အမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အုပ်စုသည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောဇယား“ C” ပုံစံပါ ၀ င်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟုအစီရင်ခံသည် LLC ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်စာရင်းစစ်ဆေးမှုနှုန်းသည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များထက်များစွာနိမ့်သည်။ သင်သည်သင်၏ LLC Incorporation မှတစ်ချိန်တည်းတွင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်ခန့်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တင်သွင်းထားသော IRS အခွန်စာရွက်စာတမ်းများ၏စာရင်းမှဇယား“ C” အလုပ်အကိုင်ပြန်လာခြင်းကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ IRS သည်အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ LLC နှင့် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ဦး စားပေးကုသမှုပေးခဲ့သည်။

နှုတ်ယူထားသည့် ၀ န်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်များ

သင်တစ် ဦး LLC ဖွဲ့စည်းသောအခါသင်နှင့်သင်၏န်ထမ်းများအတွက်အခွန်ဖြတ်တောက်မှု၏ကျယ်ပြန့်အများအပြားပေးနိုင်ပါသည်။ LLC သို့မဟုတ် LLC တွင်ပါဝင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး ပင်ကျန်းမာရေးအာမခံဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခရီးသွားလာခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများ၊ ဖျော်ဖြေရေးဖြတ်တောက်ခြင်းများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်အခြားများစွာတို့ကဲ့သို့ကြီးမားသောအခွန်နှုတ်ယူနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။ အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ဖြတ်တောက်မှုတစ်ခုမှာပင်စင်အစီအစဉ်သို့မဟုတ် ၄၀၁K ဖြစ်သည်။ စနစ်တကျစီစဉ်ထားသောပင်စင်အစီအစဉ်တွင်ထည့်ထားသောငွေများသည်အခွန်နှုတ်ယူပြီးအငြိမ်းစားယူရန်အတွက်ရန်ပုံငွေများသည်အခွန်လွတ်ဖြစ်သည်။ ဤထူးကဲသောအကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုတည်းသည် LLC သို့မဟုတ်သင်၏ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပေးဆပ်နိုင်သည်။

LLCs နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး

တစ် ဦး ကတရားစွဲဆိုမှုပုံမှန်အားစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး: နှစ်ခုလမ်းညွန်ထဲကတစ်ခုကနေလာပါတယ်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတရားစွဲဆိုသောအခါ - ဥပမာသင်၏အလုပ်နေရာ၌ချော်လဲခြင်း၊ အလုပ်ချိန်အတွင်းကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခြင်း - တစ်စုံတစ် ဦး သည် LLC တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ် LLC ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုခုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သင့်အားတရားစွဲဆိုခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်ပြဌာန်းချက်များရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။ သို့သော်သင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတရားစွဲဆိုခံရသောအခါ - အလုပ်ချိန်မဟုတ်သည့်အချိန်တွင်ကားမတော်တဆထိခိုက်မှုနှင့်သင်၏အာမခံလွှမ်းခြုံမှုထက်ပိုပြီးတရားစွဲဆိုခြင်းခံရလျှင်ဥပမာအားဖြင့် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုပေးလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ဖွဲ့စည်းခြင်းတစ် ဦး LLC အဖွဲ့ဝင်များရှိပါတယ်။ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှယ်ယာရှင်များရှိပါတယ်။ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကသင်၏စတော့ရှယ်ယာအားကိုယ်ပိုင်တရားစွဲဆိုမှုဖြင့်သိမ်းယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ဥပဒေတွင်ပြpersonally္ဌာန်းချက်များရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုသောအခါသင်၏ LLC ၌သင်၏အသင်း ၀ င်မှုသည်သင့်ထံမှဝေးကွာသွားခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ဒါက LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းထိုကဲ့သို့သောအိမ်ခြံမြေအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအကြွေးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

LLCs နှင့်အမည်ဝှက်

စီးပွားရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ကဲ့သို့သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သူအတွက်လွယ်ကူသောပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး တရားစွဲဆိုမှုမစတင်ခင်ရှေ့နေတစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်မှုရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ရန်အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အမည်တွင်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမျှရှာမတွေ့ပါက၎င်းသည်တရားစွဲဆိုမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အခွင့်အလမ်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီများ၏အမည်ဖြင့်နေရာချထားခြင်းသည်သင်နှင့်သင့်အားဥပဒေအရအရေးယူရန်စဉ်းစားသူများအကြားသီးသန့်တည်ရှိမှုကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ "အမည်စာရင်းတင်သွင်းသူများ" မန်နေဂျာများစာရင်းဝင်သောအခါဤ privacy ကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်သည့် Nominee Privacy ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော်၊ သင်သည်ကုမ္ပဏီ၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသောကုမ္ပဏီများ (သင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသော) ကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းတွင်စာရင်းသွင်းရန်ရွေးချယ်သည်။

အရင်းအနှီးမြှင့်တင်ခြင်း

မိတ်ဖက်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထက် LLC ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်အရင်းအနှီးတစ်ခုအရင်းအမြစ်ပိုကြီးရှိပါသည်။ LLC တည်ထောင်ခြင်းသည်ပိုင်ရှင်များနှင့်သီးခြားစီဖြစ်နေသောကြောင့်လူများသည်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလက်ခံခြင်းမရှိဘဲငွေပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြသည်။ Forbes 400 ၏အချမ်းသာဆုံးအမေရိကန်စာရင်းတွင်သူတို့သို့မဟုတ်သူတို့၏မိသားစု ၀ င်များတည်ထောင်သည့်ကုမ္ပဏီများမှပိုင်ဆိုင်မှုများမှတစ်ဆင့်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ များစွာသောတစ် ဦး တည်းပိုင်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်စဉ်ဝင်ငွေတစ်ကြိမ်မှနှစ်ကြိမ်အထိရောင်းချသည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ ၁၂ ကြိမ်မှ ၂၅ ဆအကြားရှိကြသည်။

သီးခြားဥပဒေရေးရာ Entity အခြေအနေ

သင်နှင့်သင်၏ LLC ပူးပေါင်းမှုသည်သီးခြားတရား ၀ င်ဖွဲ့စည်းမှုနှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအားအရေးယူခြင်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိခိုက်မှုမလိုအပ်ပါ။ သင်၏ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီမှငွေချေးသောအခါသင်အကြွေးပြန်ဆပ်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်မရှိပါ။ LLC တည်ထောင်ခြင်းသည်ပိုင်ရှင် (များ) ၏အသက်တာကုန်ဆုံးသွားသည်။ သို့သော်တစ် ဦး တည်းသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်ပိုင်ရှင်၏ဘဝသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည်။

အင်အားကြီးနိုင်ငံများ

LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အောက်ပါတို့အပါအ ၀ င်၊

 • LLC တည်ထောင်ခြင်းသည်အိမ်ခြံမြေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ၎င်းအိမ်ခြံမြေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအခွင့်အာဏာဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ LLC တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်မည်သည့်ပြည်နယ်၊ မည်သည့်ဒေသ၊ မည်သည့်နိုင်ငံ၌မဆိုအိမ်ခြံမြေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
 • ကန်ထရိုက်များလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • ပိုင်ရှင် (များ) သေဆုံးပြီးနောက်တွင်ပင်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ရန် (သို့) ကုမ္ပဏီ၏အခွင့်အရေးများ၊ အခွင့်အရေးများ (သို့) အခွင့်အရေးများကိုသုံးရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏အခြားတရားဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောအခါငွေချေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။
 • LLC နှင့် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ငွေချေးစာချုပ်များ၊ ကတိ၊ ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ အငြင်းပွားမှုများနှင့်အခြားတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အကြွေးတင်ကြောင်းသက်သေများကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်သို့မဟုတ်အချိန်တွင်ပေးဆောင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်အပျက်သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပျက်မှုအပေါ်တွင်ပေးဆပ်နိုင်သည်။ အပေါင်ခံခြင်း, ပေါင်ထားသောဥစ္စာသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, ဒါမှမဟုတ်မလုံခြုံ, ချေးပိုက်ဆံ, ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူ, ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်မှု, ဒါမှမဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာအရာဝတ္ထုများအတွက်ငွေပေးချေမှုအတွက်။
 • LLC ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLC ပူးပေါင်းမှုသည်မည်သည့်တရားရုံး (သို့) မျှတမှုမျိုးကိုမဆိုတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • ထိုကဲ့သို့သောအရာရှိများနှင့်အေးဂျင့်များကိုကုမ္ပဏီ၏အရေးကိစ္စများအဖြစ်ခန့်အပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့အားသင့်လျော်သောလျော်ကြေးပေးရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
 • လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိစေရန် (သို့မဟုတ်) LLC ဖွဲ့စည်းသည့်ပြည်နယ်၏၎င်း၏ကိစ္စရပ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အစိုးရများအတွက်လည်းကောင်း၊ ၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ၄ င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့် ၄ င်း၏ရှယ်ယာရှင်များ၏အစည်းအဝေးများအားခေါ်ခြင်းနှင့်ကျင်းပခြင်း။
 • သူကိုယ်တိုင်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိပြီး၊
 • ကုမ္ပဏီတံဆိပ်တုံး (သို့) တံဆိပ်ခေါင်းကိုလက်ခံသုံးစွဲခွင့်ရှိခြင်း၊
 • ပေါင်နှံခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအာမခံခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ကိုင်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ယူနစ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ အာမခံလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အခွင့်အရေးများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အခွင့်ထူးများ၊
 • ကိုယ်ပိုင်အသင်း ၀ င်များ၏ယူနစ်များကို ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏အရင်းအနှီး၊ အရင်းအနှီးပိုလျှံမှု၊ ပိုလျှံမှုသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေကိုအသုံးပြုသည်။
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်၊ ရုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ အမေရိကန်၊ ကိုလံဘီယာခရိုင်နှင့်အခြားမည်သည့်ပြည်နယ်များ၊ ပိုင်နက်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မှီခိုမှုများကိုမဆိုပြည်နယ်၊ ဥပဒေကခွင့်ပြုအဖြစ်နိုင်ငံများ။
 • ယင်း၏လက်မှတ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်စာရင်းပြင်ဆင်ထားသောအရာဝတ္ထုများပြီးစီးရန်အတွက်လိုအပ်သမျှနှင့်သင့်လျော်သောအရာအားလုံးကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသည်၊ သို့မဟုတ် LLC ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်လိုအပ်သော (သို့) ဆက်စပ်မှုများနှင့် ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်မှတ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများ, ဒါမှမဟုတ်ယင်း၏မဆိုပြင်ဆင်ရေးတွင်ဖော်ပြထားသောအရာဝတ္ထုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်စေမ, LLC ၏အရာဝတ္ထုများ၏ရရှိမှုမှလိုအပ်သောသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်မဆိုဥပဒေရေးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပါ။
 • အများပြည်သူအကျိုးအတွက်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။
 • ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ မိတ်ဖက်များ၊ အထွေထွေသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောသို့မဟုတ်ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ရှိသည်။

အသေးစားတောင်းဆိုမှုများတရားရုံး

ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ရှိမှုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သေးငယ်သည့်တောင်းဆိုမှုတရားရုံးအများစုတွင်ကုမ္ပဏီကိုကိုယ်စားပြုရန်မန်နေဂျာ၊ အရာရှိ၊ ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကိုပေးပို့နိုင်သည်။ တစ် ဦး တည်းပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းများသည်ဥပဒေရေးရာကိစ္စများကိုဂရုပြုနေစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။

ကော်ပိုရိတ်ကြွေးမြီများအတွက်သီးခြားတာဝန်ယူမှု

LLC နှင့် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်သောသူများနှင့်သီးခြားစီရှိနေသည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုကိုရှုံးနိမ့်လျှင် (သို့) ၎င်းသည်ပေးဆပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အကြွေးရှိနေပါက LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့မဟုတ်) LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်တိုင်ကတာ ၀ န်ရှိသည်။ လီမိတက်တာ ၀ န်ခံကုမ္ပဏီသည်အသင်း ၀ င်များနှင့်မန်နေဂျာများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်ခိုင်မာသောအကွယ်အကာတစ်ခုပေးနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်လက်တွဲမှုဖြင့်ပိုင်ရှင်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ အသင်း ၀ င်များနှင့် / သို့မဟုတ်မန်နေဂျာများကကော်ပိုရိတ်ကြွေးမြီများကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအာမခံချက်ရှိပါက၎င်းတို့သည်တာ ၀ န်ယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတည်ထောင်ရမည်။ အများဆုံးကာကွယ်မှုရရှိရန်အတွက် LLC ကော်ပိုရေးရှင်းအားတရားဝင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းသည်တရား ၀ င်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်များကိုကုမ္ပဏီ၏ငွေဖြင့်ပေးချေရန်အရေးကြီးသည် (သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပေးဆပ်ခဲ့ပါကကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်သင့်အားချက်ချင်းပြန်လည်ပေးဆပ်ပါစေ) ။ ပြောင်းပြန်အနေနှင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ငွေတောင်းခံလွှာကိုကုမ္ပဏီ၏ငွေဖြင့်ပေးချေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားကုမ္ပဏီကသင့်ကိုလစာပေးတဲ့ကုမ္ပဏီ (ကုမ္ပဏီအတွက်အခွန်ကောက်ခံမှု) ကနေသင့်ကိုလစာပေးတယ်။ သင်သည်သင်၏လစာစစ်ဆေးမှုကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးခြင်းအကောင့်ထဲသို့အပ်နှံပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ငွေတောင်းခံရန်ထိုငွေများကိုအသုံးပြုသည်။

သည်အခြားသတင်းအချက်အလက်

အင်္ဂါနှစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။

ပြည်နယ်အတော်များများသည် single-member LLCs များတည်ထောင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ အခြားပြည်နယ်များတွင်အဖွဲ့ဝင်နှစ် ဦး သို့မဟုတ်ထိုထက်မကလိုအပ်သည်။ IRS သည်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ထက်ပိုသော (အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော) အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး တည်းဖြင့် (ကန ဦး အနေဖြင့်အစုစပ်အဖြစ်အခွန်ကောက်ခံခြင်း) နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခွန်စည်းကြပ်မှုများကို LLC သို့လျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ) ။

ငါ LLC အစည်းအဝေးများရပါမည်နည်း

ပြည်နယ်များစွာတွင် LLC သည်တာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်ပေးသောကာကွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကော်ပိုရိတ်များ၏အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များလိုအပ်သည့်ရိုးရှင်းသောအသင်း ၀ င် / မန်နေဂျာအစည်းအဝေးများကိုကျင်းပရန်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် LLC ၏အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများကအထူးလိုအပ်သည် မှလွဲ၍ အဖွဲ့ဝင် / မန်နေဂျာအစည်းအဝေးများမလိုအပ်ပါ

LLC တွင်မည်သူမဲပေးသနည်း။

ကိစ္စရပ်အများစု၌မဲပေးခွင့်သည်အသင်းဝင်အကျိုးစီးပွား (“ ပိုင်ဆိုင်မှု”) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အချိုးကျသည်။ သို့သော်အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်သည်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်

အသင်း၏အစုရှယ်ယာများကိုကျွန်ုပ်ရောင်းနိုင်ပါသလား။

ပုံမှန်အားဖြင့်အသင်း ၀ င်အစုရှယ်ယာအများစုကိုအစုရှယ်ယာအများစုပိုင်ဆိုင်သည့်အသင်း ၀ င်များ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာလျှင်ရောင်းချနိုင်သည်။ အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်မှအပအခြားသတ်မှတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။

LLC သည်မည်မျှကြာရှည်ခံနိုင်မည်နည်း။

ပြည်နယ်အတော်များများသည် LLC အားအမြဲတမ်းတည်ရှိခွင့်ပြုသည်။ ယခင်က LLC သည် LLC တည်ရှိမှုအဆုံးသတ်မည့်နေ့ရက်ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ကိစ္စရပ်များစွာတွင်အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားထားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၌မပါ ၀ င်ပါကအချို့သောခြွင်းချက်များအရအသင်း ၀ င်တစ် ဦး ၏သေခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေဝါလီခံရခြင်းအပေါ်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။

ငါ Operating Agreement ကိုလိုအပ်ပါသလား။

ဟုတ်ပါတယ်, LLC တစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးမှုသည် Operating Agreement ကိုရေးဆွဲခြင်းပါဝင်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုအဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးတင်သွင်းခြင်းမတိုင်မီ (သို့) တိုက်ရိုက်ပြီးနောက်ဖန်တီးရမည်။ Operating Agreement သည်နှုတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။

LLC တည်ထောင်ရန်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်သနည်း။

အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများကိုတရားဝင်ရုံးချုပ်သို့တင်ပြရမည်။ ကန ဦး ကြေးကိုလည်းဤအချိန်တွင်ပေးရမည်။

တစ် ဦး LLC ၏အားနည်းချက်များကိုဘာတွေလဲ?

အဘယ်သူမျှမယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ကိုပယ်ဖျက်ပြီးသေလျှင်၊ မသန်စွမ်းလျှင်သို့မဟုတ်နုတ်ထွက်လျှင်၊ အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ မှလွဲ၍ လွဲမှားလျှင်၎င်းသည် LLC ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ LLC ကိုဖွဲ့စည်းသောအခါအချို့သောပြည်နယ်များသည် LLC ၏ဖျက်သိမ်းမှုအတွက်ရက်စွဲကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ် ဦး ကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာ (များ) သို့မဟုတ်အရာရှိ (များ) ၏အသေခံခြင်း, မသန်စွမ်းမှုသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက် entity အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာဖန်ဆင်းခြင်း LLC တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများပေါင်းစည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီများသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှင့်အကျိုးရှိရှိပြုလုပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူသည် သင်က LLC ကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင့်ကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုဆက်သွယ်ပါ။

ကျွန်ုပ်၏ LLC တွင်မည်သည့်ပြည်နယ်ကိုကျွန်ုပ်ဖွဲ့စည်းသင့်သနည်း

ဤအချက်သည်အချက်အလက်များအတော်များများကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားထားသောအလွန်အရေးကြီးသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏နေထိုင်ရာပြည်နယ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၊ အခြားပြည်နယ်တစ်ခုတွင်နိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် LLC အဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ သင်၏အဆောက်အအုံများ၏တည်နေရာ၊ ရှိပါကနှင့်မည်သည့်အရာများကိုဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းစသည့်အရာများကိုစဉ်းစားရမည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အင်အားအပြင်အခြားပြည်နယ်တစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်သောအားသာချက်များ။

အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့များသို့ပေးအပ်သည့်အခွင့်အရေးများနှင့်အခွင့်အရေးများသည်အခကြေးငွေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများသည်ပြည်နယ်နှင့်တစ်ခုအကြားကွဲပြားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်သင်၏ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နေထိုင်ရာပြည်နယ်တွင် LLC ကိုတည်ထောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏နေရင်းပြည်နယ်တွင် LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလျှော့ချပြီး LLC ကိုနိုင်ငံခြားတင်သွင်းရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်အခကြေးငွေများမပေးဆောင်ပါ။ သို့သော်၊ သင်လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားနှင့်သင်အခွင့်ကောင်းယူလိုသည့်အခွန်အခအခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ အလွန်တကယ့်အားသာချက်များရှိပါသည်။ ၎င်းသည်အခြားပြည်နယ်များဖြစ်သောဝဲနှင့်နီဗားဒါးကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။

သင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သည့်ပြည်နယ် မှလွဲ၍ မည်သည့်ပြည်နယ်တွင်မဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေပါကထိုပြည်နယ်အတွက်“ နိုင်ငံခြားသားအရည်အချင်း” ကိုတင်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခကြေးငွေများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများတိုးလာလိမ့်မည်။ (ဥပမာသင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းသည် အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးပမာဏသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထပ်တိုးရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်မှာမလွဲပါကကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လိုလျှင်နိုင်ငံခြားအရည်အချင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ကအခြားပြည်နယ်တစ်ခုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောနိုင်ငံခြားကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် LLC သည်အမြတ်အစွန်းများသောအခွန်အခများနှင့်နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာအခကြေးငွေများကိုအခွန်စည်းကြပ်မှုနှင့်အခွန်စည်းကြပ်မှုဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှအခွန်စည်းကြပ်ရသည်။ အလွန်နိမ့်ကျသော (သို့) ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ င်ငွေခွန်မပါသောပြည်နယ်တစ်ခုတွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း၏အားသာချက်သည်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သလောက်မကြီးပါ။

ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ငါတို့ကြိုက်တယ် Wyoming LLC မှ အခြားမည်သည့်ပြည်နယ်ထက်ပို။ ၀ ိုင်အမ်မင်တွင် LLC အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဦး ကတစ်စုံတစ် ဦး ကိုတရားစွဲဆိုသည့်အခါတွင်တစ် ဦး တည်းသော LLC သည်တရားစွဲမှုမှပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်နှစ်စဉ်အခြေခံများပြားသောလူကြိုက်များသည့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သော Delaware နှင့် Nevada တို့ထက်နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။

Delaware သို့မဟုတ်နီဗားဒါးမှာ LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစား

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဝဲနှင့်နီဗားဒါးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလိုလားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်တော်သောပြည်နယ်များအဖြစ်လူသိများသောကြောင့်၎င်းတို့သည်“ နိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းမှုများ” ကိုဆွဲဆောင်သောပြည်နယ်များဖြစ်လေ့ရှိသည်။

Delaware

ဒီလာဝဲကိုလူအများအပြားကကော်ပိုရေးရှင်းဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိုတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများကိုပိုမိုခေတ်မီ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဥပဒေများရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေသန္တရအစိုးရ ၀ န်ထမ်းများမှကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အလှည့်ကျပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူကော်ပိုရိတ်နှင့် LLC အပလီကေးရှင်းများကို ဦး စားပေးအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ လူသိရှင်ကြားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောကုမ္ပဏီ၏ထက်ဝက်ကျော်နှင့် Fortune ၅၀၀ ကျော်၏ ၅၈% ကျော်သည်ဤကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အထူးသဖြင့်အများပြည်သူသွားခြင်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်တွင်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ခြင်းများကိုရရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ဒယ်လာဝဲတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။

အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာ -

  • တစ် ဦး ကအနိမ့်ကန ဦး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ် LLC ဖွဲ့စည်းရေးကုန်ကျစရိတ်

 

  • ဒီလာဝဲတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန်မရှိပါ။

 

  • သီးခြားဥပဒေရေးရာတရားရုံးစနစ်ဖြစ်သောဒီလာဝဲတရားရုံးချန်ပီယံတရားရုံးသည်ဂျူရီလူကြီးများကိုအသုံးမပြုသော်လည်းကော်ပိုရိတ်ဥပဒေဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေအသိပညာအတွက်ခန့်အပ်ထားသောတရားသူကြီးများကိုအသုံးပြုသည်။

 

  • လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အရာရှိရာထူးအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဤအမည်များကိုပေါင်းစည်းခြင်းဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။

 

  • အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အရာရှိများသည်ဝဲနေထိုင်သူများမဖြစ်သင့်ပါ။

 

  ဒီလာဝဲအပြင်ဘက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပိုင်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာများ၏အစုရှယ်ယာများသည်ဒီလာဝဲအခွန်မ ၀ င်ပါ။

Nevada

နီဗားဒါးသည်ပြည်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ င်ငွေခွန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေခွန်မရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ထင်ရှားသည်။ အခွန်သည်အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရလျှင်၎င်းသည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်၎င်းတို့၏ရှယ်ယာရှင်များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသော privacy ကိုခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်နီဗားဒါးသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်အမေရိကန်အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်များရှိကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ မည်သည့်အများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်နီဗားဒါး၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြဌာန်းချက်မှအကျိုးရနိုင်သော်လည်းနီဗားဒါးသည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အထူးဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်း၏ပြဌာန်းချက်၏ပုံမှန်ပြဌာန်းချက်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ဦး စားပေးသည်။ ဒီလာဝဲတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းတွင်ကဲ့သို့ပင်နီဗားဒါးရှိကော်ပိုရေးရှင်းများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုဝေဖန်သူများက၎င်း၏ဥပဒေများနှင့်တရားရုံးများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။

Nevada ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ -

  • ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏အရေးကိစ္စများကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း၊

 

  • ရန်လိုသောအာဏာသိမ်းမှုများမှခိုင်မာသောကာကွယ်မှုကိုနေရာချထားရန်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုခွင့်ပြုခြင်း။

 

  • ထိုပြည်နယ်ရှိတရားရုံးများသည်အခြားပြည်နယ်များရှိတရားရုံးများထက်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုကျင့်သုံးရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်

 

  • နီဗားဒါးတရားရုံးများသည်ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်၎င်းတို့၏အကြံပေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးသည့်ခိုင်မာသောအမှုလိုက်ဥပဒေကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။

 

  နီဗားဒါး၏အခွန်ဖွဲ့စည်းပုံသည်နီဗာဒါတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ နီဗားဒါးအဘယ်သူမျှမဂိမ်းအခွန်ရှိပါတယ်။ ၎င်းတွင်ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေခွန်မရှိပါ။

နီဗားဒါးကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ပြည်တွင်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများကိုနီဗာဒါပြည်နယ်ခရိုင်တရားရုံးများတွင်တင်သွင်းထားပြီးနီဗာဒါပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်သို့အယူခံဝင်နိုင်သည်။

ဝဲ LLC

၁၉၉၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင် Delaware ဥပဒေကလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ (LLC) ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကန့်သတ်သောတာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အသင်း ၀ င်များအားအကန့်အသတ်ဖြင့်တာ ၀ န်ခံမှုကာကွယ်ခြင်းနှင့်အချို့သောအခွန်သက်သာခွင့်များကိုပေးစွမ်းသည်။ ထို့အပြင် Fortune 1992 ကုမ္ပဏီများကသဘောတူလေ့ရှိပြီး Fortune 500 ကုမ္ပဏီ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်ဒီလာဝဲတွင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ အလွန်သေးငယ်သောဒီလာဝဲပြည်နယ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လွယ်ကူသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုရှာဖွေနေသည့်အကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် LLC များမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အလျင်အမြန်ကျော်ကြားလာသည်။ တရားရုံးများနှင့်စနစ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးသောကော်ပိုရေးရှင်းလောကကိုနားလည်စေသည်။ ဤပြည်နယ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာနိုင်ငံတော်သည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းမှ ၀ င်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလာဝဲကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် LLC အားလုံးသည်နှစ်စဉ်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွဲအခွန်ကိုပေးဆောင်ရသည်။ ဒီလာဝဲ၏ဥပဒေများ (ဆိုလိုသည်မှာ Delaware အထွေထွေကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ) သည်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်လုပ်ငန်းများကိုအမြင့်ဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ LLC ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုဖြင့် Delaware တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ Delaware တွင် LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အသင်း ၀ င်များအားစီးပွားရေးကြွေးမြီများ၊ Delaware သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်ဟုမဆုံးဖြတ်မီထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များများစွာရှိသော်လည်းဤအချက်များသည်သင်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်ပါက Delaware တွင်သင်၏ LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏အတွက်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ။

စဉ်းစားကြည့်ပါရန်အချက်များ

LLC သည် LLC အနေဖြင့်လက်တွဲဖော်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များကိုပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု၏အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတာဝန်ယူမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများကိုပေးသည်။ ဒီကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပြင်, LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမှရရှိသောခံရဖို့သိသိသာသာအခွန်အကျိုးခံစားခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ Delaware LLC သည်အသင်း ၀ င်အနည်းအများ (သို့) သင်၏ကုမ္ပဏီတွင် ၀ င်ရောက်လိုသောဆန္ဒရှိသလောက်နံပါတ်များကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲစတော့ရှယ်ယာအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်း၏ပုံဆောင်အကြီးအကဲဖြစ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာ ၀ န်ယူသည့်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ရမည်။ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၏အမြတ်အစွန်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုသည်အသင်း ၀ င်၏ ၀ င်ငွေခွန်ပြန်ကြားစာ (“ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းဖြတ်သန်းခြင်း”) သို့တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ LLC အဆင့်တွင်အခွန်မဆောင်ပါ။ LLC ၏အသားတင်အမြတ်ကိုအသင်းဝင်များမှရရှိသော ၀ င်ငွေဟုမယူမှတ်ပါ။ (စီမံခန့်ခွဲမှုအသင်း ၀ င်အတွက်အထူးအကျိုးကျေးဇူးအဖြစ် - အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ) ထို့ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်အခွန်မဆောင်ပါ။

LLC ကိုဖွဲ့စည်းရန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးသည်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဖြန့်ချီရေးနည်းလမ်းများ၊ အခွင့်အရေးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ အရင်းအနှီးနှင့်အခြားအခွင့်အရေးများ၊ တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကောင်းမွန်စွာရေးသားထားသော Operating Agreement ကိုရေးဆွဲရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ LLC ၏သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ။ Operating Agreement ကိုကော်ပိုရေးရှင်း၏နည်းဥပဒေများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စနစ်တကျရေးသားထားသောစာနှင့်၎င်းကိုတိတိကျကျလိုက်နာခြင်းသည် LLC ၏“ ကော်ပိုရိတ်မျက်နှာဖုံး” ကာကွယ်မှုကိုသေချာစေရန်ကူညီသည်။

တစ်ခု၏ LLC မကြာခဏကိုးကားထားသောနောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ C သို့မဟုတ် S ကော်ပိုရေးရှင်း၏တူညီသောတင်းကြပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောရေးသားထားသော Operating Agreement ရှိပါက LLC ကိုတည်ထောင်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်သည်။

စီးပွားရေးအသိပညာတရားရုံးများ

ဒီလာဝဲကိုစီးပွားရေးခိုလှုံရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာတရားရုံးစနစ်သည်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏နားလည်မှုနှင့်ဆက်ဆံမှုတွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးကြောင်းနားလည်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုပြည်နယ်ရှိတရားရုံးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားပြည်နယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုကျင့်သုံးခြင်းတွင်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။ ဒီလာဝဲကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ပြည်တွင်းရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများကိုအမေရိကန်ပြည်နယ်များရှိတရားဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်။ တရားမျှတသောနောက်ဆုံးတရားစီရင်ရေးတရားရုံး (Chancery) ၏တရားရုံးတွင်မကြာခဏတင်သွင်းလေ့ရှိသည်။ တရားမျှတမှုရှိသောတရားရုံးတစ်ခုဖြစ်သောတရားသူကြီးများမရှိခြင်းနှင့်၎င်း၏အမှုများကိုတရားရုံး၏တရားသူကြီးများ (သို့မဟုတ်“ အဓိပတိများ”) ကဆုံးဖြတ်သည်။ ဤအဓိပတိများသည်ရှုပ်ထွေးသောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အရှိန်အဝါကိုသိသောကြောင့်သာမန်အရပ်ဘက်တရားရုံးများကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောကိစ္စရပ်များအတွက်ရှုပ်ထွေးသောတရားစီရင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ Chancery တရားရုံးသည်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုမပေးနိုင်သောကြောင့် Delaware ၏တရားရုံးချုပ်၊ အထွေထွေတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တရားရုံးသည်ငွေကြေးတောင်းဆိုမှုများပါဝင်သောကော်ပိုရေးရှင်းများအကြားအမှုပေါင်းအမြောက်အများကိုကြားနာပြီးစဉ်းစားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဒီလာဝဲတွင်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းအရေအတွက်ကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဖက်ဒရယ်ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာတရားရုံးသည်အဆင့်မြင့်သောကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောကိစ်စရပျမြားကိုလကျခံသညျ၊

အငှားဥပဒေများ

၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ထိုအချိန်ကဒီလာဝဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Pierre Samuel du Pont IV သည်ဘဏ္Centerာရေးစင်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအက်ဥပဒေကိုဒီလာဝဲအထွေထွေညီလာခံမှထိန်းကျောင်းပေးခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေကအတိုးစားအကန့်အသတ်များ (သို့) ၄ င်းတို့မရှိခြင်းသည်ဘဏ်၏နေရင်းပြည်နယ်များကိုကန့်သတ်ထားသည်ဖြစ်စေဖက်ဒရယ်ဥပဒေကပြသထားသဖြင့်၎င်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ဒယ်လာဝဲရှိအပေါင်ပစ္စည်းဥပဒေအားလုံးနီးပါးကိုပယ်ဖျက်ရာတွင်ဘဏ်များအားချက်ချင်းမက်လုံးပေးစေခဲ့သည်။ ဘဏ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင်းပဘယ်မှာ၏။ ဤအချက်သည်စားသုံးသူအကြွေးအဆင့်အမျိုးမျိုးအတွက်အကြွေးဝယ်ကဒ်များထုတ်ပေးရန်ဘဏ်များအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာစေခဲ့သည်။ ဒီလာဝဲကအတိုးနှုန်းကိုအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဘဏ်တွေဟာအတိုးနှုန်းမြင့်မားတဲ့ကဒ်ပြားတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။

Delaware LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အားသာချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ

 • တာဝန်ဝတ္တရားကနေပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ Delaware LLC မှအဖွဲ့ဝင်များသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာတာဝန်ယူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် LLC ၏မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမှမအောင်မြင်ခြင်းနှင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများအပြင် LLC ကိုယ်တိုင်မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကာကွယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရားရုံး၏ထိရောက်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုနှင့်အတူကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်ရှိသောသူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်တွဲဖက်ပါ။ အကျိုးကျေးဇူးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
 • စီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့တရားရုံးစနစ်များ။
 • ဘဏ် - ဖော်ရွေအတိုးစားဥပဒေများ။
 • အခွန်ကောင်းကျိုးများ။ ဒယ်လာဝဲသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းမရှိသော်လည်းဒီလာဝဲကော်ပိုရေးရှင်းအားလုံးသည်နှစ်စဉ်ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းခွဲအခွန်ကိုပေးရသည်။
 • တစ် ဦး ကဝဲ LLC "S ကိုသို့မဟုတ် C ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုငျသော" multi- အလွှာ "ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွင့်ပြု - ဒီသိသိသာသာအခွန်အကြိုးခံစားခှငျ့ကိုခွင့်ပြုနှင့်တိုးမြှင့်တာဝန်ယူမှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
 • ဝဲက“ single member” LLCs ကိုခွင့်ပြုသည်။
 • LLC မှအမြတ်အစွန်းကိုအထူးခွဲဝေချထားပေးခြင်း - အသင်း ၀ င်ငွေ၏အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအချိုးအစားမညီမျှမှုကိုခွဲထုတ်ခြင်း (၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းနှင့်ကွဲပြားသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်) ။ ဆိုလိုသည်မှာအသင်းဝင်များသည် Operating Agreement တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည် မှလွဲ၍ အဖွဲ့ဝင်များသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသောအမြတ်အစွန်းများရရှိခြင်း (နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပယ်ဖျက်ခြင်း) ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။
 • စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်ကိုတက်ကြွသောပိုင်ရှင်ဟုသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်အသင်း ၀ င်များ၏အသားတင်အမြတ်အစုရှယ်ယာအား ၀ င်ငွေဟုသတ်မှတ်သည်။
 • LLC ၏အောက်ခြေ (“ အသားတင်”) အမြတ်အစွန်းမှအသင်း ၀ င်များ၏ရှယ်ယာသည်ရရှိသော ၀ င်ငွေဟုမယူမှတ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်ခွန်ခွန်မပါ ၀ င်ပါ။
 • အဖွဲ့ဝင်များသည်အမြတ်အစွန်း (သို့) အာမခံပေးငွေများကို အသုံးပြု၍ လျော်ကြေးပေးသည်။ အမြတ်ခွဲဝေမှုသည်အသင်း ၀ င်တိုင်းအားငွေလိုအပ်သည့်အခါတိုင်း (စီးပွားရေးတွင်ရရှိနိုင်သည့်ငွေကြေးရှိပါက) ချက်လက်မှတ်များဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ အာမခံထားသောငွေပေးချေမှုများသည်အဖွဲ့ဝင်များကိုရရှိသော ၀ င်ငွေကိုကိုယ်စားပြုပြီးအခွန်သက်သာစေသည့်“ အကန့်အသတ်အကျိုးကျေးဇူးများ” ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရန်၎င်းတို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။
 • အကျိုးအမြတ်ရရှိသော ၀ င်ငွေဟုယူဆသောကြောင့် LLC ၏မန်နေဂျာသည်သူသို့မဟုတ်သူမပေးသောကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံများ၏ ၁၀၀% ကို ၄ င်းတို့၏အမြတ်ခွဲဝေမှုအတိုင်းအတာအထိနှုတ်ယူနိုင်သည်။ မှတ်ချက် - အသင်း ၀ င်တစ်ယောက် ၀ င်ငွေရရင်သူလည်းအရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မယ်။
 • တစ် ဦး ကကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခု LLC ၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အငြိမ်းစားအစီအစဉ်များနှင့်တာဝန်ယူမှုမှအကာအကွယ်ပေးသည့်အစဉ်အလာကဲ့သို့သောရိုးရာ“ အကန့်အသတ်အကျိုးကျေးဇူးများ” ကိုပေးနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထပ်ဆင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
 • အသင်းဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်အရင်းအနှီးသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို LLC သို့ထည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကိုစီးပွားရေးသို့ထည့်ရန် LLC ငွေကိုချေးနိုင်သည်။ သင်ချေးငွေကိုပြန်ဆပ်ခြင်း (အတိုးအပြင်)၊ အမြတ်ခွဲဝေမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အာမခံငွေပေးချေခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဦး သေဆုံးသွားလျှင် LLC သည်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည် - ကျန်အဖွဲ့ ၀ င်အားလုံး၏တညီတညွတ်တည်းအပြုသဘောဆောင်သောဆန္ဒမဲသို့မဟုတ် Operating Agreement တွင်ပါ ၀ င်သောစည်းကမ်းချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။
 • အခွန်ကောင်းကျိုးများ။ Delaware သည် LLCs နှင့်မိတ်ဖက်များ၏အခွန်ကောက်ခံမှုကိုဖြတ်သန်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ စာရင်း၊ ဖက်ဒရယ်“ check box” အခွန်ကောက်ခံမှုနည်းလမ်းဖြင့် Delaware LLC သည်“ pass through” အခွန်စည်းကြပ်မှုဖြင့်မိတ်ဖက်ပုံစံဖြင့်အခွန်ကောက်ခံရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ငွေစုဆောင်းနိုင်သည်။
 • Delaware LLC တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိပြီးအသင်း ၀ င်မှုကိုအလွယ်တကူလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ အခြားရွေးချယ်စရာအခြေအနေများလိုအပ်ပါကအသင်း ၀ င်များ၏သဘောတူညီမှုကိုရယူရန်အကြံပြုလိုသည်။

ဝဲ LLC အခကြေးငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်

ရှယ်ယာအရေအတွက်နှင့်တန်ဖိုးအပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၆၀ ရှိသည့်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေမှအပ LLCs နှင့် Limited Partnerships အများစုသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း $ 60 ပေးဆောင်ရသည်။

အမိန့်အားသွင်းခြင်း

အကယ်၍ LLC ကိုယ်တိုင်အားစီရင်ချက်ချလျှင်၎င်းအားပေးဆောင်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ LLC ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်းဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး အားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းနှင့်စနစ်တကျရေးသားထားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များပါ ၀ င်ပါကဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ၏ကြွေးမြီကိုကျေပွန်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့ကာကွယ်မှုလျော့ပါးစေပါတယ်။ ကြွေးရှင်များသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့အား LLC မှပြုလုပ်သောဖြန့်ဝေမှုများအားတရားစီရင်ရေးတွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး အားအခွင့်အရေးပေးသော“ Charging Order” ဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲရမည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားထိုဖြန့်ဝေမှုအတွက်အခွင့်အရေးများပေးသည်၊ သို့သော်အခြားအဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ် LLC တစ်ခုလုံး၏အခွင့်အရေးများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေမှုများကိုမထိခိုက်ပါ။ အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက LLCs ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းကဤကာကွယ်မှုအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။

အထူးသဖြင့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်မှုများတွင်လုပ်ကိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါကသင့်အနေဖြင့်ဒီလာဝဲတွင်သင်၏ LLC ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကြီးမားသောစီးပွားရေးအားသာချက်ကိုပေးနိုင်သည်မှာထင်ရှားသည်။ အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည်စီးပွားရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောတရားရုံးစနစ်များနှင့်ဒယ်လာ ၀эр ရှိအထွေထွေကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများမှဆိုလိုသောလုံခြုံရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးကိုဆွဲဆောင်ခြင်းခံရသည်။ ပြည်နယ်သည်တာဝန်ယူမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းတို့မှအကျိုးအမြတ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်။ စီးပွားရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ သင်၏ LLC ကိုဒီလာဝဲတွင်ထည့်သွင်းခြင်း (သို့) ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားစီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရင်းအမြစ်များတွင်ပိုမိုယုံကြည်လာစေရန်များစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။

နောက်ဆုံးမေလ 16, 2019 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်

အခမဲ့သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံပါ

Related ပစ္စည်းများ