စီးပွားရေးအတွက်မိတ်ဖက်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ

ပေါင်းစည်းပါ

စီးပွားရေးအတွက်မိတ်ဖက်

စီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ရှင်တစ် ဦး ထက်မကရှိလျှင် ၄ င်းစီးပွားရေးကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပါကမိတ်ဖက်ပြုမှုတစ်ခုသည်တည်ရှိသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အမြတ်အစွန်း၊ အဆိုပါမိတ်ဖက်တစ် ဦး ချင်းစီ, ကော်ပိုရေးရှင်း, ယုံကြည်မှု, အခြားမိတ်ဖက်, ဒါမှမဟုတ်ဒီဥပမာမဆိုပေါင်းစပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကြီးမားဆုံးသောအားနည်းချက်တစ်ခုမှာပိုင်ရှင်များသည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ကြွေးမြီများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများအားလုံးအကန့်အသတ်မရှိတာဝန်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးအခြားမိတ်ဖက်များ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲကုမ္ပဏီအားတာဝန်ဝတ္တရားများကိုကျူးလွန်နိုင်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တာ ၀ န်ခံမှုကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးအားတရားစွဲဆိုမှုကိုအားနည်းစေပါတယ်။ အခွန်အခွင့်အလမ်းများသည်၎င်းတို့သည်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူမတူပါ။ စီးပွားရေးဝင်ငွေနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အခွန်စည်းကြပ်မှုအပေါ်အစီရင်ခံရသည်။

ပိုင်ရှင်နှစ် ဦး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုတွင်ပါ ၀ င်လိုပါကမိတ်ဖက်အဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ စာရွက်စာတမ်းများပြီးမြောက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်အခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်နှင့်အစုစပ်လုပ်ငန်းစတင်သည်။ ဥပဒေအရ၎င်းကိုမလိုအပ်သော်လည်းမိတ်ဖက်အများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုမည်သို့မည်ပုံစီမံခန့်ခွဲမည်ကိုဖော်ပြရန်ရေးသားထားသောမိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကိုရေးဆွဲသည်။ ဤသဘောတူညီချက်တွင်အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမည်သို့ခွဲဝေရမည်ကိုလည်းဖော်ပြသင့်သည်။ စာဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ကိုမဖန်တီးပါကပြည်နယ်တစ်ခု၏မိတ်ဖက်ဥပဒေများသည်ထိုမိတ်ဖက်ကိုအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ သဘောတူညီချက်ရခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဖက်များအနေဖြင့်၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်အခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မည်။

တစ်မိတ်ဖက်၏အားသာချက်များ

စီးပွားဖက်တစ်ခုသည်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အခွန်စည်းကြပ်မှုအပေါ်စီးပွားရေးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုအစီရင်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အားသာချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဏ္areာရေးနယ်ပယ်များတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ မိတ်ဖက်ထူထောင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်။ ပါတီနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစလုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မိတ်ဖက်ပြုမှုစတင်သည်။ လက်တွဲမှုတစ်ခုစတင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအနည်းဆုံးနှင့်တရားဝင်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ပြည်နယ်အများစုအနေဖြင့်မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်အားရေးဆွဲရန်တိုက်တွန်းသည်။ လိုအပ်သောစီးပွားရေးလိုင်စင်များနှင့်လက်မှတ်များကိုလည်းရယူရမည်။

 • အခွန်ကောက်ခံမှုမှတဆင့်စီးဆင်း
 • တည်ထောင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်
 • မိတ်ဖက်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စွမ်းရည်နှင့်အားသာချက်များကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သည်
 • အနည်းဆုံးစာရွက်စာတမ်းနှင့်တရားဝင်ကန့်သတ်

မိတ်ဖက်များ၏အားနည်းချက်များ

တစ် ဦး ကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီနှင့်မတူဘဲ, မိတ်ဖက်များ၏ပိုင်ရှင်များန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတရားစွဲဆိုပါကကြွေးရှင်များသည်ကြွေးမြီများကိုကျေနပ်စေရန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရနိုင်သည် ပိုင်ရှင်တစ် ဦး စီသည်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်ပြtheနာလည်းရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးဆောင်အနေဖြင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး စီသည်တာဝန်ယူမှုကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပါက၊ ပါတနာများအားလုံးသည်တူညီသောတာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြီးမားသောအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတရားစွဲဆိုရာတွင်မည်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကတာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိစေကာမူမိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည်၎င်းတို့၏နေအိမ်၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ ငွေစုငွေနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်များသည်အခြားမိတ်ဖက်များထံမှခွင့်ပြုချက်မရဘဲတရားဝင်သဘောတူညီချက်များနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မရရှိခဲ့လျှင်အစုစပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်။

 • စီးပွားဖက်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်စပ်လျဉ်း။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အကန့်အသတ်မရှိတာဝန်ယူသည်
 • မိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်မိတ်ဖက်အားလုံးကိုစီးပွားရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
 • ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိပဲ၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သေဆုံးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်
 • အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲဖြစ်စေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူနိုင်သည်။
 • အရင်းအနှီးမြှင့်တင်ရန်ကန့်သတ်နိုင်စွမ်း
 • ပိုင်းခြားထားသောအခွင့်အာဏာ
 • စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၏ ၈၅% သည်ပထမနှစ်အတွင်းပြိုကွဲသွားသည်

အဆိုပါမိတ်ဖက်အများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းသောစီးပွားဖြစ်မော်ဒယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ တစ် ဦး ကမိတ်ဖက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ထက်ပိုနှင့်အတူတစ် ဦး တည်းသောစီးပွားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အခွန်စည်းကြပ်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက်ရှိသည်။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံးစတင်နှင့်အဆုံးသတ်မျှမျှတတလွယ်ကူသည်။ တစ် ဦး တည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပူးပေါင်းမှုသည်ကုမ္ပဏီ၏ကြွေးမြီများနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုခြင်း၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ကွဲပြားမှုကိုမျှဝေသည်။ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှစ်ခုစလုံးသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အရင်းအနှီးများရရှိရန်ကြိုးစားရာတွင်တွေ့ရသောအခက်အခဲများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ မိတ်ဖက်ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုသည်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိမ်းယူနိုင်သည့်အတွက်သတိကြီးစွာထားသင့်သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်အကန့်အသတ်ရှိသောတာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပိုင်ရှင်များကိုစီးပွားရေးအရတရားစွဲဆိုမှုမှကာကွယ်ရန်ဥပဒေပြprovisions္ဌာန်းချက်များရှိသည်။

နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလ 27, 2017 တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်

အခမဲ့သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံပါ

Related ပစ္စည်းများ